Automatisoiduilla litteraohjauksilla seurannasta entistä helpompaa

Syyskuussa Adminet sai jälleen yhden kohteiden ylläpitoa ja seurantaa helpottavan ominaisuuden, kun kohteiden litterointi automatisoitiin. Nyt seuraat kohteidesi työ- ja tarvikekululuja entistä vaivattomammin – itse määrittelemälläsi tarkkuudella.

Luo tarpeesi mukaiset litteraohjaukset

Voit nyt luoda Adminetissä kohteiden työ- ja tarvikeseurantaan automatisoidut litteraohjaukset juuri yrityksesi seurannan tarpeisiin sopivalla tavalla. Ominaisuuden otat käyttöön määrittelemällä kohteiden litteroille tuote- ja palkkalajikoodeihin perustuvat oletusarvot, joiden perusteella eri sovellusalueilla käsiteltävät nimikerivit litteroidaan automaattisesti. Koodiin perustuvia ohjauksia voidaan määritellä koodin osien mukaan antamalla koodin alusta tarvittava määrä merkkejä, jolloin jokaiselle tarvikkeelle ja työlle luodaan oletuslittera sen koodia lähimmäksi osuvan ohjauksen mukaan.

Karkeimmillaan ohjaus voi olla tuotteiden osalta tuotealuekohtainen (esim. sähkö) ja tarkimmillaan tuotekoodikohtainen. Esimerkiksi sähkö-tuotealueelle 11-ryhmän tuotteille voidaan määrittää litteroinnin ohjauksia eri pituisilla tuoteavaimilla (esim. 11, 110, 11010 jne.).

Litteraohjausten määrittämisen jälkeen Adminet kohdistaa automaattisesti sekä varastosta otetut että ostolaskuilta tulevat tarvikkeet litteroille rivikohtaisesti. (Avaa kuva isompana tästä.)

Töiden osalta ohjaus voi olla karkeimmillaan yleinen ja tarkimmillaan palkkalajikohtainen. Ohjausten tekemiseksi saat avattua palkkalajeista listauksen, josta näet niiden koodit.

Töiden litteraohjaukset teet yrityksessäsi käytössä olevien palkkalajien perusteella. Ohjausten määrittämiseksi saat avattua listan koodeista Palkkalajit-linkistä. (Avaa kuva isompana tästä.)

Litterointi automaattisesti

Litteraohjausten määrittämisen jälkeen Adminet tulkitsee automaattisesti saapuvat ostolaskut ja tekee tarvikkeiden kohdistuksen litteroille rivikohtaisesti sekä ostolaskuilta että varasto-otoista. Työt litteroituvat kohteelle kirjattujen työtapahtumien perusteella. Jokainen työ- ja tarvikerivi kohdistuu littera-asetusten mukaisesti sitä lähinnä olevan koodin mukaan, mutta tarvittaessa litteroita voidaan vielä muuttaa käsin.

Automaattilitterointi helpottaa kohteiden ylläpitoa ja seurantaa, kun Adminet tekee litterakohdistukset puolestasi. Saat käyttöösi aina ajantasaisen tiedon kohteidesi työ- ja tarvikekuluista juuri haluamallasi tarkkuudella.

Jatka lukemista

LVIS-Maailma 3/2019