Adminetillä teet mm. sisäremonttitöiden myyntitarjoukset kätevästi vaikka asiakkaan luona

Myyntitarjousten avulla tarjousten tekeminen rajatuista toimituskokonaisuuksista onnistuu nopeasti tilanteissa, joissa kauppaa tehdään vaikkapa asiakkaan kanssa kasvotusten.

Tarjoa rajatut toimituskokonaisuudet nopeasti

Adminet-tuoteperheen uusimmalla sovelluksella tarjoat laajoja urakka­tarjouksia suppeammat tuotteis­tetut palvelut helposti ja nopeasti mistä tahansa. Tällaiset tarjoukset liittyvät usein rajattuihin toimitus­kokonaisuuksiin esimerkiksi keittiö-, kylpyhuone-, valaistus- ja putkire­montteihin tai katto- ja julkisivutöihin.

Luo yrityksesi tarpeen mukaiset pohjat

Myyntitarjousten rakenteen ja si­sällön muotoilet yrityksesi yksilölli­siin tarpeisiin sopivaksi. Voit luoda erilaisia tarjouspohjia ja tehdä las­kentaan omia rakennepaketteja. Myyntitarjouksilla käytetään yrityk­sesi omaa menekkitietoa selkeillä ja helppokäyttöisillä tarjouspohjilla, jo­ten laskijalta ei vaadita aiempaa tar­jouslaskennan kokemusta.

Tarjousten rivitiedot koostat omista paketeista ja ryhmittelet tar­jouslaskennan positioiden avulla haluamallasi tavalla. Tarjouksen yh­teyteen voit tallentaa myös liitedo­kumentteja, kuten kuvia, asiakirjoja, taulukoita ja pdf-lomakkeita.

Hinnoittele joustavasti omilla menekeilläsi

Myyntitarjousten hinnoittelu perus­tuu omiin rakennepaketteihisi ja niihin valittuihin tuotteisiin ja työme­nekkeihin. Pakettien myyntihinnat voit asettaa hintaryhmittäin, jolloin saat valittua kulloinkin käytettävän hinnaston esimerkiksi asiakasryh­män tai kohteen pinta-alan mukaan.

Tarjoussummaa muokkaat vie­lä tarvittaessa ennalta määriteltyjen alennusten ja lisäveloitusten avulla. Yhteenveto-näkymässä tarkistat hel­posti tarjouksen rivit sekä pakettien sisällöt ja määrät.

Pysy ajan tasalla tarjoustilanteesta

Myyntitarjous on tulostettavissa tarjous- tai sopimusmuotoisena se­laus- ja muokkausnäkymästä. Sopi­mustulosteella näkyy tarjouksesta poiketen paketit rakenteineen, tarjoukselle tulostetaan ainoastaan summat positioittain.

Sovelluksen avulla pysyt myös ajan tasalla tarjoustilanteesta, sil­lä näet yhdellä silmäyksellä kaikkien tarjousten käsittelyvaiheet ja voi­massaoloajat.

Myyntitarjoukset - Adminet - LVIS-Maailma 2/2017

Tarjoa ennalta määritellyt toimituskokonaisuudet nopeasti vaikka asiakkaan luona ollessasi. (Avaa kuva isompana)

Näin helposti luot uuden tarjouksen:

  1. Valitse asiakas, tarjoustyyppi ja hin­taryhmä sekä täydennä tarvittaessa perustietoja.
  2. Lisätiedot-välilehdelle voit täydentää yrityksesi tarpeen mukaan määritelty­jä lisätietokenttiä, jotka tulostuvat tar­joukselle.
  3. Sisällön määrittelet Rivit-välileh­dellä, jonne lisäät tarvittavat paketit. Käytössä olevat paketit määräytyvät valitsemaasi tarjoustyyppiin liitettyjen positioiden mukaisesti.
  4. Muokkaa tarvittaessa tarjoussum­maa asetuksissa määriteltyjen alen­nusten tai lisäveloitusten avulla, esimerkiksi lisäämällä kampanja-alen­nus tai viikonloppulisä.
  5. Yhteenveto-näkymässä tarkistat tar­jouksen rivit ja pakettien sisällöt sekä tarvittaessa ylläpidät määriä.
  6. Tulosta tarjous klikkaamalla selaus-tai muokkausnäkymän pdf-kuvaketta.