TakuuSähkö Oy sai Adminetistä liiketoimintansa tueksi järjestelmän, joka on nykyaikainen ja luotettava

Vantaalainen TakuuSähkö on yritys, joka haluaa kehittää sekä omaa toimintaansa että alan käytänteitä. Parhaillaan se on esimerkiksi mukana luomassa uutta allianssimallia rakennusten peruskorjauksiin. Omaan toimintaansa yritys löysi kehittyvän, luotettavan ja monipuolisen ohjelmistoratkaisun Adminetistä.

Tommi Valtonen ja Hannu Lokka perustivat TakuuSähkön 1990-luvun laman aikaan ja vaikeiden aikojen läpi sinniteltiin tarttuen kaikkiin tarjolla olleisiin työmahdollisuuksiin. Tähän päivään tultaessa yritys toteuttaa urakointia sekä huoltotöitä 15 vakituisen työntekijän voimin 2,6 miljoonan liikevaihtoluokassa.

– Huollamme kiinteistöjen sähköverkkoja puitesopimuskumppaneillemme, joita ovat mm. Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät, Vantaan kaupunki, Kela ja Avain Yhtiöt. Lisäksi meillä on erikseen urakointipuoli, jossa toteutamme parhaillaan sähköurakointia esimerkiksi ABB:n toimitaloon ja Pitäjän hautausmaalle rakennettavaan huoltotoimistorakennukseen, toimitusjohtaja Valtonen kertoo.

Valtonen luonnehtii TakuuSähköä palveluyritykseksi, joka palvelee asiakkaitaan luotettavasti ja kustan-nustehokkaasti, sillä yritys on alusta alkaen perustanut toimintansa hyvään ja osaavaan henkilöstöön.

– Meillä kaikki lähtee hyvästä henkilöstöstä ja työyhteisön hyvä henki on keskeistä. Olemme joukkue, joka pelaa yhteiseen maaliin ja kaikki kaverit on tarkasti valittu omille pelipaikoilleen. Siksi pystymme palvelemaan asiakkaita laadukkaalla työpanoksella sovituissa kustannuksissa ja aikatauluissa pysyen. Meidän ei myöskään tarvitse mennä niihin kaikkein kilpailluimpiin kohteisiin, vaan haemme toteuttavaksi vähän haasteellisempia työtehtäviä.

Valtosen mukaan henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja uusiutuminen ovat avainasemassa nykypäivän kilpailussa.

– Tänä päivänä nimenomaan koulutuksen sekä sellaisen ajassa mukana olemisen ja uusiutumisen merkitys korostuu. Sähköala kehittyy jatkuvasti uusien tuotteiden myötä ja myös energiansäästöön sekä ilmastotavoitteisiin liittyvät asiat näkyvät meidänkin toiminnassamme. Siinä mielessä kouluttaminen ja henkilökunnan osaamisesta huolehtiminen on hyvin tärkeää.

Uusi allianssimalli peruskorjauksiin

TakuuSähkö haluaa kehittää alan toimintatapoja ja on parhaillaan mukana uudenlaisessa allianssiyhteenliittymässä, joka tulee seuraavan parin vuoden aikana peruskorjaamaan viisi isoa kiinteistökohdetta Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS:lle. Yhteensä hankkeen toimittajaryhmässä on mukana kolme yritystä, HOAS ja allianssipartneri Vison, jotka ovat yhteistyössä rakentaneet allianssikonseptia asuntopuolen peruskorjauksiin viime syksystä alkaen. Varsinainen toteutus käynnistyy kesäkuussa.

– Peruskorjauksia ei ole aiemmin toteutettu allianssihankkeilla, vaan tyypillisesti kohteet ovat esimerkiksi isompia keskussairaaloita tai infrahankkeita. Tämä on mielenkiintoinen uusi tapa lähteä toteuttamaan asuntojen peruskorjausta ja myös alalla seurataan tiiviisti hankkeen etenemistä. Tavoitteena on luoda hyvä yhteistyömalli, jossa lean-ajattelun mukaisesti pyritään poistamaan projektista hukkaa ja tuodaan mukaan tällainen tahtituotantomalli. Samaan aikaan pidetään kiinni allianssiin perinteisesti kuuluvasta laadukkuudesta, nollavirheluovutuksista ja pidemmistä takuuajoista.

Valtonen on innoissaan mukana kehittämässä uutta tapaa toimia ja uskoo, että jatkossa käytäntö yleistyy.

– Tämä on hyvin mielenkiintoinen näköalapaikka ja on hienoa, kun pääsee kehittämään alaa ja avaamaan latua uusille toimintatavoille. Uskon, että rakentaminen tulee kehittymään entistä enemmän tähän suuntaan ja myös HOAS:n viesti on ollut, että tästä saatujen kokemusten perusteella heidän laajaa asuntokantaansa tullaan jatkossakin korjaamaan vastaavalla tavalla.

Valtosen mukaan on oleellista, että rakennusalan tuottavuutta pyritään parantamaan uusia toimintatapoja luomalla.

– Rakennusala on tyypillisesti ollut matalan tuottavuuden ala ja sen kehittämiseksi on matkan varrella nähty monenlaisia konsepteja. Myös tässä haetaan parempaa tuottavuutta sujuvalla työn virtautuksella ja tahtituotannolla, jolla pystytään saavuttamaan säästöjä sekä aikatauluissa että kustannuksissa.

Toiminnanohjaus nykyaikaan

TakuuSähkö haluaa kehittää toimialan käytänteitä, mutta tärkeää on myös omien toimintatapojen uudistaminen. Viime vuonna yrityksessä havahduttiin tarpeeseen nykyaikaistaa käytössä ollutta toiminnanohjausratkaisua.

– Huomasimme että silloisen ohjelmistomme kehitys pysähtyi, ominaisuudet loppuivat kesken ja etäkäyttö oli haasteellista. Ohjelmistossa oli myös luotettavuusongelmia, sillä se saattoi ihan puhtaasti kaatua, eikä oikein suoriutunut tehtävistään. Näistä syistä meille nousi tarve löytää uusi, tehokkaampi, modernimpi ja paremmin yrityksemme tarpeisiin mukautuva ohjelmisto.

Valtonen sai vinkin Adminetistä urakkaneuvotteluissa mukana olleelta henkilöltä juuri hyvään hetkeen ja tapasi Admicomin edustajan tutustuakseen ohjelmistoon.

– Toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen on aina iso prosessi, joten muutokseen täytyy olla aito tarve, oikea tahtotila sekä taloudellisia ja ajallisia resursseja viedä muutos läpi. Meillä nämä kaikki olivat olemassa ja heti ensimmäisestä palaverista lähti rakentumaan sellainen luottamus, että Admicomin kanssa me pystymme viemään tämän muutoksen läpi ja saamme nykyaikaisen ohjelmistokokonaisuuden, jonka kanssa meidän on hyvä lähteä kehittymään eteenpäin.

Valinnassa oli tärkeää nimenomaan näkyvä panostus ohjelmiston kehittämiseen.

– Ohjelmistokehitykseen panostaminen oli meille isossa roolissa edellisen ohjelmiston jäätyä sivuraiteille. Adminetistä saimme heti sellaisen mielikuvan, että tähän ohjelmistoon satsataan ja sitä kehitetään koko ajan. Se antoi uskoa, että olemme vaihtamassa alustaan, joka ei jämähdä paikalleen. Lisäksi meille oli tärkeää, että Admicom on hyvämaineinen toimija, jolla on taloudellisesti leveät hartiat kehitystyöhön.

Syventynyt tilitoimistoyhteistyö tuo luottamusta

Adminet saatiin TakuuSähköllä sujuvasti käyttöön viime kesänä ja samalla yrityksen tilitoimisto vaihtui, kun silloinen yhteistyökumppani ei halunnut opetella uutta toimintatapaa.

– Olimme olleet silloisen tilitoimiston asiakkaana yli 25 vuotta, mutta he eivät halunneet lähteä opettelemaan uutta ohjelmistoa, joten pyysimme Admicomilta suosituksia Adminet-ympäristössä toimivista tilitoimistoista. Saimme vinkin kääntyä Monitoimiston puoleen, jonka asiakkaaksi siirryimme ohjelmiston vaihtuessa ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä uuden yhteistyökumppanimme palveluun.

Adminetissä tilitoimiston edustaja pääsee omilla tunnuksillaan hoitamaan kirjanpitoa suoraan asiakkaan omassa Adminet-ympäristössä. Kun tilitoimisto pystyy toimimaan sujuvasti osana TakuuSähkön arkea, on yhteistyö aiempaa syvempää.

– Samalla kun saimme Adminetistä uuden ohjelmiston, saimme myös hyvän uuden tilitoimiston, joka tuntee järjestelmän. Se on tuonut meille hyvää yhdessä tekemisen meininkiä ja tälläkin puolella meillä on nyt eräänlainen allianssi, jossa ovat mukana TakuuSähkö, Admicom ja Monitoimisto. Meille on iso juttu, että tilitoimistolla on oikeudet tarkastella lukujamme, jotta he pystyvät oikeasti olemaan sisällä yrityksemme asioissa. Se tuo toimintaamme sellaista rauhallisen luottamuksen tuntua.

Yhteistyö tilitoimiston kanssa on myös nopeutunut, kun reaaliaikainen kirjanpito mahdollistaa tiiviimmän kanssakäymisen.

– Adminetissä kirjanpito on paremmin automatisoitu ja koko ajan reaaliajassa, joten saamme ajantasaisempaa palautetta myös tilitoimistolta. Kun aikaisemmin kirjanpidon tarkastelupiste oli kerran kuukaudessa, nyt sykli on tiivistynyt ja meillä on koko ajan reaaliaikainen seuranta päällä. Se tukee minun toimintaani, kun pystyn reagoimaan asioihin nopeasti.

Luotettava, helppo ja monipuolinen

TakuuSähkö on saanut Adminetistä luotettavan ja työntekoon sujuvuutta tuovan ratkaisun, jonka avulla ohjelmiston vaihtoon johtaneista luotettavuus- ja käytettävyyshaasteista on päästy eroon.

– Aikaisemman ohjelmiston luotettavuus- ja käytettävyysongelmat vaikeuttivat toimintaa merkittävästi, mutta ne loppuivat Adminetin myötä. Koneelle asennettava ohjelmisto ei myöskään palvellut nykyaikaisia liikkuvan työn tarpeita. Adminetistä saimme laitevapaan ja selainpohjaisen pilvipalvelun, jonka ansiosta asentajamme pystyvät työskentelemään kentällä omilta päätelaitteiltaan, eikä esimerkiksi tietokoneen rikkoutuminen ole ongelma, kun työskentelyä voi jatkaa sujuvasti toisella laitteella.

Valtosen mukaan ohjelmiston luotettavuus on avainasemassa sujuvassa arjen pyörittämisessä.

– Mielestäni liiketoiminnan keskeinen osa on hyvä ja luotettava toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee varsinaista liiketoimintaa. Kun ohjelmisto toimii, me pystymme keskittymään omaan työhömme ja bisnes sujuu. Se tuo arkeemme sellaista helppoutta, jota osaa arvostaa.

Luotettavuuden lisäksi TakuuSähkö on saanut Adminetistä käyttöönsä entistä monipuolisemmat työkalut yrityksen toimintojen hallintaan ja seurantaan.

– Olemme saaneet Adminetistä käyttöömme paljon aiempaa varmemman ja monipuolisemman ohjelmistokokonaisuuden, josta saamme hyödynnettäväksi myös laajasti erilaisia raportteja esimerkiksi hankintaan ja tuloksen seuraamiseen. Adminetin kokonaisvaltaisuus tukee liiketaloudellista toimintaa ja on urakoitsijalle aito apuväline arjen työhön, taloudelliseen seurantaan sekä toiminnan ohjaamiseen. Samaan aikaan se on kuitenkin myös selkeä ja helppokäyttöinen.

TakuuSähköllä katseet on suunnattu vahvasti tulevaisuuteen ja yritys haluaa olla kehityksen aallonharjalla myös jatkossa. Adminetin käyttöönoton myötä kaikki palaset ovat loksahtaneet kohdilleen ja tulevaisuus näyttää valoisalta, joten sen mukanaan tuomia haasteita odotetaan innolla.

– Me olemme yrityksenä kehittyvä, eteenpäin katsova ja aikaansa seuraava. Ajassa mukana pysymisessä yksi keskeinen työväline on hyvä, nykyaikainen ja mukautuva ohjelmisto, jonka kehittämiseen panostetaan. Meille oli tärkeää saada kumppaniksemme ohjelmistotalo, jolla on kanssamme sama suunta kehittyä. Mitä ikinä tulevaisuuden haasteet ovatkaan, niin ohjelmistosta niihin vastaaminen ei ainakaan jää kiinni. Tällä hetkellä meillä on hyvä tilauskanta, osaava henkilöstö ja toimintaamme tukeva ohjelmisto, joten näemme tulevaisuuden haasteet monessakin mielessä mahdollisuuksina ja käymme niihin ilolla käsiksi.

KUVAT: Kirsi Haapamäki

Jatka lukemista

LVIS-Maailma 2/2019