Suomen LVIS-Huolto Oy: ”Jokaisella yrittäjällä pitäisi olla samanlaiset työkalut, jos haluaa menestyä”

Vahvasti toimintaansa kasvattanut Suomen LVIS-Huolto sai nopeaa reagointikykyä ja tukea päätöksentekoon Adminetin ajantasaisella seurannalla. Automatiikka puolestaan on sujuvoittanut kokonaisprosesseja ja vähentänyt toimiston rutiinitöitä.

Tuusulan Kellokoskelta ja Joensuusta käsin toimiva Suomen LVIS-Huolto Oy perustettiin vuonna 2009, kun vanhempiensa ilmanvaihtoalan yrityksessä työskennellyt Harri Alastalo päätti toteuttaa haaveen omasta yrityksestä. Ilmanvaihtotöistä alkanut toiminta on vuosien varrella laajentunut, ja nykyään Suomen LVIS-Huolto toteuttaa yrityksille ja julkiselle puolelle lvis-alan asennuksia, huoltoja sekä tarkastuksia hanan vaihdoista isompiin urakoihin.

– Itselläni oli ajatus, että asioita voisi tehdä vähän eri tavalla ja pyrkiä vahvemmin myös päätoteuttajan rooliin, joten päätin lähteä kokeilemaan siipiäni yrittäjänä. Ihan alussa tarkoitus oli lähinnä työllistää itsensä ja saada siitä oma leipänsä, mutta jossain vaiheessa yrittäminen ja toiminnan kasvattaminen alkoivat kiinnostaa enemmänkin, toimitusjohtaja Harri Alastalo kertoo.

Tällä hetkellä Suomen LVIS-Huollolla on nelisenkymmentä työntekijää ja liikevaihto hieman yli viisi miljoonaa. Into toiminnan kehittämiseen ja yrittämiseen ei kuitenkaan ole kasvun myötä laantunut. Vuonna 2017 perustettiin myös Suomen Viemärihuolto Oy, joka on kolmen toimintavuotensa aikana kasvanut seitsemän henkilöä työllistäväksi ja yli miljoonan liikevaihtoa tuottavaksi yritykseksi.

– Toimimme paljon kiinteistöissä ja koimme, että tällä alalla olisi meidän näkökulmastamme vielä parannettavaa. Huomasimme, että esimerkiksi viemärin avauksia tehtäessä kannattaisi aina ottaa myös viemärikamera käyttöön. Haimme tähän toimintaan vähän asiakaslähtöisempää ajattelutapaa, jossa kerralla tutkitaan syyt ja korjataan ongelma, ettei samaa työtä tarvitse tehdä montaa kertaa.

Kesän kynnyksellä toiminta laajeni entisestään, kun yritys osti osuuden Itä-Uusimaalla toimivasta sähköyrityksestä. Suurin kasvun nälkä on nyt tyydytetty, mutta maltillista kasvua on luvassa jatkossakin.

– Meillä on ollut aikaisemminkin sähköluvat, mutta tämän kaupan myötä sähkö- ja kylmäpuolta tullaan kehittämään voimakkaasti. Muutenkin pientä kasvua tulee varmasti jo ihan siksi, että teemme työmme hyvin. Voimakas kasvu on kuitenkin tarkoitus lopettaa ja mennä jatkossa vähän rauhallisemmin siten, että olemme kannattava yritys ja työntekijöillemme mukava paikka olla töissä.

Menestys lähtee hyvistä työntekijöistä

Vuodet kasvuyrityksen puikoissa ovat olleet Alastalolle opettavaisia ja menestyksen reseptiin hän löytää monia ainesosia.

– Sen olen ainakin tässä vuosien saatossa huomannut, että nykypäivänä pitää tehdä yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa, jos haluaa menestyä ja kasvattaa toimintaansa. Yrittäminen on sellaista, että koko ajan oppii jotain uutta, pystyy kehittämään toimintaa ja viemään yritystä eteenpäin – mielestäni se on koko homman suola.

Kuvassa Emmin ja Harrin kanssa työnjohtajat Tero Eskelinen ja Jyri Alastalo.

Vaikka yrityksen kasvattaminen vaatii kehittämisintoa ja yhteistyötä, on kaiken lähtökohta Alastalon mukaan hyvät työntekijät.

– Kaikki lähtee hyvistä työntekijöistä – ilman heitä ei pysty kasvattamaan mitään. Heidän työpanoksensa ansiosta puskaradio toimii, saadaan uusia töitä ja toiminta menee koko ajan eteenpäin. Hyvien työntekijöiden löytäminen on omanlaisensa haaste, koska ei heitä puissa kasva. Usein parhaat työntekijät löytyvät jonkun kaverin kaverin kautta, ja aina meille hyvä tyyppi palkataan, kun sellainen tulee vastaan.

Työntekijöidensä arvon tiedostavassa yrityksessä myös heidän hyvinvointiinsa panostetaan vahvasti.

– Tietysti on erilaisia työsuhde-etuja ja virkistysreissuja. Mielestäni tärkeintä on kuitenkin tarjota kaikille hyvä työpaikka, jossa työntekijöitä arvostetaan ja he pääsevät oikeasti vaikuttamaan asioihin. Jokaisella on tietysti omat tehtävänsä, mutta pyrimme siihen, että mahdollisimman vähän olisi sellaista porrasasettelua eri henkilöstöryhmien välillä. Jokainen saa yhtä lailla tuoda näkemyksiään esille ja pääsee vaikuttamaan toimintaan, toimistopäällikkö Emmi Alastalo korostaa.

Yrityksen menestyksen tiellä on auttanut osaltaan myös palvelulähtöinen asenne, joka näkyy muuntautumiskykynä ja joustavuutena asiakkaiden suuntaan.

– Lähtökohtamme on toimia asiakaslähtöisesti ja tarjota monipuolisia palveluita. Me olemme aika kaikkiruokaisia töiden suhteen, joten mistään työstä ei kieltäydytä, vaan pyritään muuntautumaan ja ratkaisemaan asiakkaan ongelmat. Tarvittaessa työnjohtajatkin hyppäävät vaikka illalla mukaan asennushommiin. Toimintamme on asiakkaiden suuntaan joustavaa ja olemme opettaneet heille, että meiltä saa yhden numeron takaa palvelun kuin palvelun, Harri kertoo.

Tarve ajantasaiselle taloustiedolle

Suomen LVIS-Huollolla tiedostetaan, että menestyvän yritystoiminnan rakentaminen vaatii tuekseen myös hyvän järjestelmän toimintojen hallintaan. Siksi yrityksessä siirryttiin jo varhaisessa vaiheessa perinteisestä taloushallinto-ohjelmasta toimialalle suunniteltuun ohjelmistoon.

– Se oli meille valtava harppaus siinä vaiheessa, kun saimme käyttöön sähköisen laskutuksen ja paperinpyörittelyä vähemmälle, Harri muistelee.

Yritystoiminnan kasvaessa kuitenkin huomattiin, että järjestelmäasioissa pelkkä sähköisyys ei tee autuaaksi, vaan kasvavan yrityksen menestyksekäs johtaminen vaati ajantasaista tietoa ja hallinnollisen työkuorman keventämistä automatisoinnilla.

– Ihan ykkösasia oli kirjanpidon ajantasaisuus. Vaikka käytössämme oli sähköinen järjestelmä, kirjanpidon tietoja jouduttiin aina odottelemaan. Siksi kiinnostuimme Adminetistä, kun siinä tiedot ovat ihan jatkuvasti ajan tasalla, Emmi kertoo.

Yrittäjät halusivat ottaa uuden järjestelmän käyttöön askel kerrallaan, joten Adminet otettiin ensin käyttöön Suomen Viemärihuollossa joulukuussa 2017 ja vajaata vuotta myöhemmin myös Suomen LVIS-Huollossa. Adminet on käytössä myös keväällä ostetussa sähköfirmassa.

– Viemärihuolto toimi tavallaan koekaniinina ja ei tullut kerralla niin paljon siirrettävää dataa. Meillä Adminetin käyttö lähti sujumaan hyvin: Käyttöönotto oli hyvin suunniteltu ja siihen liittyvät tehtävät tulivat omalle työpöydälle valmiiksi aikataulutettuna, joten mikään asia ei jäänyt hoitamatta. Saimme myös hyvin tukea, eikä missään vaiheessa tuntunut, että muutoksessa joutuisi olemaan yksin, Emmi toteaa.

Automatiikka helpottaa hallinnon töitä

Järjestelmän vaihdolla tavoiteltiin myös kevennystä yrityksen toimistotöihin, sillä kasvun myötä kuorma oli kasvanut vuosi vuodelta.

– Kyllähän meillä oli toimistolla aika ruuhkaista ja siinä jo mietittiin, pystymmekö enää hoitamaan kaikkia asioita vai pitäisikö palkata toimistolle lisäkäsiä. Adminet on kuitenkin helpottanut toimiston työtä, eikä lisähenkilöitä ole tarvinnut palkata, Harri kertoo.

Emmin mukaan hallinnolliseen työhön helpotusta tuo automatiikka, joka sujuvoittaa ja nopeuttaa kokonaistoimintaa sekä poistaa manuaalisia työvaiheita toimiston rutiineista:

– Vaikka meillä oli sähköistä laskutusta ja muuta jo aiemmin, automatiikka helpottaa kokonaisuuden hallintaa, kun kirjaukset menevät oikeisiin paikkoihin, jokaiselle tulee omat tehtävät etusivulle ja ne siirtyvät valmistuessaan taas seuraavalle. Lomien sijaisuusvalintojen myötä tehtävät eivät jää roikkumaan ja esimerkiksi kirjanpitäjään voi pitää yhteyttä ohjelmiston sisällä. Sen ansiosta kokonaisprosessi etenee järjestelmällisesti ja kaikki tehtävät tulee hoidettua ajallaan.

– Lisäksi järjestelmä ohjaa toimintaa ja toimii muistin tukena siinä, että pystymme esimerkiksi pitämään yllä henkilökohtaisia osaamisia ja saamme muistutukset niiden uusimisesta. Samoin järjestelmä muistuttaa myös autojen huolloista ja katsastuksista, joten itse ei tarvitse ihan kaikkea muistaa, Harri lisää.

Eniten rutiinitöiden vähentymiseen vaikuttaa se, että automatiikka tekee kirjauksia, muodostaa raportteja ja lähettää ilmoituksia käyttäjän puolesta.

– Esimerkiksi palkanlaskentaan meni ennen paljon enemmän aikaa, kun jouduimme tekemään käsin kustannuspaikkalaskentaa sekä muodostamaan ja lähettämään itse muun muassa tulorekisteri-ilmoitukset, alv-ilmoitukset ja työntekijäilmoitukset. Nykyään tällaiset asiat hoituvat Adminetissä automaattisesti, joten siinä on säästynyt paljon aikaa. Myös esimerkiksi automatisoitu ostolaskujen käsittelyprosessi ja sujuvampi laskutus nopeuttavat tekemistä toimistolla, Emmi kertoo.

Seurantaan tarkkuutta ja läpinäkyvyyttä

Alun perin Suomen LVIS-Huollolla tärkein syy Adminetin käyttöönotolle oli saada talouden seuranta reaaliaikaan, sillä ilman ajantasaista tietoa on vaikea tehdä päätöksiä.

– Itselläni yrityksen pyörittäminen lähtee siitä, että pitää tietää. Menneille ei voi mitään, mutta on tärkeää, ettei samoja virheitä toisteta. Siksi jokaisen yrittäjän pitää mielestäni tietää, mitä siellä yrityksessä tapahtuu. Adminetistä saa tiedot reaaliajassa ja pystyy seuraamaan kaikkia osa-alueita tarkasti, joten on huomattavasti helpompi tehdä päätöksiä. Mielestäni yksi Adminetin parhaita ominaisuuksia on se, että pystymme reagoimaan asioihin nopeasti: kun kurssikäännöksen tekee ajoissa, vältetään karille ajo, Harri painottaa.

Ajantasaisen tiedon lisäksi yrityksen toimintaa pystytään Adminetissä seuraamaan erittäin tarkalla tasolla, kun haluamiinsa asioihin voi porautua tarvittaessa aina tositetasolle asti.

– Esimerkiksi kulupuolella on helppo verrata tilannetta edelliseen vuoteen, nähdä missä kustannukset ovat nousussa ja pureutua niiden syihin. Jos vaikka autohuollon kustannukset nousevat yhtäkkiä ja aletaan miettiä syitä, niin sieltähän se selitys aina nopeasti löytyy, Harri kertoo.

Adminet on tuonut seurantaan myös läpinäkyvyyttä, kun henkilöstö pystyy seuraamaan omaan työhönsä liittyviä asioita:

– Ohjelmiston vaihdon myötä myös työnjohto on paljon paremmin ajan tasalla, kun he tarkastavat itse ostolaskunsa ja pääsevät seuraamaan työmaidensa tilannetta Adminetissä. Adminet on tuonut taloushallintopuoleen avoimuutta ja varmasti koko henkilöstö tietää nyt paremmin, miten yrityksellä menee, Emmi toteaa.

Harrin mukaan jokaisen yrityksen menestyksekkäässä johtamisessa nimenomaan ajantasainen tieto on avainasemassa:

– Kyllähän reaaliaikaisuuden merkitys on hyvin suuri. Mielestäni jokaisella yrittäjällä pitäisi olla samanlaiset työkalut, jos haluaa menestyä tai mennä jollain tavalla eteenpäin omassa tekemisessään.

[KUVAT: Teemu Heikkilä]

Jatka lukemista

LVIS-Maailma 3/2020