Adminet kehittyy asiakkaiden tarpeiden mukaan

Rakentamisen ja talotekniikan toimialoilla yritysten toimintaympäristö muuttuu koko ajan, mikä aiheuttaa vaatimuksia myös alan ohjelmistojen kehitykselle.

Adminettiä kehitetään jatkuvasti ja toiminnot pidetään ajan hermolla huomioiden lakisääteiset muutokset sekä toimialan muuttuvat vaatimukset. Niiden lisäksi Adminetin kehittämisen keskiössä on asiakas, sillä jokainen voi jättää sovelluksiin liittyviä kehitystoiveita suoraan järjestelmästä.

Tiesitkö, että viimeisen vuoden aikana Adminettiin on toteutettu yli 120 asiakkailta tullutta kehitystoivetta?

Neljä näppärää ominaisuutta, jotka olemme toteuttaneet asiakkailta tulleiden toiveiden perusteella:

1. Osaamiset

Sovelluksessa ylläpidät ja seuraat työntekijöiden pätevyyksiä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tulityö- ja työturvallisuuskortti sekä ensiaputaidot. Nyt sovellukseen on tullut uusia hyödyllisiä ominaisuuksia: Adminet esimerkiksi muistuttaa etusivulla etukäteen vanhenevista osaamisista, joten saat järjestettyä täydennys- tai uusintakoulutuksen ajoissa. Lisäksi voit aina halutessasi tarkastaa päättymässä olevat pätevyydet tai koulutustarpeet ja tarvittaessa rajata niitä yksiköittäin.

2. Laskurivien kohdistaminen suoraan kohteelle

Adminet kohdistaa ostolaskut automaattisesti oikealle kohteelle. Jos kohdistustieto kuitenkin syystä tai toisesta puuttuu, saat halutessasi kohdistettua kaikki laskurivit kerralla valitsemallesi kohteelle rivitietoja avaamatta. Jos kohteen kulut on määritelty laskutettavaksi asiakkaalta, siirtyvät rivit samalla myös laskutukseen.

3. Maksuerien kohdistaminen tuloslaskelmaan

Adminetin osatuloutusautomatiikka pitää yrityksesi tuloksen tasaisena pitkissäkin projekteissa ja tarjoaa sinulle ajantasaista tietoa projektin tilanteesta. Automatiikka jakaa projektille kohdistuneet kulut ja tuotot tasaisesti koko urakan ajalle. Tällöin myös maksuerät kirjautuvat ennakkoeriksi taseeseen ja sieltä tasaisesti tulokseen. Jos osatuloutusmaailma on kuitenkin sinulle vieras, etkä välitä siihen tutustuakaan, voidaan projektien maksuerät kirjata suoraan tuloslaskelmaan myynniksi. Tämä on hyvä toimintatapa myös lyhytkestoisissa urakoissa.

4. Alihankkijan maksuerätaulukot

Voit tehdä Adminetillä myös aliurakoihin liittyviä maksuerätaulukoita. Voit perustaa taulukon käsin, kopioida sen toiselta aliurakalta tai lukea tiedot sisään toisesta tiedostosta. Kun ne kytketään saapuviin ostolaskuihin, voidaan taulukon avulla seurata aliurakan laskutuksen etenemistä ja varmistaa, että summat vastaavat sovittua.

Saat tallennettua maksuerätaulukon yhteyteen myös aiheeseen liittyvät urakkasopimukset, lomakkeet ja muut dokumentit.