AGIS Fire & Security

"Annoimme mahdollisuuden näyttää Adminetin merkitys meille ja se näytettiin. Saimme hienoa tukea ja erittäin hyvää palvelua."

Olli Laakso

Näitä haasteita taklasimme

Seuranta
Varaston hallinta

AGIS Fire & Security Oy on osa kansainvälistä konsernia, joka toteuttaa palonsammutus- ja turvajärjestelmäpalveluita Suomen lisäksi Unkarissa ja Puolassa. Suomessa AGIS on nykyään paloturvallisuudessa yksi valtakunnan johtavista kokonaispalvelun tuottajista.

Erittäin hyvää palvelua Adminetin uusintastartissa

Olli Laakson siirtyessä AGISin toimitusjohtajaksi vuoden 2015 alussa, tehtiin yrityksessä uusintastartti Adminettiin vajaaksi jääneen käytön tason ja liiketoimintakauppojen vuoksi:

”Olen ollut äärimmäisen tyytyväinen siihen, miten uusintastartti hoidettiin. Olen tyytyväinen Admicomin joustavaan organisaatioon, koska tämä on yhteistyötä ja ihmisten välistä keskustelua. Annoimme mahdollisuuden näyttää Adminetin merkitys meille ja se näytettiin. Tässä kohtaa Admicom auttoi meitä jopa liiketoimintakaupan valmistelussa ja sen toteuttamiseen liittyvissä toimenpiteissä. Saimme hienoa tukea ja erittäin hyvää palvelua.”

Projektinseuranta on ratkaisevaa kilpailukyvylle

AGISin toiminnassa Adminetin projektinhallintatyökalut ovat merkittävässä roolissa. Projektinhallinnan kokonaisuus varmistaa tehokkuuden ja laadunhallinnan sekä tuo kilpailuetua neuvotteluihin:

”Meidän liiketoiminnassa ratkaiseva asia on projektinseuranta yhdistettynä varastonhallintaan ja osatuloutukseen. Se on Adminetin yksi vahvuus ja meille erittäin tärkeä. Kun projektit ovat pitkäkestoisia, meidän tuloksentekokyky ja kilpailukyky perustuvat siihen, että pystymme hallitsemaan kuluja ja kustannuksia projektin aikana. Lisäksi meille on ihan selkeä kilpailuetu, kun pystymme osoittamaan asiakkaalle, että voimme aikatauluttaa hankkeen hänen puolestaan ja seurata sitä myös itse.”

Työn tuottavuus seurantaan

Keskimäärin turvatekniikan alalla materiaalien ja töiden kustannukset jakautuvat puoliksi, joten materiaalihallinnan lisäksi työn tehokkuuden seuraaminen on tärkeää:

”Asiakas maksaa vain konkreettisesti tehdystä työstä ja sitä ei käytännössä pysty seuraamaan, jos ei ole tällaista järjestelmää. Seuraamme jatkuvasti työtuntien tehokkuutta asennustyössä ja kenttäoperaatioissa, eli miltä ajalta asentajille maksetaan palkka, miten isolla prosentilla he ovat tuottavassa työssä ja mikä osuus voidaan laskuttaa eteenpäin.”