Adminet sujuvasti käyttöön

Järjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla korkea vuori kiivettäväksi. Olemme hioneet Adminetin käyttöönottoprosessin asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Näin se toimii:

Käyttöönottoprosessi

1. Suunnittelu ja aikataulutus

Kun aloitat asiakkaanamme, sinulle nimetään oma kouluttaja, joka toimii käyt­töönottovastaavana ja on tukenasi koko käyttöönottoprosessin ajan. Alussa käyt­te yhdessä läpi käyttöönoton etenemisen sekä teette suunnitelmat ja aikataulut siten, että uuteen järjestelmään siirtyminen vaikuttaa yrityksesi normaaliin arkeen mahdollisimman vähän. Käyttöönottoprosessin aikana oma yhteyshenkilösi soit­taa sinulle viikoittain. Puhelun aikana voitte käydä läpi viikon aikana esiin tulleita kysymyksiä ja mieltäsi askarruttavia asioita

2. Käyttöönottotehtävät

Käyttöönottotehtävät ovat erilaisia yrityksen talouteen ja asiakkuuksiin liittyviä tiedonsiirtoja sekä yhteyksien avaamista eri tahoihin. Tehtäviä ohjaa Adminetin käyttöönottosovellus, joka muistuttaa jokaiselle tehtävälle määriteltyä vastuu­henkilöä hoidettavista asioista ja niiden aikatauluista. Sovellus auttaa tehtävien hoitamisessa esimerkiksi antamalla lisäohjeita niiden suorittamiseen tai muodos­tamalla valmiin viestipohjan yhteistyökumppanille lähetettävää sähköpostipyyn­töä varten. Sovellukseen voit myös kirjata tehtäväkohtaisia huomioita ja pyyntöjä omalle kouluttajallesi.

3. Koulutus

Monipuolisilla koulutuspalveluilla varmistamme, että yrityksessäsi päästään no­peasti sisään Adminetin käyttöön ja pääsette hyödyntämään uusia työkalujanne heti mahdollisimman tehokkaasti. Koulutuksia voidaan järjestää toiveesi mukaan joko etänä tai paikan päällä yrityksessäsi. Eri henkilöstöryhmiä koulutetaan hei­dän tarvitsemiensa työkalujen käyttöön, esimerkiksi kirjanpitäjälle taloushallin­toon liittyvät asiat ja työntekijöille työmaiden kirjauksiin liittyvät asiat. Käytössäsi on myös maksuttomat kirjalliset ja videomuotoiset koulutusmateriaalit, joiden avulla voit palata haluamasi sovelluksen käyttöön liittyvään ohjeistukseen aina tarvittaessa.

4. Osaamisen syventäminen

Kun olet saanut yrityksesi arjen rullaamaan sujuvasti ja Adminetin peruskäyttö su­juu rutiinilla, haluamme varmistaa, että saat kaiken mahdollisen hyödyn irti Ad­minetistä. Tässä vaiheessa osaamistasi voidaan syventää entisestään esimerkiksi perehtymällä tarkemmin Adminetin raportointityökaluihin, joiden avulla saat tarkkaa tietoa liiketoimintasi osa-alueista ja pystyt kehittämään toimintaasi kan­nattavasti. Tarvittaessa asiantuntijamme auttavat myös laajemmin liiketoimin­nan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Käyttöönottovaiheen jälkeen käytössäsi on myös asiakastuki, johon voit olla yhteydessä kaikissa Adminetin käyttöön liittyvis­sä kysymyksissä.

Ari Aarniovuori - AdmicomArin vinkit uudelle asiakkaalle

Tiedota ja perustele

Niin kuin kaikissa uusissa asioissa, myös ohjelmiston käyttöönotossa asen­ne ratkaisee hyvin pitkälti onnistumisen. Kerro työntekijöillesi, miksi muutokseen on lähdetty ja mitä sillä tavoitellaan. Tehokkaampi toimintatapa on jokaisen etu ja arjen helpottaja, työnte­kijätkin pitää saada ymmärtämään se.

Jaa vastuuta

Kaikkea ei kannata ottaa omille harteille. Määrittele, ketkä yrityksestäsi osallistuvat käyttöönoton toimen­piteisiin. Kun vastuuta jakaa laajemmalle, käyttöön­otto ei kuormita pelkästään yhtä henkilöä. Adminetin käyttöönottosovellukseen voidaan määritellä jokaisel­le henkilökohtaiset tehtävät ja niiden aikataulut, jotta toimenpiteet hoituvat ajallaan ja tarkasti.

Sitoudu muutoksiin

Uusi järjestelmä vaikuttaa kaikkiin toi­mintatapoihinne ja on iso liiketoimin­nallinen muutos. Vanhoista tavoista pitää päästää irti, jotta uudistuksissa voidaan on­nistua – lisäksi pitää osata vaatia uusissa tavoissa pysymistä. Nimim. ”Ennen tuotiin työmääräimet kont­torille kerran viikossa”.

Varaa riittävästi aikaa

On vaikea onnistua käyttöönotossa, jos avainhenki­löt juoksevat työmaalla 6 päivää viikosta, eivätkä pys­ty keskittymään yhteen aiheeseen yli 15 minuuttia kerrallaan. Me Admicomilla autamme ja teemme pal­jon asioita asiakkaan puolesta, mutta käyttöönotto on joukkuelaji, jossa sitoutuneella yhdessä tekemisellä olemme maalissa ennätysajassa.

”Hyvällä motivaatiolla ja sitoutumisella olemme käyttöönotossa pitkästi yli puolimatkan.”