Toimialakatsaus: Kannattavuus ja kasvu nousussa rakentamisen ja talotekniikan yrityksissä

Muutaman vaikean vuoden jälkeen rakentamisen ja talotekniikan kasvu- ja kannattavuusluvut ovat kääntyneet nousuun. Adminet-asiakkaat ovat kasvaneet selvästi alan keskiarvoja vauhdikkaammin.

Vertailimme yritysten virallisia tilinpäätöstietoja Kauppalehden Balancen analysaattorilla käyttäen vertailulukuna kasvumediaania*.

Vuosittaisessa vertailussa oli mukana keskimäärin 9 281 yritystä ja vuoden 2016 osalta 7 425 yritystä. Vuoden 2016 tilinpäätöslukujen analysointi on 80 % valmis ja ainakin tämän hetken tietojen valossa se on edellisistä neljästä vuodesta selvästi paras rakentamisen ja talotekniikan toimialoilla. Myös vuoden 2017 ennakoidaan toteutuvan hyvänä.

Kasvu vahvinta rakentamisessa

Vaikeiden vuosien jälkeen kaikilla vertailussa mukana olleilla toimialoilla on käännytty kasvuun. Kun vielä vuonna 2013 kasvukäyrät kituuttivat parhaimmillaankin LVI-asennuksen yhdessä prosentissa ja sähköasennuksessa jopa miinusmerkkisenä, on viime vuonna päästy selvään kasvuun kaikilla toimialoilla. Vauhdikkainta kasvu on ollut rakentamisessa, jossa päästiin keskimäärin 6,8 % kasvuvauhtiin.

– Erityisesti kasvusuhdanteessa ero kasvajien ja ei-kasvajien välillä korostuu, kun kyvykkäimmät kotiuttavat toistuvasti eniten urakoita. Laskusuhdanteessa kaikille yrityksille saattaa riittää pelkkä selviytyminen ja kasvukäyrät ovat lähempänä toisiaan, Admicomin toimitusjohtaja Antti Seppä toteaa.

Rakentamisen ja talotekniikan toimialakatsaus - kasvu - Admicom Oy

Kannattavuudessa merkkejä paremmasta

Piristyneen talouden vaikutukset näkyvät myös rakennus- ja talotekniikkayritysten kannattavuudessa, kun vähistä urakoista ei enää tarvitse kilpailla raa’asti hintoja polkemalla.

Vuodesta 2013 vuoteen 2016 tultaessa kannattavuuskäyrät ovat kääntyneet maltilliseen nousuun kaikilla toimialoilla. Tässäkin tilastossa keulilla on rakentaminen, jossa 2013 vuoden 4,3 % kääntyi 5,2 % kasvuksi vuonna 2016. LVI-asennus seurasi hyvänä kakkosena, kun 2013 vuoden 3,4 % muuttui 4,2 % kasvuksi.

Rakentamisen ja talotekniikan toimialakatsaus - kannattavuus - Admicom Oy

Adminet-asiakkaat ovat kasvajien joukkoa

Luonnollisesti halusimme myös tietää, kuinka omilla asiakkaillamme menee. Teimme vertailun Adminettiä käyttävistä asiakasyrityksistä* toimialojen keskiarvoihin selvittääksemme paremmin, millaista asiakasjoukkoa palvelemme.

– Tulokset olivat varsin positiivista luettavaa. Vaikka osa hakee Adminetistä kannattavuutta toiminnalleen tarkemmalla seurannalla tai lisää vapaa-aikaa toimistorutiinien automatisoinnilla, oli kuitenkin paras asiakasprofiiliamme kuvaava termi ”kasvuhaluiset”, Seppä kertoo.

Koko Adminetin asiakasjoukko huomioiden keskimääräiset vuosittaiset kasvuluvut ovat olleet 4,4-20,7 %, kun koko toimialan vastaavat luvut ovat 0,5-5,3 %.

  Adminet-asiakkaat Muut
Sähkö 4–11 % -0,6–3,3 %
LVI 1–15 % 0,5–5,6 %
Rakentaminen 7,5–36 % 0,7–6,8 %

– Verrattaessa asiakkaidemme menestystä toimialoihinsa laajemmin huomataan, että Adminetin asiakasyrityksillä kasvu on omia toimialojaan selvästi parempaa.

Rakentamisen ja talotekniikan toimialakatsaus - kasvu sähkö - Admicom Oy

Rakentamisen ja talotekniikan toimialakatsaus - kasvu LVI - Admicom Oy

Rakentamisen ja talotekniikan toimialakatsaus - kasvu rakentaminen - Admicom Oy

Adminet on vertailun perusteella erityisesti kasvuhaluisten ja kasvukykyisten yritysten valinta toiminnan ja talouden ohjaamiseen. Prosessien täytyy skaalautua joustavasti niin, ettei kenenkään työajasta synny kasvulle pullonkaulaa. Tarvitaan myös läpinäkyvää ja reaaliaikaista ohjausta.

– Me Admicomilla olemme ylpeitä ja tyytyväisiä asiakasyritystemme menestyksestä ja haluamme tukea kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa.

(* Mediaani on suuruusjärjestykseen järjestettyjen arvojen keskimmäinen tai kahden keskimmäisen arvon keskiarvo ja mittaa jakauman keskikohtaa. )

(* Toimialasta ja vuodesta riippuen otannan koko Adminet-asiakkaiden osalta 300-600 kpl.)