Admicom Oyj listautui pörssiin

Admicom Oyj listautui Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle tavoitteenaan lisätä yhtiön tunnettuutta, tukea strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista sekä mahdollistaa työntekijöiden motivointi ja sitouttaminen.

Osakeannilla tavoiteltiin noin 5 miljoonaa euroa tarjoamal­la merkittäväksi enintään 520 000 uutta osaketta. Listau­tumisanti merkittiin noin 3,9-kertaisesti, tuoden yhtiölle 2 811 uutta osakkeenomistajaa. Yhtiön hallitus päätti osak­keiden lopullisen määrän 5.2.2018 ja kaupankäynti osak­keilla alkoi First North Finland -markkinapaikalla 9.2.2018.

– Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä yleisön, instituutioi­den ja työntekijöiden osoittamasta vahvasta kiinnostuksesta Admicomia kohtaan. Toivotamme kaikki listautumisantiin osallistuneet sijoittajat lämpimästi tervetulleiksi omistamaan Admicomia, toimitusjohtaja Antti Seppä toteaa.

Parempaa tunnettuutta ja yhteistyömahdollisuuksia

Listautumisen tavoitteena oli ennen kaikkea lisätä yhtiön tunnettuutta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja po­tentiaalisen työvoiman parissa, tukea Admicomin strate­gian mukaisten yritysostojen toteuttamista kotimaassa ja ulkomailla sekä mahdollistaa yhtiön nykyisten ja tulevien työntekijöiden motivointi ja sitouttaminen osakkuuden tai osakepohjaisten kannustimien kautta.

– Tunnettuuden kasvu tuntui jo listautumisprosessin ai­kana, sillä kun yritys on pörssikelpoinen, antaa se tekemiselle tietyn laatuleiman. Meillä on nyt entistä paremmat lähtökoh­dat kasvuun kerätyn pääoman sekä listatun osakkeen avulla. Erityisen ylpeitä olemme siitä, että noin 2/3 työntekijöistäm­me on nyt yrityksen omistajia.

Tavoitteena tehostaa alan toimintatapoja

Admicom tarjoaa asiakkailleen ratkaisun, joka automatisoi tehokkaasti yrityksen arkirutiineja. Työvaiheiden aikasääs­töjen lisäksi asiakkaat hyötyvät aidosti reaaliaikaisesta talousinformaatiosta liiketoimintapäätösten tukena.

– Haluamme olla asiakkaillemme järjestelmäkumppa­nin lisäksi aktiivinen toimija alan toimintatapojen tehosta­misessa. Se rooli kuuluu toiminnanohjausjärjestelmien edel­läkävijälle ja lujittaa asiakassuhdetta entisestään. Admicom haluaa olla yrittäjän kumppani matkalla digitalisaatioon, sähköistyvään taloushallintoon, arjen toimintojen tehos­tamiseen ja loppujen lopuksi asiakasyrityksen kasvuun ja menestykseen.