Peura ajovaloissa

Nykytilanne on ajanut monet tarkastelemaan oman liiketoimintansa rakenteita uudemman kerran.

Epävarmuus on ollut usealla alkuun vallitseva tunne, ja helposti on jääty odottavalle kannalle.

Alkushokin jälkeen monet ovat kuitenkin tarttuneet toimeen ja alkaneet sopeuttaa omaa toimintaansa muuttuvaan maailmaan.

Talotekniikan ja rakentamisen maailmassa eletään kuitenkin hyvässä tilanteessa suhteessa muihin toimialoihin, sillä palvelut eivät ole niin sanottuja kertahyveitä tai arjen luksusta, vaan yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä toimia. Mikäli suhdanne vaikuttaa tällä hetkellä esimerkiksi käynnistyviin uudisrakentamisen projekteihin, huoltotarpeita löytyy kuitenkin edelleen. Rakentamisen tarve ei myöskään lopu suhdannevaihteluista huolimatta.

Yhteiskunnan ollessa yleisessä myllerryksessä, nousee esiin vastuunkantamisen tarve liiketoiminnasta yrittäjän lisäksi myös työntekijöille.

Keskusteltuani useiden yrittäjien kanssa tilanteesta, on selvä ilmiö, että työntekijät ovat olleet nyt valmiimpia kantamaan oman kortensa kekoon myös muun muassa myynnistä. Kriisitilanteessa erityisesti palvelualttius ja turvallisuudentunne ovat merkittäviä tekijöitä. Näitä pystytään edelleen kehittämään siirtymällä vahvemmin asiakaslähtöiseen palvelukulttuuriin.

Monet yrittäjistä ovat nähneet myös aiemmat nousu- ja laskukaudet sekä pystyneet sen myötä eri tavoin varautumaan tilanteeseen. Usein tässä tukee parhaiten se, että tuntee oman liiketoiminta ja asiakkaansa.

Tällä hetkellä onkin erittäin tärkeää uskaltaa pureutua omaan toimintaansa ja kehittää sitä. Ei vain tulevien kuukausien varalle, vaan vuosia eteenpäin – vallitseva tilanne ei kuitenkaan tule jatkumaan ikuisesti.

Kun patoutunut kysyntä laukeaa, jäätkö valoihin vai oletko ratin takana?

Arttu Ruotsalainen
myyntijohtaja

Jatka lukemista

LVIS-Maailma 2/2020