Kone Kuusisto

"Varsinkin ostojen ja laskutuksen hallintaan sekä niihin liittyvien Exceleiden pyörittämiseen meni ennen kuukaudesta pari viikonloppua, mutta nykyään se on vapaa-aikaa. Ylimääräinen sählääminen on jäänyt pois."

Eemeli Kuusisto

Näitä haasteita taklasimme

Laskuttaminen
Ostojen hallinta

Kone Kuusiston toiminta sai alkunsa vuonna 2009, kun kone- ja laitevalmistuksen mekaniikkapuolella työskennellyt Eemeli Kuusisto päätti pistää oman yrityksen pystyyn. Taustalla yrityksen perustamisessa oli asiakkailta tullut tarve ja toiveet oman yrityksen kautta palvelemisesta.

– Minulla oli heti alussa muutama asiakas tiedossa, mutta melko pian sain niin sanotusti kalenterin täyteen, ja sen jälkeen se on sitten ollutkin täynnä, toimitusjohtaja Eemeli Kuusisto kertoo.

Tällä hetkellä yritys toteuttaa yhteensä kahdeksan henkilön voimin erilaisia projekteja teollisuuden kone- ja laitevalmistajille sekä alihankintana suoraan teollisuuteen muun muassa sähkösuunnittelua ja -asennuksia, automaatiokeskuksia ja ohjelmointia.

– Monella asiakkaallamme ei välttämättä ole resursseja tai osaamista teollisuuden sähkösuunnitteluun, sähköasennuksiin tai keskusvalmistukseen, joten he ovat sitten ulkoistaneet palvelut meille. Toimintamme pääpaino on automaatiossa ja robotiikassa. Myöskään mitään perinteisiä sähköasennuksia talopuolella me emme toteuta, vaan toimimme sillä puolella nimenomaan teollisuussähköistyksen parissa.

Kotipaikastaan Säkylästä käsin noin sadan kilometrin säteellä toimivan yrityksen toimintaperiaatteena on palvella kaikkia asiakkaita mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti.

– Periaate on, että jokainen asennus on meille uusi käyntikortti, vaikka kyseessä olisi jo kymmenes asennus samalle asiakkaalle. Laatu, työnjälki ja yhteistyökyky ovat ne asiat, joilla me olemme pysyneet aika hyvin leivässä kiinni.

Toiminnot yhteen järjestelmään

Pari vuotta sitten Eemeli havahtui siihen, että arki alkoi käydä työlääksi, kun vuosien varrella yrityksen toimintojen hallintaan haalittujen työkalujen käyttö söi liikaa aikaa oikealta tekemiseltä.

– Meillä oli erinäköisiä taulukkolaskentoja ja aputaulukoita sekä erillinen laskutusohjelma, verkkopankki, tuntikirjaus ja muuta. Tuo kokonaisuus oli sellainen sekasotku, jonka halusin yhdistää, koska se vei oikeasti aika paljon aikaa. Esimerkiksi ostotarpeet, varasto ja tilaukset hoidettiin erilaisten aputyökalujen kautta ja siinä tuli paljon turhaa työtä, kun niiden hallintaan on kuitenkin ohjelmistotkin olemassa.

Ajankäyttöään helpottaakseen Eemeli alkoi aluksi luoda itselleen yksinkertaista tietokantaa toimintojen hallintaan, kunnes päätti selvittää markkinoilta valmiina löytyviä ohjelmistoratkaisuita.

– Totesin, että on paljon helpompi sopeuttaa omat toimintatavat valmiiseen ohjelmistoon, kuin alkaa luoda uutta nollasta. Tiesin jo käytännössä mitä haluan ja minulle oli tärkeää löytää valmis ohjelmistokokonaisuus, jota ei tarvitse räätälöidä. Mitä enemmän ohjelmistoa räätälöidään itselle sopivaksi, sitä hankalammaksi esimerkiksi tuotetuki menee ja omalle vastuulle jää paljon enemmän. Oma vaatimukseni oli löytää ohjelmisto, jossa pystymme hoitamaan kaikki toiminnot yhdessä järjestelmässä ja siksi päädyimme Adminettiin.

Adminet otettiin yrityksessä käyttöön vuoden 2020 alussa ja lopulta myös omien toimintatapojen sopeuttaminen ohjelmiston logiikkaan sujui vaivattomasti.

– Omat toimintatavat oli aika helppo tuoda Adminettiin. Joissain kohdin piti vähän pohtia sitä omaa toimintaideaa ja monesti sai todeta, että ehkä ohjelmiston idea olikin vähän pidemmälle mietitty. Ylipäätään liikkeelle lähtö oli aika helppo, kun käyttöönotossa tehtiin hyvä esisuunnitelma ja selkeät askelmerkit siihen, mitä milloinkin tapahtuu. Saimme myös esimerkiksi jalkautettua työntekijöiden mobiilikirjaukset tosi hyvin käytäntöön ja sieltä suunnalta on tullut pelkkää positiivista palautetta, kun ei tarvitse enää pelata Exceleiden ja tuntilappujen kanssa.

Projektit ja materiaalit hallintaan

Adminetillä yrityksen kokonaistoiminta on saatu sujuvasti hallintaan, kun koko toimintaprosessi etenee loogisesti yhden järjestelmän sisällä tarjouslaskennasta projektinseurantaan ja materiaalihallintoon.

– Myös tarjouslaskentaan meillä oli aiemmin erillinen Excel, joten oli aika iso työ pitää yllä hinnoittelua ja testata, ettei minnekään ole jäänyt kaavavirheitä tai muuta. Nyt olemme luoneet Adminettiin omat paketit ja syöttösivut, joten niiden kautta tarjousten tekeminen on aika nopeaa ja tehokasta, kun vain syötetään tarjoukselle määrät. Myös voitettujen tarjousten resursointi on helpottunut tosi paljon, kun Adminettiin kesän kynnyksellä tulleen kalenteripäivityksen avulla näen selkeästi henkilöstön työtehtävät ja poissaolot, joten mitään päällekkäisyyksiä ei pääse syntymään.

Projektinhallintaa varten Kone Kuusistolla on käytössään litteraseuranta, jonka avulla projektikokonaisuuden lisäksi myös yksittäisten osa-alueiden seuranta on sujuvaa.

Seuraamme litteroittain esimerkiksi työvaiheisiin kulunutta aikaa ja tarvikekäyttöä. Siitä pystyy helposti vetämään johtopäätöksiä myös tulevaisuuteen. Jos esimerkiksi tietynlaiselle projektille joudutaan hakemaan aina lisää jotain tarviketta, niin ehkä niitä kannattaa laskea seuraavassa hommassa hiukan lisää, kun ne nähtävästi loppuvat aina kesken.

Yrityksen materiaalihallinnossa Adminetin työkaluja hyödynnetään laajasti ostotarpeiden suunnittelusta varastonhallintaan.

– Luemme ostotarpeet Adminettiin suunnitteluohjelmasta, tilaamme tarvikkeet omaan varastoomme ja sieltä niitä otetaan projekteille sekä palautetaan ylijääneitä varastoon. Pystymme hallitsemaan tarvikevirtoja luotettavasti sekä varmistamaan, että mitään ei jää vahingossakaan tilaamatta ja toimitussisällöt ovat tehdyn tilauksen mukaisia.

Kone Kuusistolla on varastossaan useita tuhansia nimikkeitä, joiden kokonaisuus on otettu haltuun Adminetin varastonhallinnan työkaluilla.

– Saamme Adminetistä ulos varastosaldot ja keräyksen yhteydessä oikea määrä voidaan aina tarkistaa sekä merkitä mahdolliset erot, joten meillä on käytännössä reaaliaikainen inventointi. Kun seurantaa tekee ympäri vuoden, ei tarvitse milloinkaan käydä erikseen varastoa läpi. Samalla se palvelee myös sitä, että pystyn vaikka laiterikon sattuessa työmaalla kännykällä tarkistamaan, onko meillä tarvittavaa tuotetta heti varastossa. Jos aiemmin unohtui kirjata jotain tarviketta varastosaldotaulukkoon, niin eiväthän saldot pitäneet yhtään paikkaansa. Silloin kävi usein niin, että jokin tuote olikin loppunut, kun sitä olisi tarvittu.

Sujuvuutta työntekoon

Eemelin omaan työhön toimintojen keskittäminen yhteen järjestelmään on tuonut merkittävää helpotusta, kun kaikki prosessit hoituvat sujuvasti yhdessä paikassa.

– Esimerkiksi ostojen, varaston ja ostolaskujen kokonaisuuden hallinta on tosi hyvä, samoin tunti- ja tarvikekirjausten sekä laskutuksen. Se on varmasti ollut se tärkein juttu, ettei mitään asioita tarvitse enää hoitaa erikseen missään. Jos ajatellaan jotain yksittäistä asiaa, niin esimerkiksi vielä vuonna 2019 meille tuli lähes tuhat ostolaskua paperisena. Siinä on jo tarvinnut vähän laastariakin, kun on käsitellyt paperilaskuja ja naputellut niitä maksuun verkkopankissa. Nyt meillä ei käytetä paperia enää juuri missään, kun saimme työkuvatkin sähköiseen muotoon työpisteiden päätteille.

Käytännössä helppous muodostuu ajansäästöksi päällekkäisistä toiminnoista.

– Varsinkin ostojen ja laskutuksen hallintaan sekä niihin liittyvien Exceleiden pyörittämiseen meni ennen kuukaudesta pari viikonloppua, mutta nykyään se on vapaa-aikaa. Kyllä toiminnan pyörittäminen päällekkäisten ja rinnakkaisten järjestelmien kanssa vaan vie aikaa, siitä ei pääse mihinkään.

Ajankäytön tehostuminen ulottuu myös kentälle, kun työntekijät ovat saaneet käyttöönsä mobiilityökalut, joilla he hoitavat omat kirjauksensa lomien syötöstä käteiskuittien tallentamiseen.

– Kun työntekijät pystyvät tekemään tunti- ja tarvikekirjaukset paperien sijaan mobiililla heti työmaalla ennen seuraavaan työhön siirtymistä, mikään ei jää muistin varaan ja unohdu kirjata. Olemme myös litteroineet työt siten, ettei työntekijöiden tarvitse enää käytännössä kirjata erikseen, mitä he ovat tehneet. Se helpottaa kummasti, ettei tarvitse aina keksiä pyörää uudelleen, kun valitsee vain listalta oikean työn. Samoin käteiskuiteista saa helposti kuvat heti talteen. Luulen, että tilitoimistokin on äärimmäisen tyytyväinen siihen, ettei kadonneita käteiskuitteja tarvitse enää metsästää kissojen ja koirien kanssa.

Samaan aikaan kun yrittäjän ja työntekijöiden työnteko on sujuvoitunut, on myös ote liiketoimintaan aiempaa parempi.

– Yrityksen asioiden seuranta on helpompaa. Erityisesti pidän reaaliaikaisesta kassavirran ja rahoituksen seurannasta, kun pystyn alle viidessä minuutissa katsomaan järjestelmästä, millainen tilanne on vaikka parin viikon päästä kulujen ja tulojen suhteen. Kokonaisuudessaan olen ollut järjettömän tyytyväinen Adminettiin: Yhden järjestelmän ja vakioitujen toimintatapojen ansiosta ylimääräinen sählääminen on jäänyt pois ja arki helpottunut, kun ei ole enää sellaista sillisalaattia tekemisessä.

[KUVAT: Inka Liimatainen]