Rakentamisilmoitusten käytännöt muuttuvat – merkittävä vaikutus työmaiden hallintaan ja ilmoitusten lähettämiseen

Verottaja muuttaa rakennustyömaiden ilmoituskäytäntöjä loppuvuoden aikana. Muutosvaihe vaikuttaa merkittävästi työmaiden hallintaan ja ilmoitusten lähettämiseen vielä ensi vuoden puolellakin.

Ilmoitusten lähettäminen keskeytyy loppuvuodeksi

Verottaja muuttaa loppuvuoden aikana rakentamisilmoitusten (urakka- ja työntekijäilmoitukset) ilmoituskäytäntöjä ja niiden tietosisältöä sekä siirtää samalla ilmoitusten käsittelyn kokonaan uuteen järjestelmään. Siirtymäaikana verottaja ei ota lainkaan ilmoituksia vastaan, jolloin myös useamman kuukauden ilmoitusten eräpäivät siirtyvät.

Muutos vaikuttaa siirtymäaikana merkittävästi rakennustyömaiden hallintaan ja ilmoitusten lähettämiseen myös Adminetissä. Loppuvuoden aikana ilmoituksia ei lähetetä lainkaan ja muutosten jälkeen ilmoitusrytmi palautuu normaaliksi arviolta helmikuun aikana.

(Aikatauluarvio on alustava ja tiedotamme muutoksista projektin edistyessä. Kuvaa voit tarkastella isompana tästä.)

Monia muutoksia ilmoitettaviin tietoihin

Pääsääntöisesti muutokset ovat lievennyksiä ilmoitettavaan tietosisältöön, mutta myös uusia ilmoitettavia tietoja on lisätty tai aiemmin ilmoitettujen tietojen käsittelyä muutettu. Seuraavasta voit lukea tiiviisti olennaisimmat tietojen ilmoittamiseen liittyvät muutokset ja niiden käsittelyn Adminetissä.

Työnumerointi ja työmaan osoitetiedot

Työnumero on jatkossa vapaaehtoinen ilmoitustieto. Selkeyden vuoksi Adminetistä ilmoitetaan edelleen myös työnumero, eikä sen käsittely käyttöliittymässä muutu. Jos rakennustyömaalle on annettu työmaatunnus, ilmoitetaan se työnumeron sijaan.

Työmaan osoitetiedot ovat jatkossa pakolliset ja niillä yksilöidään työmaan sijainti. Kun työnumeron rooli verottajan kannalta poistuu, osoitetietojen arvo korostuu, eikä postilokero-osoite välttämättä enää kelpaa. Jos samassa osoitteessa on useampia työmaita, työnumeroinnilla voi jatkossakin yksilöidä työmaat ja erotella ne toisistaan myös ilmoituksessa.

Toimeksiannon lajit muuttuvat – uutena perustajaurakointi

Myös käytettäviin toimeksiannon lajeihin ja niistä ilmoitettaviin tietoihin tulee muutoksia: Jos urakoitsijalla on toimeksiannon lajina Työvoiman vuokraus, ei ensimmäisen vuokratyöntekijän aloituspäivää enää ilmoiteta. Toimeksiannon laji Jatkuva kunnossapito poistuu kokonaan ja Urakointi muuttuu muotoon Urakointi ja kunnossapito.

Uutena toimeksiannon lajina on syyskuun alussa tullut mukaan Perustajaurakointi. Sen avulla perustajaurakoitsijan on mahdollista ilmoittaa omalla ilmoituksellaan myös perustamansa asunto-osakeyhtiön tiedot, jolloin perustetun yhtiön ei tarvitse enää tehdä erillistä rakentamisilmoitusta.

Tietoja ilmoitettaessa valitaan toimeksiannoksi Perustajaurakointi, lisätään aloitus- ja lopetuspäivät sekä täydennetään tilaajan eli kyseisen asunto-osakeyhtiön tiedot. Perustajaurakan tiedoista tehdään urakan edetessä vain kaksi ilmoitusta työmaan aloitus- ja lopetusvaiheessa, tällöinkin hyvin pelkistetyillä tiedoilla.

EU-alueen urakoitsija

Urakoitsijoista, joilla ei ole suomalaista y-tunnusta, ilmoitetaan verottajalle heidän VAT-tunnuksensa. Tunnuksen tulee jatkossa olla virallinen ja voimassa oleva, jotta ilmoitus kelpaa. Adminetissä urakoitsijoiden ylläpidon näkymään on lisätty uusi hakupalvelu, jolla tunnuksen oikeellisuuden voi helposti tarkistaa.

Poistuvat tiedot

Jatkossa urakoitsijan (kokonais)-urakkasummaa ei enää ilmoiteta. Kenttä on kuitenkin edelleen mukana Adminetissä sisäistä käyttöä varten, mutta siihen ei ole pakko syöttää mitään.

Työntekijöiden perustiedoissa Työsuhteen laatu -valinnoista poistuvat kokonaan Talkootyö ja Harjoittelija, ja ne käsitellään jatkossa arvolla Ei palkallinen. Työntekijöiden osalta myöskään työmaakohtaisia aloitus- ja lopetuspäiviä ei enää ilmoiteta. Lisäksi ulkomaisten työntekijöiden kotivaltiossa olevia osoitetietoja ei tarvitse ilmoittaa.