Sähkö-Kamut Oy: ”Tärkeintä on kirjanpidon ja projektinhallinnan yhteenliitto”

Laatuun ja kestäviin arvoihin toimintansa nojaava Sähkö-Kamut sai Adminetistä toimintojensa hallintaan luotettavan kokonaisratkaisun, jolla pystytään tehostamaan toimintaa kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Vuonna 2013 perustettu espoolainen Sähkö-Kamut Oy toteuttaa laajasti erilaiset tietoliikennetyöt ja sähköasennukset sisältävää urakointia. Toiminta painottuu yrityksille ja julkisille toimijoille toteutettavaan saneerauspuoleen, johon kuuluu esimerkiksi kouluihin, päiväkoteihin ja liikekiinteistöihin liittyviä sähkötöitä sekä isompia linjasaneerauskohteita.

– Itse arvostan vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja kestäneitä vanhoja kiinteistöjä. Mielestäni niitä on tärkeää kunnostaa, eikä vain purkaa ja rakentaa uutta tilalle. Tämä on yksi iso syy sille, miksi olemme suuntautuneet saneerauspuolelle. On hienoa antaa vanhoille kiinteistöille lisäaikaa tai uusi elämä eri käyttötarkoituksessa, toimitusjohtaja Tony Rauno kertoo.

Yli 15 vuotta alalla työskennelleen Raunon ajatus oman yrityksen perustamisesta lähti liikkeelle havainnosta, että sähköurakointia voisi hoitaa paremminkin. Tätä ohjenuoraa noudattaen yrityksen toimintaa on kehitetty ja kasvatettu pitkäjänteisesti. Tällä hetkellä yritys työllistää 15 omaa työntekijää ja liikevaihdossa on tarkoitus rikkoa kahden miljoonan rajapyykki.

– Itselläni oli ajatus, että näitä töitä pystyisi hoitamaan tehokkaammin, helpommin ja laadukkaammin. Olemme vieneet toimintaa rauhassa eteenpäin lisäten vähitellen töiden ja työntekijöiden määrää. Urakoinnin rinnalle on tuotu myös huolto- ja keikkapuoli, jossa meillä on omat asentajat ja keikkatyöhön varustellut autot. Tällainen palvelu on toiminut aika hyvin ja sitä koitetaan koko ajan kehittää eteenpäin.

Tällä hetkellä noin 70 % yrityksen töistä on urakointia, mutta tavoite on suunnata vahvemmin laskutyöpuolelle, sillä kireässä kilpailussa urakoiden kannattavuuden varmistaminen on haastavaa. Rauno kaipaisi urakoinnin rinnalle uusia tapoja toteuttaa projekteja, mutta tottumus urakkamuotoiseen toimintaan istuu tiukassa ja uudenlaisiin toteutustapoihin törmää edelleen harvakseltaan.

– Jonkin verran projekteja viedään läpi esimerkiksi tavoitebudjeteilla, mikä on mielestäni hyvä ja läpinäkyvä tapa toimia. Perinteinen urakointimuoto on nykypäivänä haastava ja urakoitsija kantaa yksin vastuun kannattavuudesta. Sähköala on valitettavasti mennyt aika tiukoille, eikä kilpailu mielestäni ole enää ihan terveellä pohjalla, vaan kannattavuuden kanssa kamppaillaan koko ajan. Siksi tulevaisuudessa olisi paljon tekemistä, että saataisiin urakoinnin rinnalle erilaisia malleja toteuttaa projekteja.

Laatua kestävillä arvoilla

Sähkö-Kamujen toiminnan lähtökohtana on tuottaa laadukasta palvelua, jonka avulla on saavutettu asiakkaiden luottamus ja hankittu lisää laadukkaita kumppaneita pitkäjänteiseen yhteistyöhön.

– Sähkö-Kamut kertoo jo nimenä aika paljon: olemme suht pieni ja tiivis porukka, joka tekee sähkötöitä intohimolla. Asiakkaalle tämä näkyy joustavuutena, kustannustehokkuutena, aitona välittämisenä laadusta ja työturvallisuudesta sekä hyvänä asiakaspalveluna: mahdolliset virheet korjataan heti, reagoidaan ripeästi tilauksiin ja pidetään kiinni aikatauluista. Asiakkaamme arvostavat sitä, että meidän kauttamme asiat tulevat varmasti hoidetuksi – ja se on ehkä pohjimmiltaan kaikista tärkein asia.

Yrityksen päivittäistä tekemistä ohjaavat vihreät arvot, joihin Rauno toivoisi myös muiden yritysten kiinnittävän huomiota nykyistä enemmän.

– Näinä aikoina on tärkeää tehdä asiat energiatehokkaasti. Hiilijalanjälki ei ole mikään vitsi, vaan jokaisen yksilön ja yrityksen pitäisi huomioida nämä asiat – silloin tekemillämme valinnoilla olisi aika iso vaikutuskin. Mielestäni hiilijalanjäljen pienentämisen pitäisi olla osa jokaisen yrityksen strategiaa.

Yli 100-vuotiaan suojelukohteen uusi elämä. Esimerkki yrityksen arvostuksesta vanhoja kiinteistöjä kohtaan löytyy läheltä: Elokuussa Sähkö-Kamut muutti uusiin toimitiloihin, joita se on ollut remontoimassa 1908 valmistuneeseen tiilitaloon yhteistyössä kiinteistön omistavan Tnt-Putken kanssa. Tiilitalo on historiansa aikana palvellut mm. kansakouluna ja päiväkotina. Vuonna 2011 otetusta kuvasta on helppo päätellä, kuinka iso työ talovanhuksen remontoiminen käyttökuntoon on ollut.

Elokuussa uusiin tiloihin muuttanut yritys odottaa laajentuneiden toimitilojen tuovan lisää tehokkuutta arkeen ja vaikuttavan myös toiminnan energiatehokkuuteen. Yrityksen pyrkimys pienentää toimintansa hiilijalanjälkeä näkyy monissa arjen valinnoissa, kuten kotimaisten yhteistyökumppaneiden suosimisena.

– Me olemme tosi ylpeitä kotimaisuudesta ja valitsemme esimerkiksi tuotetoimittajia kotimaisuusasteen mukaan. Suomesta saa paljon kotimaisia sähkötuotteita, ja vaikka hinta vähän nousee, pystymme sillä vaikuttamaan tuotteiden kierrätettävyyteen ja jättämäämme hiilijalanjälkeen.

Adminetillä helppoutta ja sujuvuutta arkeen

Reilu pari vuotta sitten yrityksessä jouduttiin tilanteeseen, jossa toiminnan tehokkuuden varmistaminen vaati toimenpiteitä myös järjestelmäpuolella.

– Edellinen järjestelmämme ei palvellut sen hetkisiä tarpeita ja halusimme tehostaa toiminnanohjausta sekä kirjanpitoa. Loppuvaiheessa arki ei ollut enää kovin sujuvaa, joten ryhdyin kyselemään kollegoilta vinkkejä vaihtoehdoista ja sitä kautta sain suosituksia Adminetistä.

Adminetissä ihastutti erityisesti pilvipalveluna toimivan kokonaisjärjestelmän tuoma helppous.

– Mielestäni ehkä tärkein juttu on se, että tietoa on käytännössä aina saatavilla, kunhan on internet-yhteys käytössä. Selainpohjaisuus on hyvä juttu, koska silloin järjestelmän käyttö on yksinkertaista ja helppoa – ja juuri se helppous minua viehätti.

Adminet otettiin Sähkö-Kamuilla käyttöön alkuvuodesta 2018. Vaikka käyttöönotto vaati tiedonsiirtoa useasta järjestelmästä, saatiin projekti vietyä maaliin kunnialla.

– Meillä oli aiemmin käytössä erilliset ohjelmistot kirjanpitoon ja muun toiminnan hallintaan, joten onhan siinä omat haasteensa, kun pitää siirtää ja yhdistää niin paljon dataa eri järjestelmistä. Mielestäni Adminetin käyttöönotto sujui kuitenkin ihan hyvin ja käyttöönotossa oli mukavaa porukkaa, jonka kanssa saimme vietyä projektin läpi hyvässä yhteistyössä.

Luontevaa ja luotettavaa töiden hallintaa

Sähkö-Kamut hyödyntää Adminetin työkaluja niin laskutöiden kuin urakoidenkin toteuttamisessa. Varsinkin lyhytkestoisten keikkojen osalta on tärkeää, että järjestelmä tukee niiden kokonaishallintaa.

Keikkapuolen hallinnassa on tärkeää saada tiedot nopeasti järjestelmään ja jaeltua sieltä asentajille – ja se on toiminut Adminetissä hyvin. Saan asiakkaalle pikatarjouksen keikasta nopeasti ja näppärästi, kun periaatteessa yhdellä välilehdellä voi näppäillä tarvittavat tiedot ja muuttaa tarjouksen tilaukseksi kertakirjauksella. Keikkojen laskut järjestelmä siirtelee itse oikeisiin työtilauksiin, mikä on ensisijaisen tärkeää, jotta kulut saadaan kohdistettua oikein ja laskutettua helposti tilauksen valmistuessa.

Myös urakoiden organisointi, seuranta ja laskutus on sujuvaa.

– Urakoiden osalta projektin vastuuhenkilö perustaa kohteen, resursoi henkilöt, avaa työtilaukset ja siitä homma lähtee rullaamaan. Myös urakoissa kaikki materiaalit ja työt kohdistuvat automaattisesti työtilauksille, joten niiden hallinta on aika vaivatonta. Urakan aikana Adminetistä päästään helposti seuraamaan valmiusastetta, katteita ja maksuerien tilannetta, joita sitten laskutetaan tarpeen mukaan. Tärkeää on myös se, että lisätyötkin saadaan vietyä helposti työtilaukselle laskutettavaksi.

Yritys hyödyntää töidensä dokumentoinnissa Adminetin PDF-lomakkeita, joilla tilausten asiakirjat saadaan talteen sähköisessä muodossa.

– Varsinkin työtilauskeikoilla on näppärää, että esimerkiksi asennuspöytäkirjat tallentuvat tilauksen yhteyteen ja pystyn lähettämään niitä sieltä eteenpäin. Tämä tukee hyvin keikkapuolen toimintaa, kun dokumentteja on helppo hallita Adminetin kautta ja ne löytyvät helposti arkistosta myös jälkeenpäin.

Raunon mukaan Adminetin isoin apu töiden hallintaan on yhteen järjestelmään keskitetty toiminta.

– Ehkä tärkeintä on projektinhallinnan ja kirjanpidon yhteenliitto. Toimintojen hallinta on luontevaa ja tieto luotettavaa, kun kaikki on integroitu samaan paikkaan, eikä pilkottu useisiin järjestelmiin. Samalla periaatteella myös tuntikirjausten tiedot siirtyvät palkanlaskijalle. Se on mielestäni toimiva prosessi.

Kilpailukyvyn kulmakivet

Tiukasti kilpailulla alalla on oleellista löytää keinot toiminnan kokonaisvaltaiseen tehostamiseen ja kilpailukyvyn ylläpitoon. Kannattavuus on monen tekijän summa, mutta Raunon mukaan kaikki lähtee ketteryydestä ja toiminnan tehokkuudesta.

– Kokonaisuutena oman työn tunteminen ja sen tehokkuus on tietenkin kustannustehokkuuden kannalta tärkein asia. Myös raha pitää saada liikkumaan ja varmistaa, että kaikki myynti tulee laskutettua. Adminetissä laskutus on tehokasta ja kun kaikki kulut kerääntyvät valmiiksi työtilauksille, mitään ei unohdu pois laskutuksesta.

Myöskään tarkan ja ajantasaisen seurannan merkitystä ei voi liikaa korostaa.

– Minusta paras juttu Adminetissä on se, että pystymme seuraamaan reaaliaikaisesti sekä yksittäisiä projekteja että kokonaisuutta. Helppoutta seurantaan tuo myös mahdollisuus tarkastella lukuja vaikka yksittäisinä riveinä, jos haluaa tutkia jotain asiaa tarkemmin. Toteutuneita töitä analysoimalla oppii tuntemaan oman kyvykkyytensä koko ajan paremmin, hiomaan toimintamallejaan saadun tiedon perusteella ja viemään saatuja oppeja käytäntöön uusilla työmailla. Se on tärkeää yrityksen toiminnan kehittämisen ja tehostamisen kannalta.

Kun seuranta on kunnossa ja ajan tasalla, pystytään myös tulevaisuutta arvioimaan paremmin.

– Talouden kannalta on tärkeää pystyä olemaan tosi varma siitä, mitä nyt ja lähikuukausina tapahtuu. Kulut kuitenkin juoksevat koko ajan, joten on erittäin tärkeää ennakoida myös tulevaa. Adminetissä talouden hallinta on järkevällä pohjalla ja sen avulla osataan ennustaa paremmin myös tulevaisuutta.

Rauno nostaa esille vielä yhden huomionarvoisen seikan, jolla on iso vaikutus toiminnan tehokkuuteen henkilöstön ajankäytön kannalta: Ohjelmiston tarkoitus ei ole työllistää yrityksen henkilöstöä, vaan päinvastoin vapauttaa aikaa tuottaviin töihin nopeuttamalla arjen työtehtäviä.

– Iso asia kilpailukyvyn kannalta on tietenkin varmistaa laskutus ja olla ajan tasalla yrityksen tilanteesta. Tärkeää on kuitenkin myös se, että Adminetissä on helppo navigoida ja ohjelman tehokkuus on hyvä, eli sillä pystyy tekemään asioita aika helposti ja nopeasti. Adminetin kanssa ei tarvitse lyödä päätä seinään, vaan kun toiminnot optimoidaan yrityksen tarpeeseen, arjen saa pyörimään tosi hyvin.

[KUVAT: Tero Honkaniemi]

Jatka lukemista

LVIS-Maailma 3/2020