Projektiseuranta

Adminet-toiminnanohjausjärjestelmässä urakoiden ja projektien seuranta on reaaliaikaista eikä automatiikan ansiosta tietoja tarvitse kirjata käsin. Ainutlaatuisen porautuvan raportoinnin ansiosta pääset tarkastelemaan projektisi tuloja ja kuluja erittäin tarkasti vaikka tositetasolla asti.

Urakoiden ja projektien seuranta on reaaliaikaista.

Data-analysaattorilla poraudut tarkasti projektin ajantasaisiin tietoihin, näet nopeasti kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja teet tarvittaessa heti muutoksia.

Projektin seuranta on liitetty kirjanpitoon, joten kaikki seurannassa näkyvät tapahtumat tulevat yrityksesi todellisista tuotoista ja kuluista.

Kustannuksia voit seurata reaaliajassa myös Adminetin kirjanpitotasoisella litteraseurannalla.

Tapahtumaruudulla pääset tarkastelemaan ja käsittelemään projektiin liittyviä tarvike- ja asiakirjatapahtumia.

Rakennus- ja talotekniikkaprojektien seurantaa reaaliajassa

Adminet-toiminnanohjausjärjestelmässä urakoiden ja projektien seuranta on reaaliaikaista. Projektin seuranta on liitetty kirjanpitoon, joten kaikki seurannassa näkyvät tapahtumat tulevat yrityksesi todellisista tuotoista ja kuluista. Kustannuksia voit seurata reaaliajassa myös Adminetin kirjanpitotasoisella litteraseurannalla.

Tuotot tulevat automaattisesti maksuerälaskuista ja lisätyölaskuista, kulut puolestaan ostolaskuista, varastolähetteiltä, matkalaskuista, palkanlaskennasta sekä tiliotteilta. Tietojen käsin kirjaamista ei tarvita.

Kustannusseuranta kirjanpitotasoisella litteraseurannalla

Adminetissä kohteen kustannusseuranta onnistuu myös kirjanpitotasoisella litteraseurannalla, jonka avulla projektien toteumaa voidaan seurata tarkasti ja reaaliajassa.

Adminetin litteraseuranta perustuu yrityksen todellisiin tapahtumiin, joten projektinhallinnan tiedot ovat koko ajan reaaliaikaiset ja yhteneväiset kirjanpidon tietojen kanssa ilman tiedonsiirtoa paikasta toiseen. Voit luottaa siihen, että pystyt seuraamaan projektien toteumaa tarkalla tasolla.

Kaikki projektinhallinnan tiedot käsitellään yhden järjestelmän sisällä ilman käsin tehtäviä kirjauksia tai tiedonsiirtoa, joten aikaa ei tuhlaannu seurantatietojen koostamiseen. Myös manuaalisten kirjausten virheiltä vältytään.

Budjetin, ennusteen ja toteuman seuranta ja vertailu sekä tapahtumatason tietoihin porautuminen raportilta muodostavat ainutlaatuisen työvälineen työmaille ja yrityksille. Työmaan toteumaa pystytään seuraamaan jatkuvasti suhteessa alkuperäiseen tavoitteeseen. Jos käytössänne on Tocoman Laskenta, saatte siirrettyä alkuperäiset tavoitearviot suoraan Adminettiin:

Vinkki: Hyödynnä litteraseurantaa myös laskutöissä. Litteraraportilta näet näppärästi esimerkiksi koonnin vuoden aikana asiakkaalle tehdyistä ja laskutetuista töistä.

9 syytä käyttää Adminetin litteraseurantaa

  1. Litteraraportointi on osa kattavaa kokonaisjärjestelmää, joten siirtoajoja ja täsmäytyksiä ei tarvita.
  2. Tietoon voi luottaa, koska litteratieto täsmää aina kirjanpidon kanssa.
  3. Voit itse valita, millä tarkkuudella haluat tarkastella raportteja.
  4. Pääset porautumaan raporteilta vaikka alkuperäiseen tositteeseen saakka.
  5. Ennustamisen ja korjaukset teet helposti suoraan raportilta.
  6. Voit itse valita, missä kohteissa haluat käyttää litteroita. Voit litteroida urakoiden lisäksi myös laskutöitä.
  7. Halutessanne litteraennusteet vaikuttavat suoraan valmistusastelaskentaan ja osatuloutukseen.
  8. Kun litteraseuranta on käytössä, järjestelmä varmistaa, että tapahtumat kirjataan valittujen litteroiden mukaan kaikissa sovelluksissa.
  9. Voitte muokata yrityksenne litterointikäytäntöjä joustavasti. Alussa voitte perustaa litterarekisterin käsin tai valmiin positiorekisterin pohjalta.

Projektin budjetti ja ennuste kustannusseurannan pohjana

Voit tehdä tehokasta kustannusseurantaa Adminetissä myös ilman litterointia. Lasketun tarjouksen tiedot kirjautuvat tarjouslaskennasta kohteen, eli projektin budjetiksi, jonka avulla suoritetaan urakan valmistusastelaskenta. Projektin aikana budjettia voidaan tarkentaa ennusteen avulla, jolloin saadaan tilanne vastaamaan todellisuutta työmaalla. Ennustamisen avuksi voidaan tarkastella projektin nykytilannetta, minkä avulla ennustetta voi muokata suhteessa toteutuneeseen tilanteeseen.

Reaaliaikainen tuloslaskelma ja tase valmistusastelaskennalla

Adminet laskee kunkin projektin valmistusasteen viikoittain ja kuukauden viimeisenä päivänä myynnin tai kustannusten mukaan. Valmistusastelaskennan jälkeen osatuloutus kirjaa maksuerillä laskutetun myynnin liikevaihtoon keskeneräisten urakoiden myynniksi.

Valmistusasteen mukaiset kulut sekä keskeneräisen työn muutos tai kustannusvaraus kirjataan kirjanpitoon. Näin tuloslaskelma ja tase näyttävät ajan tasalla olevan kuvan yrityksesi taloudesta ja menestyksestä. Urakka voidaan tarvittaessa merkitä perustajaurakointikohteeksi, jolloin se ohitetaan valmistusastelaskennassa.

Lue automatisoidusta osatuloutuksesta lisää

Seuraa automaattisia projektiraportteja ja projektin tapahtumia

Automaattiset vertailut ja seuranta

Adminetin automaattisista projektiraporteista saat eriteltynä vertailut budjettiin tai ennusteeseen sekä vertailun kuluvaan kuukauteen ja tilikauden alkuun nähden. Saat raportit myös esimerkiksi projektin, toimipisteen tai vastuuhenkilön mukaisesti eriteltynä.

Projekteista saat myös paljon muuta hyödyllistä tietoa, esimerkiksi projektin kaikki tapahtumat kuten maksuerät, ostot, työtunnit ja töiden sivukulut sekä matkakorvaukset.

Vertaa toteutumia laskettuun

Projektin tapahtumaruudulla näet vertailun laskettuihin tarvikkeittain tai tuoteryhmittäin. Vertailun saa myös töiden ja muiden kulujen osalta.

Kohteen tapahtumat näkyvät myös yksittäisistä pienemmistä tilauksista ja raporteilta näkyy eriteltynä myös projektien lisätyölaskutus.

Adminetin tapahtumaruudulla pääset tarkastelemaan tiettyyn projektiin liittyviä tarvike- ja asiakirjatapahtumia, kuten myynti- ja ostolaskuja sekä varastolähetteitä. Voit seurata sekä suunniteltuja että toteutuneita tapahtumia.

Ajantasainen tarviketilanne yhdellä vilkaisulla

Tapahtumaruudulla pääset tarkastelemaan ja käsittelemään projektiin liittyviä tarvike- ja asiakirjatapahtumia.

Näkymässä voit joko laskuttaa tai palauttaa kohteen tarvikkeita varastoon.

Tapahtumaruudulta näet myös yhdellä vilkaisulla kaikki projektin tarvikkeet verrattuna laskettuun sekä mistä käytetyt tarvikkeet ovat tulleet.

Siirrä tarvikkeita näppärästi

Työkalussa on helppoa siirtää tarvikkeita valitulta kohteelta tai työtilaukselta toiselle. Esimerkiksi projektin tai työmaan päättyessä sinne viedyt, mutta käyttämättä jääneet tarvikkeet voidaan varastopalautuksen sijasta siirtää suoraan toiselle työlle.

Myös virheellisesti väärään paikkaan kirjatut tarvikkeet voidaan siirtää sinne, mihin ne olisi alun perin pitänyt kirjata.

Tukee laatujärjestelmiä

Tapahtumaruutu on isossa roolissa myös valmiiden töiden kohdalla. Laatujärjestelmien edellyttämä jäljitettävyys toteutuu erittäin hyvin.

Projektille tai työmaalle mennyttä tuotetta klikkaamalla pääset helposti juuri siihen liittyvään ostolaskuun tai varastotapahtumaan käsiksi. Alkuperäisten ostodokumenttien kautta tuotetta voidaan jäljittää myös tavaran toimittajaan ja siitä eteenpäin.

Historiatieto ja varasto hallussa

Asiakirja-arkistosta näet kätevästi valitun projektin myyntilaskut, ostolaskut ja varastolähetteet. Pääset katsomaan myös myynti- ja ostolaskujen maksutilanteet sekä kohteen tietoihin tallennettuja asiakirjoja.

Jos asiakkaasi hakee esimerkiksi samaa tuotetta kolme vuotta projektin valmistumisen jälkeen, löydät sen nopeasti tapahtumaruudun kautta. Näet alkuperäiset tiedot ja hinnan ruudulla.

Yhdellä klikkauksella näet tuotteen tämän hetkisen hinnan ja varastosaldosi, jos varastosaldoja seurataan yrityksessäsi.

Katso asiakasvideo:


Tarvitsetko apua tai lisätietoa?

Täytä oheinen lomake, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Voit myös olla meihin suoraan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla.

Lisää ominaisuuksia

Kohteiden tulo-/menoarvio

Työkalun avulla sekä vertailet eri kohteita että saat kohdekohtaista tietoa laskutuksen, kustannusten ja katteen kehityksestä tulevina kuukausina – vaikka kustannuslajikohtaisesti.

Tutustu ominaisuuteen

Osatuloutusautomatiikka

Osatuloutuksella tasataan urakan tuottoja ja kuluja sen valmistusasteen mukaisesti, jolloin tuloksen ennakointi on helpompaa. Adminetissä osatuloutus toimii automatisoidusti ilman viiveitä ja virhealtista manuaalista työtä, joten tieto projektin tilanteesta saadaan tarkasti, ajantasaisesti ja kustannustehokkaasti.

Tutustu ominaisuuteen

Urakkaraportointi verottajalle

Adminet kerää ja raportoi urakka- ja työntekijätiedot verottajalle kuukausittain valitun tilaajavastuuroolin mukaisesti.

Tutustu ominaisuuteen

Perustajaurakointi ja oman käytön ALV

Adminet helpottaa merkittävästi perustajaurakointikohteiden hallintaa, sillä se hoitaa automaattisesti perustajaurakointiin liittyvät alv-käsittelyt.

Tutustu ominaisuuteen