Valuuko tuloksesi vääriin taskuihin?

Tutkimme noin sadan keskisuuren talotekniikkayrityksen ostotottumuksia ja pyrimme löytämään uusia keinoja parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä. Havaitsimme, että yritykset olivat vuonna 2017 maksaneet ostoistaan yhteensä 4 000 000 euroa enemmän, kuin heidän parhailla ostoehdoilla olisi pitänyt maksaa.

Keskisuuressa yrityksessä siis makset­tiin keskimäärin 40 000 euroa ylimääräistä verrattuna omiin toimittajaehtoihin, mikä tekee kuukautta kohden jo yli 3 000 euroa.

Mistä sitten johtuu, että yrittäjät ovat tulok­sensa kustannuksella valmiita jättämään neuvotellut osto­hinnat hyödyntämättä?

Tällä hetkellä ostot tehdään usein verkkokaupasta tai puhelimella, jolloin ei välttämättä oste­ta halvimmalla vaan luotetaan, että tuttu myyjä antaa par­haan hinnan. Näin on toimittu pitkään, koska ei ole ollut työkaluja seurata ostohintoja tarkasti – ja jos on seurattu, on ostaminen ollut työlästä ja aikaa vievää.

Tästä vanhas­ta totutusta tavasta on vaikea oppia pois, mutta nyt on oi­kea aika uudistaa ostaminen ja ottaa hinnoista löysät pois.

Adminetin uusi hankintasovellus on rakennettu juu­ri tähän tarkoitukseen. Sovelluksen avulla tiedetään aina, mistä tuotteen saa halvimmalla ja samalla sen voi ostaa vaivattomasti ja nopeasti.

Projektin hallinnan kannal­ta hankintasovellus mahdollistaa ostojen toteuttamisen suunnitelmallisesti ja toteuman seuraamisen helposti pro­jektin aikana. Näin Adminet tukee yritystä sen kilpailuky­vyn kehittämisessä.

Adminetin avulla myös ostojen seuranta on helppoa. Ajantasaisen ostojen toteu­man seurannan lisäksi Adminet muodos­taa automaattiraportteja, jotka näyttävät viikko- ja kuukausitasolla sekä työmaa- että ostajakohtaisesti, maksetaanko tuotteista liikaa vai säästääkö yritys rahaa ostamalla tehok­kaasti.

Ostamisen iloa!

Antti Noronen
toimialajohtaja

Jatka lukemista

LVIS-Maailma 1/2018