Erikoistuja voittaa kymmenottelijan

Useampaan sataan urakointiliikkeeseen tutustuneena olen alkanut tekemään tietynlaisia havaintoja erilaisten yri­tysten liiketoiminnasta sekä ympäröivästä markkinasta.

Menestyksekkäimmät yritykset tuntevat oman markkina-alueensa tarkasti. He tietävät ketä vastaan kilpailevat missäkin segmentissä. He myös tekevät tietoisen päätöksen valitessaan ke­tä vastaan lähtevät kilpailemaan.

Yksi nykyajan käytetyimpiä teesejä liiketoi­minnan kehityksestä puhuttaessa on eri­koistuminen. Urakointiyrityksessä se on suomennettavissa esimerkiksi niin, että tehdään sitä missä ollaan hyviä ja mitä ei osata niin hyvin, ei tehdä.

Ajatus on sinänsä simppeli, eihän kymmenottelija pär­jää yhdenkään lajin huippuosaajille, mutta ikänsä pika­juoksua harjoitelleet ovat keskenään pienen marginaalin sisällä. Sama pätee talotekniikkayrityksissä. Pelkästään uu­distuotantoon ja isoihin urakoihin erikoistunut yritys voit­taa varmasti kustannustehokkuudessa kilpailijan, joka ei ole erikoistunut vastaaviin työmaihin. Vastaavasti vaati­vaan teollisuuden kunnossapitoon, saati esimerkiksi sai­raala-asennuksiin eivät kaikki uskalla tarjota palveluitaan ollenkaan, etenkään oikealla hinnalla.

Vedenjakaja kulkeekin siinä, ajatellaanko oman liiketoi­minnan kehitystä volyymin vai tuloksen tekemisen kaut­ta.

Liika erikoistuminen kaventaa tietysti markkinaa, mutta väitän silti, että keskittymällä tietynlaisiin töihin, oman or­ganisaation osaamisen kasvaminen hei­jastuu myös menestykseen. Kumuloitunut osaaminen kääntyy siis kilpailueduksi, joka näkyy sekä tehdyssä tuloksessa että auttaa kasvamaan kannattavasti.

Samansuuntaisia johtopäätöksiä teimme tutkiessamme korkealla kannattavuudel­la toimivien asiakkaidemme menestyksen salaisuutta. Lisää voit lukea tästä lehdestä löytyvästä toimialakatsauksesta.

Kuinka hyvin teillä tiedetään millaisista työmaista viivan al­le jää eniten?

Simo nimmari

Simo Ratilainen
toimialajohtaja

Jatka lukemista

LVIS-Maailma 2/2018