”Tavoitteena kasvattaa merkittävästi tuottavuutta ja toiminnan laatua”

Admicom kokoaa saman katon alle rakentamisen ja talotekniikan vahvimman palvelukokonaisuuden.

Admicom suuntaa katseensa vahvasti rakennusalalle, jossa asiakkaille mahdollistetaan alan parhaat toimintatavat saumattomasti yhteensopivien ohjelmistojen ja lisäarvopalveluiden avulla. Ohjelmistojen välisen tiedonkulun automatisointi luo pohjan kannattavuuden parantamiseen, toiminnan laadun kehittämiseen sekä tiedolla johtamiseen koko rakentamisen arvoketjussa. Visioissa siintää kokonaisuus, jonka tukemana asiakkaat pystyvät toimimaan merkittävästi kilpailijoitaan tuottavammin.

Admicom on viime vuosina laajentanut ohjelmistoperhettään palvelemaan laaja-alaisesti rakennusalan yritysten toimintaa. Marraskuussa julkaistun strategiapäivityksen myötä toiminnan painopiste on yhä vahvemmin erityisesti rakennusalan pk-yritysten tuottavuuden tehostamisessa. Admicomin näkökulmasta rakennusalaan sisältyvät sen nykyisistä asiakastoimialoista rakentaminen ja talotekniikka, mutta jatkossa ohjelmisto- ja palveluratkaisuita on mahdollista kehittää myös laajemmin koko rakentamisen arvoketjua palvelevaksi kokonaisuudeksi.

– Rakennusalan asiakkaiden asiakaskokemus nousee toimintamme keskiöön. Tavoitteena on kasvattaa merkittävästi asiakasyritysten tuottavuutta ja toiminnan laatua digitalisaation avulla. Ratkaisuihin sisältyy sekä ohjelmistoja että pitkälle tuotteistettuja lisäarvopalveluita, Admicomin myyntijohtaja Joni Haapamäki kertoo.

Admicomin siipien suojaan on jo nyt muodostunut toimialan vahvin ohjelmistoperhe, kun Adminet-toiminnanohjausjärjestelmää saapui täydentämään vuonna 2020 rakennushankkeiden kustannus- ja määrälaskentaan sekä aikataulutukseen erikoistunut Tocoman, vuonna 2021 liikkuvan huolto- ja asennustyön tehtävienhallintaa palveleva toiminnanohjausratkaisu Hillava, sekä kesäkuussa 2022 konserniin liittynyt dokumentointiin erikoistunut Kotopro. Parhaillaan ohjelmistoista rakennetaan kokonaisuutta, joka mahdollistaa asiakkaille aidosti kannattavamman toiminnan.

– Ohjelmistojen toisiaan täydentävillä vahvuuksilla pystymme luomaan markkinoille ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka toimii saumattomasti yhteen, Haapamäki toteaa.

Parempaa kannattavuutta yhteensopivilla ohjelmistoilla

Admicom haluaa mahdollistaa asiakkailleen selvästi keskimääräistä paremman tuottavuuden tarjoamalla nykyaikaisia ratkaisuja liiketoiminnan eri osa-alueiden hallintaan koko rakentamisen arvoketjussa. Toiminnan tehostamisessa on tärkeää varmistaa käytettävien ohjelmistojen yhteensopivuus ja sulava tietojen jakaminen järjestelmien välillä. Tässä Kotopro nivoo asiakkaiden toimintaa tehostavat digiratkaisut yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi.

– Kotopron avulla esimerkiksi Adminetissä voidaan hyödyntää täysin ulkopuolisten tahojen kirjauksia, jotka rikastuttavat johtamisnäkymää ja helpottavat projektien hallintaa. Ei ole hankalaa kuvitella, että tulevaisuudessa vaikkapa jonkin työvaiheen valmiiksi kuittaaminen Kotoprossa vie tiedon laskutukseen Adminetissä, Kotopron perustaja Samuli Suomala visioi.

Kotopro tarjoaa käyttäjilleen ratkaisun laadukkaampaan dokumentointiin ja sidosryhmien välisen läpinäkyvyyden parantamiseen mahdollistamalla tiedostojen jakamisen muiden osapuolten tarkasteltavaksi ja muokattavaksi myös ulkopuolisista ohjelmistoista ja projektipankeista. Mobiililaitteella toimivasta työkalusta on rakennettu niin helppokäyttöinen, että jokainen työmaalla toimiva taho pystyy dokumentoimaan omaan ruutuunsa liittyvät asiat ilman erillistä koulutusta. Käytännön työmaadokumentointi hoituu kirjoitettua tekstiä, puhetta, kuvia ja videoita hyödyntäen.

– Haluamme ratkaista laatudokumentointia toimimalla linkkinä eri toimijoiden välillä. Me tarjoamme käyttäjälle helpon ratkaisun dokumentaation tuottamiseen ja olemme jo saavuttaneet siinä jonkinlaisen läpimurron. Esimerkiksi valokuvia käsitellään Kotoprossa päivittäin parikymmentätuhatta, kun määrä oli vielä kolme vuotta sitten noin tuhat. Johdonmukaisella lattiatason dokumentoinnilla on mahdollista esimerkiksi puolittaa takuuajan kustannukset, jolloin vaikutus näkyy selvästi myös tulosviivan alla, Suomala kertoo.

Asiakasyritysten toiminnan tehostamiseksi Admicomin ohjelmistoperheen keskinäistä yhteensopivuutta edistetään määrätietoisesti. Lähiaikoina esimerkiksi Kotopron projektikansiot tulevat saataville suoraan Adminetistä.

– Tämä tarjoaa asiakkaille yhteneväisen käyttökokemuksen järjestelmien välillä, kun Kotopron projektikohtaiset kansiot avautuvat suoraan Adminetistä ja koko projektin dokumentaatio on helposti saatavilla, Haapamäki kertoo.

Parempaa tiedonhallintaa koko rakennuksen elinkaarelle

Rakentamisen ja talotekniikan yritysten tuottavuuden kehittämisessä keskeistä on nimenomaan tiedonhallinta, sillä liian usein pirstaleinen ja vanhentunut tieto johtaa kalliisiin virheisiin työmailla.

– Iso ongelma on, että 3–10 % rakentamisesta joudutaan tekemään uudestaan, kun toteutus ei mene kerralla läpi. Tämä johtuu useimmiten siitä, ettei rakentamisen eri vaiheissa tarvittavaa tietoa ole löytynyt tai se ei ole ollut ajan tasalla. Tässä Kotopro voi toimia vähän niin kuin projektipankkina, sillä sitä hyödyntävät jo nyt laajasti erilaiset rakentamisen sidosryhmät, Suomala kertoo.

– Tiedonhallinnassa on keskeistä pystyä jakamaan ja vastaanottamaan tietoa eri sidosryhmiltä. Meidän ratkaisumme mahdollistavat tiedon harmonisoinnin koko rakennuksen elinkaaren ajan. On ainutlaatuista, että yksi kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden laskentaan, projektien toteuttamiseen, laatudokumentointiin ja tiedon jakamiseen sidosryhmille, Haapamäki jatkaa.

Tulevaisuuden tavoitteena on mahdollistaa Admicomin asiakkaille alan parhaat käytännöt, joilla yksittäisen yrityksen kannattavuuden lisäksi voidaan tukea koko rakentamisen arvoketjua.

– Palvelutarjontamme kattaa jo nyt yritysten liiketoiminnan kriittisimmät osa-alueet, mutta alan tuottavuuteen olisi mahdollista vaikuttaa paljon laajemminkin. Jos ajatellaan rakennuksen elinkaarta, niin siinä on matkan varrella aika monta sidosryhmää. Jo sieltä alkupäästä pitäisi pystyä tuottamaan informaatiota, jota aikanaan vaikkapa huoltoliike voi hyödyntää. Tämä on ehkä vähän pidemmän aikavälin visio, mutta ei välttämättä kuitenkaan kovin kaukainen, Haapamäki pohtii.

– Olisihan se aika makeaa, jos esimerkiksi taloyhtiömaailmassa pystyttäisiin saamaan remontin yhteydessä tieto alkuperäisistä salaojituksista, rakenteista, parketeista ja muusta. Tai että ilmanvaihtoyritykselle tulisi säännöllisin väliajoin muistutus suodatinten vaihtamisesta ja siitäkin jäisi merkinnät talteen myöhempää tarvetta varten. Parhaimmillaan on mahdollista palvella koko rakennuksen elinkaarta, Suomala toteaa.

[KUVAT: Kai Lintinen / Calcus.com]

Jatka lukemista

LVIS-maailma 2022