Vieläkö katsot liiketoimintaasi peruutuspeilistä?

Puretaan seuraavaksi hiukan, mistä urakoivan yhtiön tuloksentekokyky muodostuu. Esitän muutaman keskeisimmän tekijän urakointiyhtiön kannattavuuden muodostumiseen ja mietitään yhdessä, kuinka niitä tekijöitä avaamalla kykenet paremmin ennustamaan yhtiösi tulevaa tuloksentekokykyä.

Luotettava ja reaaliaikainen tieto projektien toteutumisesta on jokaiselle urakoitsijalle tärkeä osa projektiliiketoimintaa. Näin löydetään ne onnistumiset ja epäonnistumiset, joista voidaan ottaa opiksi tulevaisuudessa. Mutta menestyksekästä liiketoimintaa ei tänä päivänä voida johtaa vain tuijottamalla peruutuspeiliin ja kaivamalla sieltä oppeja tulevaisuuteen.

Etenkin nyt lisääntyneen epävarmuuden aikana sinun tulee pystyä näkemään mahdollisimman hyvin tulevaisuuteen, jotta kykenet reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin mahdollisimman pian.

Ensimmäinen ja keskeisin tulevaisuuden tuloksentekokyvyn elementti on yksittäisistä projekteista yhteen laskettaessa muodostuva tilauskantasi. Arvioi tilauskantasi nykytilaa pohtimalla seuraavia asioita:

  • Mikä on tämänhetkinen tilauskantasi?
  • Kuinka määrittelit tilauskantasi: laskutuseuroina, työtunteina, kate-euroina, kate-euroina/työtunti?
  • Oletko jakanut tilauskantasi ajallisesti eteenpäin?
  • Pohjasitko laskelmasi kohteiden alkuperäisiin laskelmiin vai onko käytössäsi viimeisin paras mahdollinen arvio? Antavatko ne riittävän realistisen kuvan projektista tällä hetkellä?
  • Mitä tilauskannallesi tapahtuu, mikäli yhdessä tai useammassa kohteessa ilmenee esimerkiksi aloituksen viivästymisiä? Kuinka sinun tulisi tähän muutokseen pystyä reagoimaan sen realisoituessa?

Kun tiedät tilauskantasi nykyhetken, pystyt arvioimaan yhtiösi ydinliiketoiminnan myyntikatteen.

Tuon myyntikatteen jälkeen on keskeistä kyetä arvioimaan ja ennustamaan ne yhtiösi kustannukset, joita projektien aikana tuolla myyntikatteella pitää pystyä kattamaan.

Toinen keskeinen yhtiön tuloksentekokykyyn vaikuttava tekijä on yhtiön toiminnan yleiskustannukset samalla aikavälillä. Pohdi esimerkiksi näitä:

  • Kuinka paljon ovat yleiskustannuksesi?
  • Onko yleiskustannustesi joukossa sellaisia kulueriä, joiden pitäisikin olla osa projektikustannuksia?
  • Kuinka hyvin kiinteät kustannuksesi joustavat muuttuvassa ympäristössä? Onko niissä tapahtunut oleellisia muutoksia viime aikoina?
  • Ovatko työntekijöidesi poissaolot mahdollisesti lisääntyneet tänä vuonna?
  • Kuinka tulevat projektisi kattavat myös mahdolliset yllätyksenä tulevat lisäkustannukset?

Millaista tuloksentekokykyä yhtiösi tavoittelee? Kun lisäät tulostavoitteeseesi yhtiön yleiskustannukset, vastaako tuo summa tilauskantasi arviota myyntikatteesta samalla aikavälillä?

Pohtimalla muun muassa näitä kysymyksiä etukäteen, pääset varmasti tulevaisuuden laskelmillasi oppimaan enemmän onnistumisistasi kuin epäonnistumisista.

[Tarkastele kuvaa isompana tästä.]

Tero Tykkyläinen

Tero on urakoinnin toimialan asiantuntijoidemme kokeneempaa kaartia. Vahva toimialatuntemus on kertynyt jo muun muassa yli 200 Adminet-käyttöönoton myötä. Teron vapaa-aika kuluu parhaiten juoksupoluilla, kalastaessa sekä erilaisten pallopelien parissa.