Käyttäjävinkki: Laiteraportointi

Jos yrityksesi tuntitöihin liittyy usein vuokralaite, saat automatisoitua siihen liittyvät kirjaukset laiteraportoinnilla: tuntikirjaus muodostaa tällöin myös laitetapahtuman vastaavin tiedoin.

Työntekijäkohtaiset laitteet

Voit asettaa käytettävissä olevat sekä oletuslaitteet resurssikohtaisesti (Projektien hallinta | Kaluston hallinta | Asetukset | Suosikkilaitteet). Työtapahtumalle ehdotetaan automaattisesti työntekijälle määriteltyä oletuslaitetta, mutta se on mahdollista vaihtaa myös toiseen hänelle määriteltyyn laitteeseen. Yritystasolla asetetut suosikki- ja oletuslaitteet ovat käytössä niillä työntekijöillä, joille ei ole määritelty omia suosikkilaitteita.

Automaattinen vuokraustapahtuma

Laiteraportoinnin otat käyttöön haluamillasi tuntiperusteisilla laskutuslajeilla (Myynti | Laskutus | Asetukset | Töiden laskutuslajit). Kirjattaessa tunteja työtilauksille, näytetään näillä lajeilla Laite-valikko, jonka oletusarvo saadaan edellä kuvatuista suosikkilaiteasetuksista. Näin sinun tarvitsee useimmiten antaa vain tuntimäärä.

Tuntien tallennusvaiheessa muodostuu automaattisesti laitekirjaus, joka näkyy työtilausten muissa laskutustapahtumissa. Laiterivin tiedot kuten tuntimäärä, päiväykset ja laskutusasetus kopioituvat työriviltä ja Tyyppi-sarakkeen infokuvakkeesta näkyy, kuka työn on tehnyt. Mikäli työriviä ylläpidetään, myös laiterivi päivittyy vastaavasti.

(Avaa kuva suurempana klikkaamalla tästä.)

Käytössä kaikissa töiden raportointitoiminnoissa

Laiteraportointi on käytettävissäsi työtapahtumasyötössä sekä työtilauksilla Asentajat-välilehden Raportoi-näkymässä, Rivit | Työt -välilehdellä sekä mobiilisovelluksissa.