Raahen Terästuote

"Yrittäjän näkökulmasta parasta Adminetissä on reaaliaikaisuus. On suuri vahvuus, että tiedät joka päivä, missä mennään."

Marko Rinkinen

Näitä haasteita taklasimme

Laskuttaminen
Liikkuva työ
Ostojen hallinta
Seuranta
Tuntikirjaukset

Raahen Terästuote on teollisuuden palveluyritys, joka toimii tilauskonepajatyyppisenä alihankkijana erilaisten teräsrakenteiden toteuttamisessa.

Toimitusjohtaja Marko Rinkinen kertoo yrityksen toiminnan koostuvan kolmesta toisiaan tukevasta liiketoiminta-alueesta. Esikäsittelypuolella tehdään plasmaleikkausta, särmäystä ja levyjen leikkausta teräsrainasta. Lisäksi yritys toteuttaa teollisuuteen ja rakentamiseen suunnattua konepajatuotantoa sekä asennus- ja kunnossapitotoimintaa.

– Levyjen esikäsittely alihankintana on se meidän leipälajimme. Toteutamme kantavia teräsrakenteita, hoitotasoja ja komponentteja kunnossapidon puolelle sekä erilaisia puolivalmisteita teollisuuteen. Oikeastaan osa-alueet kulkevat aika paljon käsikädessä, koska esikäsittelypuoli palvelee omien osien valmistusta konepajatuotannossa ja sieltä valmistuvat tuotteet oma asennusporukkamme sitten asentaa.

Vaikka liiketoiminnoista konepajapuoli on ollut viime aikoina kovassa kasvussa, piilee vahvaa kasvupotentiaalia myös levynleikkauspuolella. Siellä Raahen Terästuotteella on nimittäin tarjota asiakkailleen palvelua, jota voi olla muualta vaikea löytää.

– Rainan oikaisu ja leikkaus on meillä ihan omalaatuinen juttu. Veikkaisin, ettei Pohjoismaidenkaan alueelta löydy toista toimijaa, joka leikkaisi levyä samanlaisilla vahvuuksilla. Sitä puolta mielellään myös kasvattaisi. Toki konepajapuoltakin koko ajan kehitetään, koska se on meille iso liiketoiminto. Esimerkiksi esivalmisteet teollisuusputkistoja toteuttaville asennusliikkeille ja putkistojen kannakkeiden tuotanto ovat meillä aika kovassa kasvussa.

Päätavoitteena kasvu

Kun vuonna 1974 perustettu yritys siirtyi Rinkisen johdettavaksi liiketoimintakaupan myötä vuonna 2019, lähdettiin yrityksen toimintaa kehittämään ja laajentamaan kasvu mielessä.

– Kaikkea ei olla muutettu, eikä ole tarkoituskaan, vaan täällä oli tiettyjä elementtejä, joiden pohjalta kasvua on lähdetty rakentamaan. Ensimmäiseksi laitettiin kotipesä kuntoon eli muokattiin pajapuolta ja infraa enemmän omannäköiseksi. Kun tämä saatiin tehtyä, niin oikeastaan viime vuonna lähdettiin kunnolla asettamaan kasvutavoitteita ja tekemään kasvua – ja se on meidän päätavoitteemme jatkossakin.

Muutaman vuoden määrätietoisella työllä Raahen Terästuotteen toiminta on saatu mukavalle kasvu-uralle, josta halutaan pitää kiinni.

– Haemme kannattavaa ja järkevää kasvua sillä tavalla, että asiat pysyisivät näpeissä. Konepajatuotanto on varmasti se osa-alue, josta suurin kasvu tulee, mutta haluamme sielläkin laajentaa asiakaskuntaa ja maantieteellistä toiminta-aluetta. Asennustoiminta tuo mukaan oman mausteensa, jonka myötä toimintamme on jo nyt aiempaa valtakunnallisempaa.

Nykyaikainen ohjelmisto kasvutavoitteiden tueksi

Osana kasvustrategian toteuttamista yrityksessä otettiin pian liiketoimintakaupan jälkeen tarkasteluun myös käytössä olleet toiminnanohjausratkaisut ja niiden riittävyys kasvuun. Yrityksellä oli käytössään sille aikoinaan räätälöity, omalla palvelimellaan toimiva ohjelmisto, jolla hallittiin varastoa, laskutusta, tilauksia ja työntekijöiden tuntikirjauksia. Lisäksi palkanlaskentaan oli erillinen ohjelmisto.

– Silloisen ohjelmiston ylläpitäminen oli vähän raskasta ja se oli jäänyt jo hiukan vanhanaikaiseksi ja hallittavuudeltaan kankeaksi. Se ei kuitenkaan maksanut meille juuri mitään ja kyllähän yrittäjänä aina painii sen kanssa, millaisiin asioihin kannattaa investoida. Itselläni oli kuitenkin visio kasvusta ja ajatus, että kasvun kanssa pitää elää pikkaisen etukäteen, jotta voidaan edetä tiettyyn suuntaan strategisesti. Siksi päätimme nykyaikaistaa ohjelmiston.

Yrityksen tavoitteena oli löytää nykyaikainen ohjelmisto, jossa kaikkia toimintoja voitaisiin hallita yhden ohjelmiston sisällä ja samalla saataisiin ratkaisu myös suunnitteilla olleen asennustoiminnan hallintaan.

– Lähtökohtaisesti halusimme mahdollisimman paljon toimintoja samaan ohjelmaan ja mahdollistaa etäkäytön, sillä siihen vanha ohjelma ei taipunut. Vaikka tunnit kirjattiin sähköisesti, kirjaukset piti tehdä toimistolla, eikä sellainen oikein palvele työmaatoimintaa.

Rinkinen otti asiakseen tutustua ohjelmistovaihtoehtoihin jo vuonna 2019 järjestetyillä Alihankintamessuilla, mutta toden teolla järjestelmävaihdosta ryhdyttiin toteuttamaan vasta reilu vuosi sitten osana ELY-keskuksen kehittämisprojektia. Vaikka Rinkisellä itsellään oli jo hyvä käsitys tarjolla olevista ohjelmistovaihtoehdoista, olivat lopullisessa valinnassa isossa roolissa toisten yrittäjien suositukset.

– Meidän asiakaskunnassamme oli useampikin Adminettiä käyttävä yritys ja heidän kanssaan keskustelemalla saatiin positiivinen referenssi, mikä helpotti päätöksentekoa. Vaikka alussa puntaroimme lähes ilmaisesta ohjelmistosta luopumista ja sitä, saadaanko investoinnista koskaan rahallista hyötyä, osoittautui huolemme liioitelluksi: Adminetin mukana saatiin myös kirjanpitopalvelu ja siinä oltiinkin jo nopeasti kuukausikulujen kanssa aika tasoissa. Pitää aina muistaa myös se helppous, jonka toimintojen keskittäminen yhteen järjestelmään tuo, joten lopulta tässä yhdistyi aika monta tekijää.

Tieto helposti kaikkien saatavilla

Maaliskuussa 2021 tapahtunut Adminetin käyttöönotto sujui Rinkisen mukaan vauhdikkaasti ja yllättävänkin helposti.

– Muistan kun toimistopäällikön kanssa huokailimme ja mietimme, kuinka saamme työmiehille kirjaukset opetettua. Se meni kuitenkin paljon helpommin kuin osasin ajatellakaan, vaikka käyttöönoton aikaan elimme vielä siinä ajassa, että kaikki koulutukset järjestettiin puhtaasti Teamsin kautta. Yllättävän nopeasti kaikki omaksuivat uudet toimintatavat, vaikka meilläkin ikähaitari on hyvin laaja.

Raahen Terästuotteella Adminetin työkaluja hyödynnetään monipuolisesti koko toiminnassa niin tarjousten tekemiseen, varaston- ja kalustonhallintaan kuin taloushallintoon ja palkanlaskentaan.

– Myyntitarjoukset teen Adminetissä, lähetän asiakkaalle ja siirrän kaupaksi tulleet tarjoukset avoimiksi tilauksiksi. Mobiili on meillä ahkerassa käytössä tuntikirjausten tekemisessä ja tuotannossa esimerkiksi plasmaleikkaajat tekevät varastokirjaukset käyttämästään levytavarasta sekä lisäävät aineistotodistusmerkinnät suoraan järjestelmään. Myös palkoista vastaavalta henkilöltä olen saanut positiivista palautetta Adminetin toimivista palkanlaskennan työkaluista, Rinkinen listaa.

Yrityksen kokonaistoiminnan hallinnan siirtyminen yhteen selainkäyttöiseen järjestelmään on tuonut helpotusta moneen arjen perustoimintoon, jotka ovat sujuessaan huomaamattomia, mutta voivat vanhentuneilla työkaluilla vaikeuttaa arjen toimintaa. Esimerkkeinä Rinkinen mainitsee jokaisen yrityksen perustekemiseen lukeutuvat ostolaskujen käsittelyn ja laskutuksen.

– Mielestäni on iso etu, että Adminetissä jokainen pääsee helposti käsiksi tarvitsemaansa tietoon. Ihan oleellinen muutos on, ettei kaikkea laskutusta enää tarvitse hoitaa toimistopäällikön kautta, vaan tarvittaessa laskuttamaan pystyy kuka tahansa, mistä tahansa. Maksetut ostolaskut lähtivät ennen mapissa tilitoimistoon ja niihin oli vaikea päästä käsiksi jälkikäteen. Adminetissä ostolaskujen käsittely on kätevää ja ne jäävät järjestelmään talteen, joten tarvitsemaansa asiaan on helppo palata myös jälkikäteen.

Tukea liiketoiminnan laajentamiseen

Rinkinen uskoo, että yrityksen kasvutavoitteiden saavuttamisessa Adminetistä tulee olemaan vielä paljon iloa toimintojen laajentamismahdollisuuden ja ohjelmiston monipuolisuuden ansiosta.

– Jatkossa saamme järjestelmästä vielä enemmän irti esimerkiksi kenttätyön osuuden laajentuessa, sillä Adminetissä on toimivat työkalut liikkuvan työn hallintaan. Toinen merkittävä asia on, että jos meillä on tulevaisuudessa useampia toimipisteitä, niin tämä tukee sitäkin ajattelua tosi hyvin. Tärkeää on tietenkin myös monipuolisuus, eli että on oikeasti yhdessä järjestelmässä kaikki tarpeellinen. Pilvipalveluna toimivassa järjestelmässä tietoon myös pääsee käsiksi milloin tahansa vaikka omalla mobiililaitteella.

Jotta kasvua pystytään tekemään järkevästi ja hallitusti, nousee liiketoiminnan seuranta entistä tärkeämpään asemaan. Tähän Adminet on tuonut helpotusta mahdollistamalla ajantasaisen seurannan.

– Yrittäjän näkökulmasta parasta Adminetissä on reaaliaikaisuus. On suuri vahvuus, että tiedät joka päivä, missä mennään. Adminet on tuonut toimintaamme reaaliaikaisuuden ja antaa eväät seurata ajantasaisesti tuloslaskelmia, työkohtaisia kustannuslaskelmia ja sitä, mihin jokin projekti on tuotollisesti kallistumassa. Adminetistä on helppo seurata haluamiaan asioita ja tietoihin pystyy myös porautumaan.

Rinkisen visioissa siintää entistä monipuolisempi ja isompi liiketoiminta – ja nyt työalut sen tavoitteluun ovat kunnossa.

– Tavoitteenamme on hakea uusia asiakkuuksia ja laajentaa liiketoimintaa uusille alueille, ja tällä mahdollistetaan kasvu ja kehittyminen. Nimenomaan kasvu oli se syy, miksi lähdimme tätä muutosta toteuttamaan ja Adminetistä olemme saaneet hyvät työkalut kasvun tueksi.

[KUVAT: Suvi Marjala/Studio Helios]