Pääkirjoitus: Ostamalla parempaa tulosta

Mikä on tulosta tekevien talotekniikka- ja rakennusalan yritysten menestyksen salaisuus?

Rakentamisessa ja talotekniikassa ei tehdä helppoa rahaa. Marginaalit ovat pieniä ja riskit suuria. Kilpailu on kovaa ja muuttuu kaiken aikaa kovemmaksi. Silti jotkut tekevät vuodesta toiseen tulosta. Mikä on menestyksen salaisuus?

Teimme pienen tutkimusprojektin selvittääksemme tulosta tekevien menestystekijät. Syitä on luonnollisesti useampia, mutta haluan kiinnittää huomiota yhteen merkittävään esille nousseeseen toiminnalliseen eroon.

Tutkimistamme menestyjistä useimmat panostavat hankintoihin ja ostamiseen. Hankintoja ei ole keskitetty, vaan etenkin tavarantoimittajia on tavallista enemmän. Vaihtoehtoisia tavarantoimittajia hyödynnetään paljon. Lisäksi yrityksillä on selkeästi vakioitu ja systemaattinen tapa toimia. Vaikka ostamiseen panostetaan, tehdään se silti työmaan ehdoilla.

Tarjouspyyntöjä lähetetään runsaasti jo laskentavaiheessa. Kun työ saadaan, tehdään vielä tarkentava tarjouspyyntökierros parhaiden vaihtoehtojen välillä. Henkilökohtainen neuvottelu painottuu niihin tuotteisiin, joiden euromääräinen summa on merkittävä.

Mutta ei loppuja nimikkeitäkään vain tilata! Erilaisten tarvikkeiden kohdalla hyödynnetään järjestelmää: Etsitään halvimmat hinnat tuotteittain ja hyödynnetään vastaavien tuotteiden rekistereitä. Ja taas, ostaminen tehdään työmaan ehdoilla. Ei osteta heikkolaatuisia tai vaikeasti asennettavia ja käytettäviä tuotteita.

Miksi sitten kannattaa hyödyntää Adminetin kattavaa hinnastoa ja korvaavien tuotteiden rekisteriä tilauksia tehdessään?

  1. Järjestelmä etsii automaattisesti eri valmistajien tuotteista halvimman tuotteen ja toimittajan.
  2. Voit hyödyntää oman järjestelmäsi tuottamia ostotarpeita.
  3. Järjestelmääsi jää tieto tehdystä ostotilauksesta.
  4. Ostolaskujen tarkastus helpottuu, kun ostolasku kohdistuu suoraan ostotilaukseen.

Talotekniikka-alalla olet jo pitkään voinut tilata suurilta tukkureilta sähköisesti ovt-yhteyksiä hyödyntäen. Tukkuri toimii tehokkaasti ja myös urakoitsija toimii tehokkaasti. Koko ala hyötyy.

Ovt-kauppa on laajentunut hitaasti muille rakennusalan sektoreille. Järjestelmätoimittajat ja tukkurit eivät ole juurikaan tehneet yhteistyötä asiakkaille vaivattomien tilauskanavien luomiseksi. Mutta nyt jää on murrettu, kuten tästä lehdestä selviää.

Ja vielä menestystekijään takaisin. Paranna omaa tehokkuuttasi. Hajauta ostosi. Etsi vaihtoehtoisia toimittajia ja vastaavia tuotteita. Toimi systemaattisesti. Käytä ostamiseen kehitettyjä alan omia työkaluja. Osta halvalla, mutta työmaiden ehdoilla.

Ilkka-Uusi-Maahi-allekirjoitus

Ilkka Uusi-Maahi
toimialajohtaja