Automatiikka = Keskity siihen, mikä on tärkeää ja me hoidamme loput

Kehitämme Adminetin automatiikkaa jatkuvasti, jotta yrityksissä voidaan keskittyä olennaiseen ja tuottavaan työhön. Teemme myös paljon muutakin puolestasi. Katso, mitä sinun ei asiakkaanamme enää tarvitse tehdä!

Miten Adminetin automatiikka auttaa eri puolilla yritystä?

Toimintasi tehostuu ja yrityksesi kilpailukyky kasvaa, kun ohjelmiston automatiikka hoitaa tehtäviä puolestanne. Säästynyt aika voidaan käyttää esimerkiksi myyntiin, markkinointiin, yrityksen kehittämiseen tai parempaan asiakaspalveluun. Katso miten automatiikka näkyy eri henkilöille:

 • Reaaliaikainen töiden ja talouden seuranta. Saat esimerkiksi paikkansapitävän tuloslaskelman nappia painamalla juuri silloin kun tietoa tarvitset. Myös automaattiset raportit yritysjohdolle.
 • Automatiikka hoitaa toimiston rutiinityöt, joten toimintasi tehostuu ja yrityksesi kilpailukyky kasvaa. Säästynyt aika voidaan käyttää tuottavaan työhön.
 • Yhden järjestelmän ratkaisu, jossa talous ja työt kulkevat koko ajan käsi kädessä. Ei tarvitse maksaa monista eri ohjelmistoista ja taistella ohjelmistojen integraatioiden kanssa.
 • Pilvipalvelu ja paperiton ratkaisu, joka mahdollistaa työnteon missä ja milloin vain. Tiedot kulkevat ilman viiveitä eri käyttäjien ja toimintojen välillä.
 • Saat myös halutessasi meiltä toimialan ja järjestelmän tuntevaa tilitoimistopalvelua saman katon alta.

 • Adminet helpottaa arkea merkittävästi: tuplatyö poistuu ja kaikki tieto on sähköisesti yhdessä paikassa sekä käsiteltävissä missä vaan.
 • Aikaa ei tuhlaannu laskujen valmisteluun.
 • Turhat rutiinin poistuvat ja toiminta suoraviivaistuu.
 • Projektiraportteja ei tarvitse koostaa käsin jälkikäteen. Adminetissä ne ovat valmiina ja tarkasteltavissa koko projektin ajan.
 • Talouden raportit näyttävät yrityksen tilanteen reaaliajassa. Raportteja ei tarvitse enää odotella tilitoimistosta.
 • Tuotannon tilanne näkyy työnjohdolle reaaliajassa.

 • Turha toimistolle ja työmaalle ajelu jää pois, kun työmääräimet ja tuntikortit ovat sähköisessä muodossa.
 • Tehtyjä tunteja tai käytettyjä tarvikkeita ei tarvitse laskeskella yhteen kotona tai työmaalla paperilapuilla.
 • Tuotannossa ei tarvitse etsiä dokumentteja tai työohjeita, sillä ne löytyvät valmiina kunkin työvaiheen tiedoista.
 • Lomien ja poissaolojen ilmoitus sekä loma- ja pekkassaldojen tarkastelu suoraan Adminetissä.
 • Tehostunut toiminta varmistaa työnantajayrityksen kannattavuuden ja pienentää riskiä lomautuksille ja irtisanomisille.
 • Kirjaukset kentältä näppärästi Adminetin mobiilista.

 • Adminet poistaa jopa 80 % toimiston rutiineista.
 • Säästynyt työaika rutiinikirjauksista tai papereiden pyörittelystä voidaan suunnata mielekkäämpiin ja tuottavampiin töihin:
  • asiakaspalveluun,
  • henkilöstön hyvinvointiin,
  • myyntiin,
  • markkinointiin?

 • Kirjanpitoaineisto on sähköisessä muodossa ohjelmassa, ei arkistointia ja tiedon etsimistä mapeista.
 • Adminet muodostaa kirjanpitoaineiston automaattisesti.
 • Kaikki laskut ovat sähköisessä muodossa sekä kohdistuvat ja tiliöityvät kirjanpitoon automaattisesti.
 • Kun kaikki tieto on yhdessä järjestelmässä, tuplatallennuksia ei tarvitse tehdä.
 • Sähköinen toimintatapa nopeuttaa taloushallinnon prosesseja ja helpottaa tietojenkäsittelyä.
 • Runsaasti rutiininomaisia työvaiheita poistuu ja työkuorma jakautuu tasaisemmin.
 • Työn sisältö rutiineista kohti asiantuntijatyötä.

 • Adminet lähettää palkkalaskelmat automaattisesti.
 • Adminet laskee lomakertymät automaattisesti.
 • Kun kaikki tieto on yhdessä järjestelmässä, tuplatallennuksia ei tarvitse tehdä.
 • Sähköinen toimintatapa nopeuttaa taloushallinnon prosesseja ja helpottaa tietojen käsittelyä.
 • Runsaasti rutiininomaisia työvaiheita poistuu ja työkuorma jakautuu tasaisemmin.
 • Työn sisältö rutiineista kohti asiantuntijatyötä.

Miten automatisoitu ohjelmisto eroaa muista ohjelmistoista?

Yritysten toimintatavoissa on yhä suuria eroja. Jotkut sinnittelevät edelleen papereiden ja exceleiden varassa, kun taas osa on jo ottanut käyttöönsä toimialalle suunnitellun ohjelmiston. Tunnistatko yrityksenne alla olevasta kuvasta? Missä kohtaa kehitystä olette menossa?

Mitä kaikkea Adminetissä on automatisoitu?

Alla on tehtäviä, joita Adminet hoitaa automatisoidusti. Joudutteko tekemään näitä vielä itse? Kuinka monta tuntia teillä menee viikossa tällaisten työtehtävien hoitamiseen? Teettekö tuplatyötä tai joudutteko etsimään tietoa eri paikoista?

 • Budjetin tekeminen tarjouksen tiedoista
 • Tiedon siirtäminen päivittäistä työtä tehdessä eteenpäin kirjanpitoon, palkanlaskentaan, raporteille, pankkiin ja viranomaisille
 • Automaattiraportit
 • Tuntien ja tavaran kohdistus oikealle työlle
 • Töiden tilamuutosten automaattiviestit asiakkaalle (sähköpostilla tai tekstiviestillä)
  • Esimerkiksi tilaajalle viesti, kun työ on aloitettu, kun työ valmis jne.

 • Automaattiset yleisten hinnastojen päivitykset (44 toimittajaa, 59 hinnastoa)
 • Pakettien ja syöttösivujen automaattiset päivitykset (STUL, Vesi & Watti)
 • Huoltosopimusten hallinta ja laskutus
 • Maksuerien hallinta, lähetykset
 • Tehtävien muodostus ja automaattiset muistutukset
 • Kalustoon liittyvät muistutukset (esim. huollot, katsastukset)
 • Työvaiheiden ja kuormituksen laskenta
 • Valmiusastelaskenta ja osatuloutus

 • Viranomaisilmoitukset
  • Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista
  • ALV-ilmoituksen automaattinen muodostus ja maksu
  • Oman käytön ALV-laskenta
  • Työnantajasuoritusten automaattinen muodostus ja maksu
 • Rakentamisilmoitukset
  • Urakka- ja työntekijäilmoitusten automaattinen muodostus ja lähetys
  • Tiedonantovelvollisuuden automatiikka (ostolaskut ja laskutus)
  • Keskitetyn Tilaajavastuu -urakoitsijarekisterin automaattinen päivitys
  • Valttikorttien noutoautomatiikka veronumeroiden perusteella

 • Laskujen muodostus automaattisesti
  • laskutusluvan saaneet laskut
  • sopimuslaskut
 • Laskujen lähetys
  • verkkolasku
  • sähköposti
 • Factoring-laskut (OP, Nordea, Intrum)
 • Suoritusten nouto ja tiliotteiden kirjaus
 • Perintä ja maksumuistukset
 • Laskujen ja suoritusten tiliöinti ja säilytys

 • Automaattiset ostotarpeet
 • OVT-aineistojen muodostus
 • OVT-nouto ja lähetys (tilaus, vahvistus ja lasku)
  • LVISnet (Onninen, SLO, Rexel, Ahlsell, Dahl)
  • Salok
  • Hilti
  • El-Parts
 • Tilausvahvistusten käsittely

 • Ostolaskujen nouto ja tallennus järjestelmään
 • Ostolaskuaineiston käsittely ja laskujen muodostus
  • Kohdistus ostotilauksille ja vastaanottojen tekeminen
  • Tiliöinnit ja muut kohdistukset (esim. projektille tai yksittäiselle työlle)
  • Laskutusautomatiikka, tapahtumien kirjaukset työn tietoihin
 • Automatisoidut laskujen tarkastus- ja hyväksyntäkierrokset
 • Laskujen ja maksujen tiliöinti ja maksatus automaattisesti
 • Automaattiset vakiomaksut
 • Laskujen arkistointi

 • Automatisoitu pankkiliikenne, mm.
  • Aineistojen noudot ja lähetykset
  • Tiliotteiden ja -saldojen nouto
  • Maksut, suoritukset ja tiliöinti
  • Verot
  • Ay-tilitykset
  • Ulosotto
 • Tiliotteen käsittelyt ja kirjaukset automatisoidusti
 • Suoritusten kohdistaminen, käsittely kirjanpitoon ja arkistointi
 • Valuuttakurssien nouto ja päivitys
 • Factoring-suoritusten nouto ja käsittely (Nordea, OP, Intrum)
 • Kassan korttisuoritusaineiston nouto, käsittely ja kohdistus

 • Palkkojen maksatus automatisoidusti
 • Palkkalaskelmien lähetys (sähköposti, tuloste tai mobiiliversion kautta) ja palkkojen arkistointi
 • Automaattinen TES-tulkinta
 • Sivukulujen laskenta sekä ohjausten ylläpito
 • Ulosottotilitysten muodostus ja automaattinen maksaminen
 • Ay-tilitysten muodostus ja automaattinen maksaminen
 • Ay-jäsenmaksujen selvitysaineistojen muodostus ja automaattinen lähetys
 • Työnantajasuorituksen (sotu) muodostus ja automaattinen maksaminen
 • Tulosrekisterin ilmoitusautomatiikka, palkat ja matkalaskut
  • Palkka-ilmoitukset 2 pv maksupäivästä
  • Erillisilmoitukset kuukausittain
  • Palautteiden nouto ja käsittely
  • Aineistojen muodostus, lähetys ja nouto
 • Lomapalkkalaskenta ja täsmäytys

 • Kirjanpidon automaattinen muodostuminen ja arkistointi
 • Automaattinen tiliöinti
 • Osatuloutus automatisoidusti
 • Jyvitysautomatiikka organisaatiorakenteen mukaisesti
 • Tilinpäätöksen laskenta automaattisesti
 • Kirjanpidon raportit
  • ovat reaaliaikaisia ja luotettavia
  • täsmäävät muiden taloudellisten raporttien, kuten projektin lukujen kanssa
  • antavat sinulle esimerkiksi paikkansa pitävän tuloslaskelman milloin vain nappia painamalla

Tiesitkö, että nämäkin 6 osa-aluetta sisältyvät palveluumme?

Hoidamme puolestasi ohjelmiston varmuuskopioinnit, ohjelmistopäivitykset, hinnastojen, pakettien, syöttösivujen ja työhinnaston päivitykset. Saat ilmoitukset uusista tehtävistä, kuten hyväksymättömistä ostolaskuista, ja pääset helposti tekemään tehtävät ohjelmiston etusivulla olevasta tehtäväluettelosta. Haluamme, että pääsette keskittymään oleelliseen, eli tuottavaan työhön.

1.

Yhteydet ja rajapinnat

Yhteyksien ylläpito, suojaukset ja muutokset viranomaisiin, toimittajiin ja muihin osapuoliin, esim.

 • Verottaja
 • Vastuu Group (raportointi, veronumerot)
 • Tyvi
 • Pagero
 • LVISnet
 • Toimittajat, hinnastotoimittajat (44 toimittajaa ja 59 hinnastoa)
 • Pankit

2.

Kirjanpidon toimintojen ylläpito

 • Kirjanpidon tilien, ohjausten ja tulosteiden ylläpito
 • Veroilmoitusohjausten ylläpito
 • Tulosteiden muutokset
 • Tilioteohjaukset

3.

Palkanlaskenta ja työsuhdetoiminnot

 • Työehtosopimusten (10 kpl) ylläpito sekä niihin liittyvät ohjaukset ja säännöt
 • Sivukuluohjausten ylläpito
 • Verokorttien nouto ja päivitys
 • Tulorekisteriperustietojen ylläpito (tulolajit, tehtävät, tunnukset yms.)
 • Palkkalajien ylläpito ja muutokset
 • Loma- ja poissaolokoodit sekä ohjaukset

4.

Muiden tietojen ja valmiiden rekisterien ylläpito

 • Perustietojen ylläpito (esim. Alv-koodi, maa, valuutta, kieli)
 • Tarjouslaskennan työhinnat
 • Paketit ja syöttösivut (STUL, Vesi & Watti)
 • Maksuerät
 • Laskutuksen työlajit
 • Litterat, litteraoletukset (tuotekoodi ja työ)
 • Tulosteet ja raportit

5.

Viestinvälitys järjestelmästä

 • Tietojen lähetys Adminet-järjestelmästä myös esimerkiksi sähköpostilla ja tekstiviestillä

6.

Tuotteisiin sisältyvät palvelut

 • Hinnaston päivitysaineiston muokkaukset (tuotteet ja hinnat)


Haluatko kuulla lisää?

Jätä meille yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella, niin olemme yhteydessä mahdollisimman pian!

Voit myös soitella tai lähettää meille sähköpostia 🙂