Telilän Sähkötyö Oy ja Sähkö-Sinssi Oy hyödyntävät Admicomin avaimet käteen -palvelua

Onko mahdollista, että 90 henkilöä työllistävässä sähköalan konsernissa ei ole toimistolla ensimmäistäkään henkilöä tekemässä kirjanpitoon, palkanlaskentaan tai laskujen käsittelyyn liittyviä töitä? On – ainakin Telilän Sähkötyössä ja Sähkö-Sinssissä, joissa toimintatavat on muokattu nykyaikaisiksi, ja Adminetistä sekä sen ympärille kootusta palvelukokonaisuudesta otetaan kaikki hyöty irti.

Kesällä 60-vuotista taivaltaan juhlinut perheyritys Telilän Sähkötyö Oy on ollut Pekka Telilän komennossa vuodesta 2008 alkaen. Telilä on kasvattanut ja kehittänyt Sastamalassa toimivaa yritystä määrätietoisesti. Viime vuonna kasvussa otettiin kunnon loikka, kun Telilän Sähkötyö osti Lohjalla toimivan Sähkö-Sinssi Oy:n osakekannan. Toinen peliliike tehtiin tänä keväänä, kun Sähköliike Matti Rantalan toiminta liitettiin liiketoimintakaupalla osaksi Telilän Sähkötyötä. Muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna henkilöstömäärä ja liikevaihto ovat kolminkertaistuneet.

– Nykyään henkilöstöä on noin 90 ja liikevaihtoa tavoitellaan tälle vuodelle 13 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 vastaavat luvut olivat 27 työntekijää ja noin neljä miljoona liikevaihtoa, joten paljon on tullut kasvua, toimitusjohtaja Pekka Telilä kertoo.

Toiminnan kasvattaminen on ollut suunniteltua, mutta osittain vauhti on päässyt yllättämään ja aiheuttanut mietintää.

– Sähkö-Sinssi oli ihan haettu kasvu. Sähköliike Matti Rantalan ostamisesta taas oli puhuttu vuosia sitten, mutta asia tuli uudestaan tapetille vähän yllättäen. Siinä kohtaa piti jo hieman miettiä, kuinka saadaan järjesteltyä rahoitukset ja hallittua kokonaiskasvu. Kyllähän siinä aika paljon raavittiin päätä ja vietettiin monta unetonta yötä, mutta pitkän harkinnan jälkeen päätettiin ostaa liiketoiminta. Tietenkin noin vahvassa laajentamisessa oli omat riskinsä, mutta jos ei mitään yritä, ei mitään saakaan.

Telilän Sähkötyö - Sähkö-Sinssi - Admicom asiakaslehti

Yritysten henkilökunta on ollut Telilälle tärkeä tukipilari kasvun tuomissa muutoksissa. Tällä hetkellä tarkoitus on vakiinnuttaa nykyinen toiminta uomiinsa, mutta tulevaisuudellekin on jo suunnitelmia.

– Muutoksia on helpottanut se, että kummankin yrityksen avainhenkilöt ovat edelleen toiminnassa mukana. Muutenkin henkilökunta on pitkään yrityksessä olleita ja sitä kautta hyvin sitoutuneita, eivätkä he ole pelästyneet minun toimiani. Kun on luotto henkilökunnan ja johdon välillä, niin silloin uskaltaa vähän kokeillakin. Nyt on tarkoitus viettää hetki hiljaiseloa ainakin näiden kauppareissujen suhteen ja vakiinnuttaa toiminta, mutta ainahan jotain täytyy olla takataskussa valmiiksi mietittynä.

Yrityskaupoilla tavoiteltiin palvelutarjonnan laajentamista. Nykyään konsernin yritysten kautta saa käytännössä kaikki sähköalaan liittyvät työt suunnittelusta toteutukseen ja kunnossapitoon niin yksityisille, yrityksille kuin julkiselle sektorille. Yritykset ovat toteuttaneet muun muassa erilaisia kohteita Senaatti-kiinteistöille Säkylän varuskuntaan, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmiä, Koneen hissilaboratorion sekä HUS:n Jorvin sairaalan keskuskeittiön saneerauksen.

– Yritysostoilla saatiin vähän lisää hartioita ja uusia alueita, joissa voidaan palvella entistä paremmin. Sähköliike Matti Rantalalta saatiin vedenkäsittelypuolen osaamista, Sähkö-Sinssiltä puolestaan haettiin erilaisten heikkovirtajärjestelmien osaamista. Totta kai myydään aina myös sitä alkuperäisen Telilän Sähkötyön palvelua eli kunnossapitoa sekä ihan perinteistä suunnittelua ja asennusta. Nyt hallitsemme kaikenlaiset työt ja pystymme toteuttamaan ne omin voimin. Lisäksi vesilaitospuoli on meille hyvä valttikortti, koska se on usein sellainen, jonne sähköurakoitsijat eivät niin helpolla pääse ja etenkään ilman referenssejä.

Telilän Sähkötyö - Sähkö-Sinssi - Pekka Telilä - Admicom asiakaslehti

Adminet tukee laatujärjestelmän mukaista toimintaa

Telilän Sähkötyössä otettiin käyttöön ulkopuolisen tahon auditoima laatujärjestelmä vuonna 2012. Sen mukanaan tuoma toiminnan yhtenäisyys on helpottanut myös kasvun hallintaa, kun toimintatavat ovat kaikille samat.

– Yhtenäisyys lähtee heti sieltä uuden asentajan perehdyttämisestä talon tapoihin siten, että kaikki toimivat työmaalla samalla tavalla ja ovat tasa-arvoisia. On ihan sama, lähteekö työmaalle yksi vai kymmenen asentajaa, kun toimintatapa on aina sama ja kaikki tietävät sen. Laatujärjestelmän mukainen toiminta on asiakkaallekin selkeä, kun pystytään kertomaan, miten työvaiheet on tehty ja millaiset raportit projektista tulee.

Laatujärjestelmän kanssa samana vuonna Telilän Sähkötyössä otettiin käyttöön Adminet, joka on tätä nykyä viritetty saumattomaksi osaksi laatujärjestelmän mukaista toimintaa.

– Adminet on oikeastaan mennyt laatujärjestelmän kanssa käsi kädessä koko ajan. Kun ostimme Sähkö-Sinssin, myös siellä siirryttiin Adminetin käyttöön parin kuukauden sisällä. Adminet on tukenut yhtenäistä toimintaa, koska siellä kaikki tekevät asiat sillä tavalla, kuin ne on ohjattu tehtäväksi. Järjestelmä ei anna mahdollisuutta hirveästi rönsyillä sovituista toimintatavoista. Samalla toiminta on entiseen verrattuna reaaliaikaista ja tässä kasvun vaiheessa olen huomannut, että ajantasainen rahaliikenteen hallinta ja taloushallinto on aika olennaista.

Telilä arvioi, että Adminet on ollut tärkeä apu yritystoimintaa kasvatettaessa, eikä prosessia olisi saatu vietyä läpi yhtä sujuvasti vanhalla ratkaisulla.

– Ensinnäkin yhtenäisten toimintatapojen luominen kolmeen yritykseen olisi ollut haastavaa. Lisäksi entisellä ohjelmalla piti tehdä samaa työvaihetta monta kertaa ja käsitellä asioita manuaalisesti. Adminetillä virhemahdollisuudet pienenenevät huomattavasti ja ylimääräiset työvaiheet jäävät pois. Sitä myöten ajanhallintakin helpottuu. Vanhalla toimintatavalla meillä varmaan olisi tällä hetkellä vähintään neljä henkilöä toimiston puolella ja siihen tilitoimisto päälle.

Telilän Sähkötyö - Sähkö-Sinssi - Admicom asiakaslehti

Helpotusta usean toimipisteen hallintaan

Kun pyöritetään monen yrityksen toimintaa ja ihmiset ovat ympäri Suomea, on toiminnan hallitsemisen kannalta tärkeää, että kaikkiin tietoihin päästään käsiksi mistä ja milloin vaan.

– Itse olen aina osan viikosta jossain muualla kuin Lohjalla tai Sastamalassa. Adminetin pilvipalvelun ansiosta pystyn etänä hallitsemaan toimintaa ja vaikka käsittelemään tarjouksia reaaliaikaisesti, kun neuvottelut asiakkaan kanssa ovat käynnissä. Asentajatkin voivat aamulla ajaa suoraan työmaalle, kun tuntilappujen takia ei tule ajamista toimistolle. Adminet on ollut siinä mielessä aika verraton peli, ettei asioiden hoitaminen katso paikkaa ja aikaa. Lisäksi tieto on aina ajantasaisesti saatavilla. Nykyihminenhän on vähän sellainen, että tieto pitää saada heti. Useimmat hakevat tiedon Googlesta, meidän tapauksessa katsotaan Adminetistä.

Monen toimipisteen hallintaa on helpottanut myös se, että vastuuta on pystytty jakamaan työntekijöille. Telilän mielestä on hienoa, että käyttöoikeudet voidaan määritellä hyvin tarkasti henkilötasolla ja tilanteiden muuttuessa päivittää oikeuksia.

– On helpottanut vastuitten jakamista aika paljon, että työnjohdolle on omat oikeutensa sekä tarjouksia ja sopimuksia hoitaville toimistohenkilöille omansa. Myös osalle asentajista on pistetty vähän enemmän vastuuta, niin he pystyvät työmailla seuraamaan asioita tarkemmin ja käsittelemään ohjelmaa pidemmälle. On hieno ominaisuus, että käyttöoikeudet ovat helposti ja yksityiskohtaisesti laajennettavissa ja jokainen näkee juuri ne asiat, mitä tarvitseekin nähdä. Itse ei kerkeä joka paikkaan ja kaikkea ei ehdi valvoa, niin vastuun pystyy jakamaan ohjelmallisesti aika hyvin.

Telilän mielestä Adminetissä on paljon hyviä ja käytännöllisiä ominaisuuksia, jotka helpottavat vastuiden jakoa yrityksessä.

– Vaikka kyse olisi ihan vaan tuntilapun kuittaamisesta, voimme määritellä, että tarkastus ja hyväksyntä kuuluvat työstä vastaaville henkilöille, eikä vaikka konttorihenkilölle, joka ei tiedä kohteesta yhtään mitään. On paljon pieniä asioita, jotka ovat aika paljon nopeuttaneet ja yksinkertaistaneet toimintaa aikaisempaan verrattuna.

Telilän Sähkötyö - Sähkö-Sinssi - Pekka Telilä - Admicom asiakaslehti

Asiantuntijapalvelut tehokäytössä

Telilän yrityksissä on otettu Admicomin palvelutarjonnasta kaikki irti, sillä esimerkiksi kirjanpidon ja palkanlaskennan toiminnot on siirretty Admicomin tilitoimistoon.

– Meillä ei tehdä mitään taloushallintoon liittyvää. Me saamme vain hyvin yksityiskohtaiset raportit. Tämä yhteistyö on sujunut hyvin ja nyt kirjaukset ovat varmasti enemmän oikein, kun niitä seurataan muiden silmillä. Kaikki kirjaustekniset asiat ja tilinpäätösasiat hoituvat paljon helpommin ja reaaliaikaisesti, mikä on myös tärkeää.

Tätä nykyä koko 90 henkilön konsernissa ei ole ensimmäistäkään toimistohenkilöä, jonka tehtävänkuvaan kuuluisi minkäänlainen tositteiden käsitteleminen esimerkiksi laskuihin tai työtunteihin liittyen. Telilän mukaan periaate on, että tehdään sitä mikä osataan, ei paperitöitä.

– Paperien käsittely ei ole sitä meidän leipätyötä ja pääosaamistamme. Jos käytetään sekin aika siihen mitä osataan, saadaan paljon enemmän aikaiseksi. En koe, että on sähköliikkeen toimintaa toimia laskutuskonttorina. Meidän näkökulmasta laskutuksen tekee nyt ihan puhtaasti tietokone. Näkisin että on nykypäivää, että rutiinin tekee kone eikä ihminen.

Yrityksissä on otettu käyttöön myös controller-palvelu, jossa talouslukuja analysoidaan yhdessä Admicomin asiantuntijan kanssa. Palvelun avulla haluttiin saada taloustukea niin teknisen taustan omaavalle Sähkö-Sinssin vetäjälle kuin toimitusjohtajalle itselleen.

– Täytyy sanoa, että on mukava kun joku vähän haastaa. Itse näkee kyllä mitä lukuja missäkin on, mutta on hienoa, että toisessa päässä on ammattilainen kyselemässä, minkä takia luku on tietynlainen. Se avaa asioita ihan eri tavalla ja samalla oppii uusia ominaisuuksia, miten esimerkiksi tietyillä valinnoilla saa tietynlaista tietoa.

Telilän Sähkötyö - Sähkö-Sinssi - Admicom asiakaslehti

Eteenpäin asiakasta kuunnellen

Telilä on käyttänyt Adminettiä jo lähes viisi vuotta, joten voidaan melkeinpä puhua Adminet-konkarista. Mutta mihin suuntaan Admicomin toiminta on hänen mielestään vuosien varrella mennyt?

– Kyllä siinä eteenpäin on menty asiakkaita kuunnellen. Esimerkiksi ohjelmiston kehitysehdotuksiin liittyen on jäänyt sellainen maku, että omia ideoita on myös toteutettu, eikä vain heitetty suoraan roskakoriin. Yrityskauppojen myötä huomasin, että myös koulutuksessa on menty muutamassa vuodessa hurjasti eteenpäin. Kokonaisuudessaan Admicomin palvelu on kehittynyt kasvun myötä huomattavasti.

Telilä on tyytyväinen myös siihen, että Adminettiin on tullut paljon uusia, yrittäjän arkea helpottavia ominaisuuksia. Esimerkiksi hän nostaa tietojen raportointiin ja analysointiin tarkoitetun data-analysaattorin.

– Johdon kannalta data-analysaattori on aika verraton työkalu ihan jokapäiväisen toiminnan ja projektien etenemisen seuraamiseen. Sieltä saa hyvin pienillä klikkauksilla tietoa, missä mennään, mitä tehdään väärin ja mitä oikein sekä taloudellisesti että projektien hallinnan kannalta. Se on helppo ja nopeakäyttöinen ominaisuus, jolla saa kaikki tarvitsemansa tiedot näkyviin.

Talotekniikkayritykset elävät jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, johon myös ohjelmistotoimittajan on pystyttävä vastaamaan.

– Jos laki on edellyttänyt jotain muutoksia, ne on toteutettu nopeasti ja palvelu on muotoiltu sellaiseksi, ettei siitä aiheudu asiakkaalle juurikaan tekemistä. Lisäksi kulunvalvontalaitteet, viivakoodikeräimet, kassapäätteet ja muut ovat kaikki hoituneet ohjelmistotoimittajan kautta. Admicom todella myy avaimet käteen -pakettia. Jos on halunnut ottaa kaikki palvelut Admicomin kautta, niin kaikki on tarjottukin.

Kuvat: Mikko Joona, Telilän Sähkötyö/Sähkö-Sinssi

Jatka lukemista

LVIS-Maailma 4/2016