Adminetin uusilla pdf-lomakkeilla saat paperit minimiin

Vuoden viimeisessä päivityksessä Adminet saa uuden kätevän ominaisuuden, jolla saat papereiden määrän vieläkin vähemmäksi. Sovelluksella pystytään hallitsemaan sähköisesti erilaisia kohteisiin ja työtilauksiin liittyviä lomakkeita.

Monipuolisiin tarpeisiin

Pdf-lomakkeet mahdollistavat entistä monipuolisemman tietojen käsittelyn kohteilla ja työtilauksilla. Adminettiin on toteutettu erilaisia lomakkeita, joita asiakas voi hyödyntää tarpeensa mukaan. Alkuvaiheessa saataville tulee noin 100 erilaista talotekniikan ja rakennusalan lomaketta.

Asiakas voi valita itselleen tarpeelliset lomakkeet käytettävien tuotealueiden mukaan (ilma/putki/sähkö/rakennus/yleinen).

Valittavana on erilaisia yleisiä ja toimialakohtaisia lomakepohjia, muun muassa:

 • Työmaakokous
 • Työmaan turvallisuussuunnitelma
 • Työmaan aloituspalaveri
 • Työmaan vaiheilmoitus
 • Tehtäviin liittyvien vaarojen tunnistaminen
 • TR- ja MVR-mittaukset
 • IV-asennustapatarkastukset
 • Huonelämpötilojen säätö
 • Käyttöönottotarkastus
 • Mittauspöytäkirja

Adminet täyttää perustiedot puolestasi

Adminet tuo lomakkeen perustiedot automaattisesti kohteen tai työtilauksen tiedoista. Esitäytetty lomake avautuu näytölle Pdf-tiedostona, johon voit täydentää puuttuvat tiedot. Myös automaattisesti tuotuja tietoja on mahdollista muokata. Esimerkiksi työntekijä voi kentällä ollessaan täyttää vaaditun lomakkeen mahdollisimman pienellä vaivalla. Työtilaukselle tai kohteelle luotuja lomakkeita voidaan välitallentaa ja pitää avoimena niin kauan kuin tarvitsee.

Kun kaikki tiedot ovat kasassa, lomake merkitään valmiiksi, minkä jälkeen tietoja ei voi enää muokata. Lomake tallentuu kohteen tai työtilauksen tietoihin. Kun kaikki tilauskohtainen tieto on arkistoituna oikeaan paikkaan, se on tarvittaessa helposti löydettävissä pitkänkin ajan jälkeen.

Pdf-lomakkeet -välilehdellä hallitset sähköisesti työhön liittyvät asiakirjat:

Talotekniikan ja rakennusalan lomakkeet - Adminetin pdf-lomakkeet - Admicom

 • Voit luoda uusia, muokata avoimia tai tarkastella arkistoa.
 • Luotuihin asiakirjoihin voi lisätä huomioita Teksti-linkistä.
 • Kirjekuori-ikonista lähetät lomakkeen nopeasti haluamillesi vastaanottajille sähköpostitse, esimerkiksi työmaakokouksen pöytäkirjan saa samantien tiedoksi kaikille asianosaisille.
 • Kun lomakkeen tilaksi merkitään Valmis, se siirtyy arkistoon eikä muokkaaminen ole enää mahdollista.

Palvelu laajenee – vaikuta sen kehittämiseen

Jatkossa palvelu laajenee siten, että lomakkeita voidaan hyödyntää myös muissa sovelluksissa ja lomakevalikoima kasvaa. Suunnitteilla on mm. työsopimuspohjia, joissa alan sopimusehdot on huomioitu.

Asiakkaanamme voit vaikuttaa uusiin lomakkeisiin: Jätä kehitysehdotus Adminetissä ja kerro, millaisia lomakepohjia haluaisit käyttöösi. Lisätietoa sovelluksen tilaamisesta ja käyttöönotosta saat Admicomin myynnistä ja markkinoinnista.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja - Esimerkkilomake - Adminetin pdf-lomakkeet - Admicom

Adminet esitäyttää lomakkeille kohteen tai työtilauksen perustiedot.

Rakennustyön ennakkoilmoitus - Esimerkkilomake - Adminetin Pdf-lomakkeet - Admicom