Moduls

"Hankkeiden toteuman seuraamiseen käytän data-analysaattoria, koska on tärkeää päästä fiksusti porautumaan eri litteroille. Se on oikeastaan tärkein yksittäinen työkalu."

Mikko Sahikallio

Näitä haasteita taklasimme

Liikkuva työ
Seuranta
Taloushallinto

Vuonna 2013 perustettu Moduls Oy tuottaa esivalmistettuja konehuoneita ja on vasta lanseerannut myös käytävämoduulin, jossa koko käytävätekniikka on valmiina rakentamisen otsapintoja ja sähkörasioita myöten. Yritys toteuttaa myös KVR- ja projektinjohtourakointia. Lisäksi yritys tarjoaa Moduls Link -palvelua, jolla pystytään hallitsemaan koko kiinteistöä etänä yhden näytön periaatteella.

Yhden näytön periaate myös omaan toimintaan

Moduls otti Adminetin käyttöön viime vuoden alussa, pitkälti samasta syystä kuin kehitti Moduls Link -palvelunsa – omankin yrityksen toiminnot haluttiin hallita yhden näytön periaatteella.

– Olin tutustunut Adminettiin jo aiemmin ja kun aloitin toimitusjohtajana, halusin heti katsoa tämän kortin. Totesimme, että Adminetillä saisimme kaikki toiminnot yhteen paikkaan. Taloushallinto, palkanlaskenta, laskujen käsittely, projektinhallinta ja seuranta ovat kaikki yhden kirjautumisen takana. Lisäksi oli tärkeää, että Adminettiä voi käyttää mistä vaan, toimitusjohtaja Mikko Sahikallio kertoo.

Arkeen tuo helpotusta erityisesti seuranta

Sahikallio nimeää yrityksensä tärkeimmiksi työkaluiksi Adminetistä tarjouslaskennan, laskujen käsittelyn ja seurantatyökalu data-analysaattorin. Nimenomaan projektinseurantaan Adminet on tuonut isoimman avun, vaikka automaattiraportit aiheuttivat alussa epäluuloa.

– Alussa moni epäili voiko raportteihin oikeasti luottaa, kun ne tulevat automaattisesti järjestelmästä, mutta nyt niiden hyötyyn on havahduttu. Onhan se paljon parempi tapa, kuin suurin piirtein käsin koota tietoja seurantaa varten. Hankkeiden toteuman seuraamiseen käytän data-analysaattoria, koska on tärkeää päästä fiksusti porautumaan eri litteroille. Se on oikeastaan tärkein yksittäinen työkalu.

Työkalut projektinjohtourakointiin

Projektinjohtourakointia tekevässä yrityksessä projektinhallinnan tarpeet eivät ole ihan samanlaiset kuin perinteisellä urakoitsijalla, mutta Adminetistä on saatu työkalut myös Modulsin tarpeisiin. Esimerkiksi alihankinnan osalta on tärkeää pystyä aikatauluttamaan maksuerät, jotta asiat hoituvat oikein ja ajallaan.

– Kun alihankinnan maksuerille luo aikataulun, Adminet huomauttaa niistä. Se on ollut erittäin hyvä.

Useissa yrityksen projekteissa myös työnjohtokustannukset laskutetaan toteutuneen mukaan. Tätä varten toimihenkilöillä on käytössään fullcost-tuntikirjaus.

– Meille on hyvä, että saadaan tuntiraportit ja tunnit helposti sitä kautta laskutukseen. Toteutamme paljon kustannusperusteisia hankkeita, joiden laskutusta varten saamme helposti koottua Adminetissä toimihenkilön tunnit, mahdolliset matkakustannukset ja tarvikkeet.