Osatuloutusautomatiikka

Osatuloutuksella tasataan urakan tuottoja ja kuluja sen valmistusasteen mukaisesti, jolloin tuloksen ennakointi on helpompaa. Adminetissä osatuloutus toimii automatisoidusti ilman viiveitä ja virhealtista manuaalista työtä, joten tieto projektin tilanteesta saadaan tarkasti, ajantasaisesti ja kustannustehokkaasti.

Keskeneräisten urakoiden tulosvaikutus näkyy kirjanpidossa niiden valmistusasteen mukaisesti ja etenemistä pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti.

Adminet muodostaa laskennan automaattisesti viikoittain ja kuukausittain.

Säästät aikaa ja kustannuksia, kun henkilöstösi aikaa ei tuhlaannu kirjauksiin, etkä maksa niistä ulkopuoliselle.

Ei manuaalisista kirjauksista johtuvia virheitä.

Miksi osatuloutus kannattaa?

Osatuloutus on projektiliiketoimintaa tekevälle yritykselle keino seurata tuloksen kehittymistä projektien etenemisen mukaisesti, minkä lisäksi sen käyttäminen parantaa myös tilikausien välistä vertailua.

Perinteisellä tavalla tuloutettaessa lukuja vasta projektin jälkeen tuloshyppäykset ovat potentiaalisesti suuria ja joskus yllättäviäkin, mikäli kulupuoli on projektissa ylittynyt. Tulosvaihtelun tasaaminen vaikuttaa myös verotukseen ja parantaa yhtiön kassan hallintaa.

Toimialan tarkinta seurantaa

Adminetin osatuloutusta käytettäessä yrityksesi kirjapidon ja talouden tarkkuus on viikoittaisissakin raporteissa parempi kuin useimpien yritysten tilinpäätöksissä.

Ohjelmistomme laskee automaattisesti projektin valmistusasteen ja tekee osatuloutuksen. Projektinseurannan tiedot tulevat reaaliajassa todellisista tapahtumista, joten ajantasaisen tilanteen voi tarkistaa milloin vaan.

Saat tarkkaa tietoa yrityksesi liiketoiminnasta. Lisäksi aikaa säästyy monelta ihmiseltä monessa eri työvaiheessa, eikä käsin laskentaa tarvita lainkaan.

Reaaliaikainen tiedonsaatavuus ja fiksut raportit ovat minulle oleellisia, sillä niiden avulla pysyn selvillä siitä, mitä yrityksessä tapahtuu. Nyt minulla on parempi ote talousluvuista.

Vaihtoehtoja tuloutukseen Adminetissä – autamme sinua valitsemaan sopivimman

1.

Laskutusperusteinen

Oletuksena käytetään laskutusperusteista mallia, jossa Adminet laskee automaattisesti valmistusasteen vertaamalla toteutunutta kokonaislaskutusta liikevaihdon budjettiin tai päivitettyyn ennusteeseen. Projektin tulosvaikutus on tällöin koko ajan budjetoidun tai ennustetun kateprosentin mukainen, kun tuloslaskelmaa korjataan ylös- tai alaspäin laskennallisten ja toteutuneiden kustannusten perusteella.

2.

Kustannusperusteinen

Myös kustannusperusteisessa osatuloutusmallissa Adminet laskee valmistusasteen automaattisesti. Ohjelmisto vertaa toteutuneita kustannuksia budjetoituihin kustannuksiin tai päivitettyyn ennusteeseen. Projektien kustannukset tuloutuvat sellaisenaan ja laskutusta jaksotetaan tulokseen siten, että projektin tulosvaikutus on koko ajan budjetoidun tai ennustetun kateprosentin mukainen.

3.

Luovutusperusteinen

Luovutusperusteinen osatuloutus tarkoittaa, että vasta urakan luovutushetkellä kirjataan kaikki tuotot ja kulut kerralla yhtiön tuloslaskelmaan. Näin projekti on keskeneräisenä tulosvaikutukseltaan nolla. Luovutusperusteista tapaa sovelletaan Adminetissä niihin projekteihin, joilla ei ole budjettia.

4.

Suora tuloutus

Suora tuloutus mahdollistaa maksuerätaulukoiden ennakkolaskutuksen kirjaamisen tuloslaskelmaan liikevaihdoksi, jos osatuloutusta ei haluta hyödyntää. Ohjelmisto merkitsee tällöin urakkakohteet valmiiksi niiden päätyttyä, eikä budjetit ja ennusteet vaikuta va-laskentaan tai pääkirjanpitoon.

5.

Tekninen osatuloutus

Teknistä osatuloutusta käytettäessä laskutus- tai kustannusperusteen sijasta kohteen valmistusaste kirjataan ohjelmistoon käsin ja sitä päivitetään projektin edetessä esimerkiksi projektista vastaavan toimesta. Adminet käyttää antamaanne lukua ja osatulouttaa sen perusteella sekä kohteen laskutusta että kustannuksia.

6.

Tuloutus pois käytöstä

Jos yrityksesi ei tee lainkaan urakointia tai projektit ovat niin lyhytaikaisia, ettei osatuloutusta ole mielekästä soveltaa, voidaan valmistusastelaskenta poistaa käytöstä. Tällöin urakoiden ennakkolaskutus näkyy taseessa mutta kulut tuloksessa, eli vasta loppulasku tulouttaa ennakot tulokseen.


Tarvitsetko apua tai lisätietoa?

Täytä oheinen lomake, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Voit myös olla meihin suoraan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla.

Lisää ominaisuuksia

Kohteiden tulo-/menoarvio

Työkalun avulla sekä vertailet eri kohteita että saat kohdekohtaista tietoa laskutuksen, kustannusten ja katteen kehityksestä tulevina kuukausina – vaikka kustannuslajikohtaisesti.

Tutustu ominaisuuteen

Projektiseuranta

Adminet-toiminnanohjausjärjestelmässä urakoiden ja projektien seuranta on reaaliaikaista eikä automatiikan ansiosta tietoja tarvitse kirjata käsin. Ainutlaatuisen porautuvan raportoinnin ansiosta pääset tarkastelemaan projektisi tuloja ja kuluja erittäin tarkasti vaikka tositetasolla asti.

Tutustu ominaisuuteen

Urakkaraportointi verottajalle

Adminet kerää ja raportoi urakka- ja työntekijätiedot verottajalle kuukausittain valitun tilaajavastuuroolin mukaisesti.

Tutustu ominaisuuteen

Perustajaurakointi ja oman käytön ALV

Adminet helpottaa merkittävästi perustajaurakointikohteiden hallintaa, sillä se hoitaa automaattisesti perustajaurakointiin liittyvät alv-käsittelyt.

Tutustu ominaisuuteen