Adminetin myyntilaskutus uudistui: Sinä valitset millaisen laskun asiakas saa

Nyt voit muodostaa myyntilaskut Adminetissä juuri yrityksesi käytäntöihin sopivalla tavalla. Uudistuneessa laskutuksessa vaikutat laskun ulkoasuun, käytät verollisia hintoja kuluttajalaskuilla sekä yhdistelet laskujen rivitietoja useilla vaihtoehtoisilla tavoilla.

Muokkaa laskun ulkoasua

Voit määritellä laskun ulkoasuun liittyviä ja laskulle tulostuvia tietoja, kuten lisätä laskupohjaan yrityksesi logon sekä valita, tulostetaanko tuotekoodit ja työntekijöiden veronumerot laskuille.

Käsittele hinnat verottomina tai verollisina

Uudistuneen laskutuksen myötä Adminetissä voidaan käsitellä kuluttaja-asiakkaiden myyntihinnat verollisina alusta loppuun saakka. Asiakkaan perustiedoissa ruksittava Kuluttajalasku-valinta määrittää, käsitelläänkö asiakkaan uusien työtilausten, varastolähetteiden, sopimusten ja laskuaihioiden tapahtumat oletusarvoisesti verollisin myyntihinnoin kaikissa näkymissä.

Yhdistele laskurivit valitsemallasi tavalla

Laskutuksen asetuksissa voit nyt määritellä juuri yrityksesi tarpeeseen sopivan tavan muodostaa myyntilaskujen rivejä. Voit valita yhdistettäväksi kaikki sellaiset töiden, tarvikkeiden tai muiden laskutustapahtumien rivit, joilla on sama yksikköhinta ja alennus. Lisäksi yhdistettävillä töillä tulee olla sama laskutuslaji, tarvikkeilla tuotekoodi sekä muilla laskutustapahtumilla kuvaus ja alv-prosentti. Töiden osalta voit määritellä myös, eritelläänkö työrivit laskulle resursseittain tai toimituspäivän mukaan. Lisäksi voit rajata kaikista rivityypeistä yhdistelyn ulkopuolelle tekstiä sisältävät rivit.

Myyntilaskutus - laskurivien yhdistely - Adminet

Laskurivejä yhdistelemällä muodostat tiiviimpiä ja selkeämpiä laskuja. Yläpuolen kuvassa yhdistelyä ei ole käytetty. Alapuolen kuvassa on yhdistelty sekä työt, tarvikkeet että muut laskutustapahtumat. [Katso kuva isompana]

Kohteilla joissa käytetään litteroita, voit eritellä tarvikkeet, työt ja muut laskutustapahtumat myös litteroittain. Tällöin tietylle litteralle kohdistetut rivit yhdistetään rivityypeittäin (tarvikkeet, työt, muut laskutustapahtumat) ja litterat tulostuvat laskulle väliotsikoiksi.

Myyntilaskutus - litterat - Adminet

Litterakohteilla lasku voidaan eritellä myös litteroittain. [Katso kuva isompana]

Valitse töiden erittelytapa YSE-laskuille

YSE-hinnoitellun kohteen laskurivit tulostetaan ostolaskuittain ryhmiteltynä. Yleiskustannuslisät ja muut kuin ostolaskuilta tulevat rivit näkyvät omilla riveillään.

Työtapahtumia voit puolestaan yhdistellä samaan tapaan kuin muillakin laskuilla resurssin tai toimituspäivän mukaan sekä litterakohteilla litteroittain joko siten, että tietylle litteralle kohdistetut rivit yhdistetään tai pelkästään ryhmitellään litteroittain ilman yhdistämistä. Kummassakin tapauksessa littera näkyy laskulla väliotsikkona. Myös YSE-laskujen työriveistä voidaan jättää yhdistelyn ulkopuolelle tekstiä sisältävät rivit.

Myyntilaskutus - yleiskustannuslisät - Adminet

YSE-hinnoitellulla kohteella yleiskustannuslisä näkyy yhdellä rivillä laskun lopussa. [Katso kuva isompana]

Hyväksytä asiakkaalla ennen laskutusta

Ennen myyntilaskun lopullista tulostusta voit tarkastella laskun ulkoasua ja sisältöä pdf-muotoiselta esilaskulta sekä lähettää sen halutessasi asiakkaalle sähköpostitse hyväksyttäväksi ennen varsinaisen laskun lähettämistä. Jos työtilaukseen liittyy laskuliitteitä, ne näkyvät omina kuvakkeinaan esilaskua lähetettäessä ja voidaan tarvittaessa liittää helposti mukaan viestiin.