Käyttäjävinkki: Alihankinnan maksuerät

Seuraa aliurakoidesi laskutusta ja varmista, että summat vastaavat sovittua. Urakasta perustettavan maksuerätaulukon yhteyteen saat tallennettua myös siihen liittyvät sopimukset, lomakkeet ja muun dokumentaation.

Aliurakan perustaminen

Aliurakan perustat maksuerätaulukoksi, jonka erät syötät joko käsin, kopioit toiselta aliurakalta tai luet sisään taulukkolaskennan avulla luodusta aineistosta. Liitteisiin saat talteen kaikki aliurakkaan liittyvät asiakirjat ja kuvat. Myös määrämuotoisia pdf-lomakkeita on mahdollista ylläpitää ja arkistoida.

Hyväksyntäkuittaukset otat tarvittaessa taulukosta saatavaan tulosteeseen. Lopuksi vahvistat aliurakan sopimukseksi Hyväksy-toiminnolla, minkä jälkeen erät on mahdollista kiinnittää ostolaskuihin.

Alihankintalaskujen käsittely

Jos alihankintalaskun toimittajalle löytyy hyväksyttyjä maksuerätaulukoita, saat ne ostolaskujen tiliöinnin, tarkastuksen ja hyväksynnän riviylläpidossa selattaviksi Hae maksuerätaulukko -linkistä. Taulukosta poimit yhden tai useamman erän sen mukaan, mitä laskulla on veloitettu. Eristä muodostuu halutessasi myös laskurivit sisäisen laskennan kohdistuksineen, jolloin vältyt käsin tiliöinniltä.

Maksuerätaulukoiden ylläpidon kautta eriä on puolestaan mahdollista kohdistaa takautuvasti jo hyväksyttyihin ostolaskuihin ilman, että sillä on vaikutusta laskusta syntyneisiin
kirjauksiin.

Seuranta

Aliurakan laskutuksen tilanne havainnollistuu nopeasti maksuerätaulukosta. Ostolaskuun liitettyjen erien symbolina näkyy vihreä pallo. Erään liittyvän laskun avaat pdf-kuvakkeesta ja laskurivit saat näkyviin laskunumerolinkistä. Keltaisella pallosymbolilla merkityt erät ovat laskuttamatta. Lisäksi Ostolaskuarkistosta näet maksuun hyväksyttyihin ostolaskuihin kohdistetut maksuerät Toiminnot | Alihankintamaksuerät -linkistä.

Seuraa aliurakan laskutuksen etenemistä ja varmista, että summat vastaavat sovittua.