Pääkirjoitus: Aika entinen ei koskaan enää palaa

Nykyratkaisuja hyödyntävät kasvajat ovat ketterämpiä, kustannustehokkaampia ja kilpailukykyisempiä.

Olen käynyt varsin useassa talotekniikkaurakointia teke­vässä yrityksessä Suomessa, joten tilanne pelikentällä on minulle tuttu. Muuttuvat markkinat ja vanhat toimintata­vat törmäävät monessa kohtaa. Vanhat yrittäjät ja uusi tekniikka sekä uudenlai­nen toimintaympäristö luovat haasteita ja mahdollisuuksia.

Monesti yritetään pärjätä vanhalla, kos­ka siihen ollaan totuttu. Eikä siinä mi­tään väärää ole, jos pärjääminen riittää. Erityisesti monille nuorille yrittäjille pärjääminen ei kuitenkaan riitä, vaan he haluavat vallata markkinoita ja tehdä tulosta. Silloin vanhoilla tavoilla toi­mivilta yrittäjiltä voi kilpailukyky loppua kesken. Pelikent­tä siis muuttuu ja niin muuttuvat myös päättäjät jokaisessa yrityksessä.

Mitä jos kilpailijayritykseen tuleekin kunnianhi­moinen uuden sukupolven yrittäjä, joka ei haikaile vanhoja aikoja, vaan aikoo kasvaa ja tehdä tulosta?

Tällä hetkellä osa yrittäjistä kokee, että alan katteet ovat surkeat ja hommia ei kannata tehdä, mutta muuttuvilla markkinoilla jotkut menestyvätkin – ja ovat alkaneet teh­dä tulosta ja kasvua. On tullut nuoria yrittäjiä, joilla on kova halu kasvaa ja näyttää osaamistaan. Uudet tekniikat mah­dollistavat tämän nopean kasvun pitämisen hanskassa.

Välillä kasvua joudutaan tekemään hinnallakin. Toiminta ei kuitenkaan karahda kiville, sillä nykytekniikalla pystytään mittaamaan toimintaa erittäin tarkasti ja tiedetään koko ajan, missä mennään. Lisäksi automaatio antaa kustannus­tehokkuutta, jolloin pystytään aggressiivisempaan hinta­kilpailuun.

Tämäkin vaikuttaa siihen, että kilpai­lu alalla kiristyy. Nykyratkaisuja hyö­dyntävät kasvajat ovat ketterämpiä, kustannustehokkaampia ja kilpailu­kykyisempiä. Isohkojen, kymmenien miljoonien vaihtoa tekevien yritysten reagointi on rauhallisempaa: isot laivat kääntyvät hitaasti ja reagoivat usein vasta, kun laiva jo vuo­taa.

Olisiko aika pohtia omia toimintatapoja ja sitä, vastaavat­ko ne nykypäivän tarpeita ja kilpailutilannetta? Elämmekö vielä kultavuosien muistoissa ja haikailemme niitä? Kuten Juha ”Watt” Vainio aikanaan lauloi: ”Aika entinen ei kos­kaan enää palaa”.

AnttiN-pääkirjoitus
Antti Noronen
Toimialajohtaja

Jatka lukemista

LVIS-Maailma 2/2017