Kelvitec

"Adminetillä pysyy kokonaisuus huomattavasti paremmin hanskassa ja pystyy ohjaamaan toimintaa fiksummin. Pystyn pitämään langat käsissä sillä tavalla, että tiedän koko ajan yrityksen tilanteen."

Mikko Rissanen

Näitä haasteita taklasimme

Laskuttaminen
Ostojen hallinta

Varipro Kiinteistöpalvelut Oy ja Eristys-Kelvin Oy yhdistyivät maaliskuussa 2017 Kelvitec Oy:ksi. Toiminnan lähtökohtana on taata asiakkaalle mutkaton palvelupolku tarjoamalla teknisen eristyksen, palokatkojen ja lvi-asennusten lisäksi asiantuntijapalveluita asiakkuuden eri vaiheisiin.

Yritykselle haluttiin yksi kokonaisratkaisu

Kun Varipro pari vuotta sitten perus­tettiin, oli lähtökohtaisesti selvää, et­tä yrityksen toiminnanohjaukseen haetaan yhtä kokonaisratkaisua. Hal­linnoituaan aiemman uransa aikana parhaimmillaan 150 kiinteistöpuolen työntekijän joukkoa pirstaleisilla järjestelmillä, ei Rissasella ollut ha­lua lähteä vastaavaan oman yrityk­sen puitteissa. Adminet otettiin Variprolla käyt­töön heti yrityksen perustamisen ai­koihin syyskuussa 2015.

– Kaikki natsasi mitä oltiin haettu ja tarjouskin vastasi hinta-laatusuhteel­taan saamaani käsitystä järjestelmästä. Meille johtoajatuksia valinnassa olivat sähköinen ostolaskujen käsittely ja no­pea laskunkierto, su­juva myyntilaskutus ja helppo työmääräinten käsittely. Lähtökoh­ta oli, ettemme lähde millään sunnuntaiver­siolla tekemään las­kutusta ja työmaiden hallintaa. Oli tietoinen valinta, että täytyy olla sellai­nen järjestelmä, josta saa tosi paljon ir­ti.

– Adminet tekee niin paljon asioita valmiiksi, ettei kirjanpitäjälle jää enää paljon tehtävää ja se säästää ihan älyttömästi kirjan­pitokustannuksia. Nyt kun molempien yritysten toiminta saadaan Kelvitecin puitteissa Adminettiin, saamme teho­ja irti jo pelkästään siitä, että kirjanpitokustannukset laskevat merkittävästi.

Tehoa työtilausten hallintaan

Työtilausten hallinta on Kelvitecil­lä tärkeässä roolissa, sillä vuositasol­la niitä toteutetaan satoja. Siksi se oli myös tärkeä valintakriteeri ohjelmis­tolle.

– Tilausmäärä vaatii paljon hallin­noimista ja senkin takia on hemmetin hyvä juttu, että kaikki tiedot ovat yhdes­sä järjestelmässä. En olisi mitenkään pystynyt hallitsemaan kaikkia tilauksia ilman Adminettiä ja niitä olisi todennä­köisesti jäänyt hirveästi laskuttamatta.

– Tämän järjestelmän etu on selkeästi se, että nopeasti ovt-laskut toi­mittavien tukkureiden tarvikkeet siirtyvät heti työmääräimelle ja kun asentaja merkitsee tilauksen valmiiksi, laskun saa matkaan saman tien. Meille se tarkoittaa nopeampaa kassavirtaa.

Kelvitec Oy - Mikko Rissanen - LVIS-Maailma 2/2017

Sähköisellä toiminnalla vältettiin paperikaaos

Yritystoimintaa käynnistettäessä ja toiminnanohjausjärjestelmää valit­taessa tavoitteena oli, ettei paperisia laskuja tai muitakaan dokumentteja pyöritellä, vaan tiedot käsitellään säh­köisessä muodossa yhdessä paikassa.

– Ei minun aikani olisi riittänyt pe­rinteiseen tapaan, jossa lasku tulee pos­tissa ja siitä syötetään erinäisiä tietoja järjestelmään. Olemme pieni yritys, ei­kä meillä ole myöskään varaa palkata täysipäiväistä sihteeriä konttorille istu­maan ja naputtelemaan lippulappujen tietoja koneelle, vaan kirjausten on ol­tava mahdollisimman pitkälle automa­tisoituja.

– Jos ajat­telee kehityskaarta tähän päivään, niin onhan se aika hui­maa, että nykyään me oikeasti känny­källä hyväksytään saapuneita laskuja ja laitetaan myyntilaskuja eteenpäin.

Ketteryyttä ja nopeutta toimintaan

Kokonaisuudessaan yrityksen toimin­nasta on tarkka kuva, kun asioita pys­tytään seuraamaan tarkasti ja reaaliajassa.

– Se tuo toimintaan ketteryyttä ja nopeutta, eikä tarvitse arvailla tilantei­ta. Adminetillä pysyy kokonaisuus huo­mattavasti paremmin hanskassa ja pystyy ohjaamaan toimintaa fiksummin. Pystyn pitämään langat käsissä sillä tavalla, että tiedän koko ajan yri­tyksen tilanteen. Kun järjestelmä vielä toimii internet-yhteydellä missä vaan, ei firman pyörittäminen vaadi aina kont­torilla pyörimistä.