KATRE-ilmoitukset automaattisesti Adminetistä

Kansallinen tulorekisteri KATRE tulee käyttöön 1.1.2019 ja koskettaa jokaista yritystä, sillä jatkossa kaikki maksetut korvaukset on ilmoitettava rekisteriin viiden päivän ku-
luessa maksupäivästä.

Asiakkaanamme muutos ei juuri vaikuta arkeesi, sillä Adminet koostaa ja toimittaa ilmoitukset automaattisesti. Ominaisuus on maksutta kaikkien asiakkaidemme käytössä vuoden alusta alkaen. Alle kokosimme vastauksia monia yrittäjiä askarruttaviin kysymyksiin.

Mitä ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset. Ilmoitettavaksi määrätyt tiedot vastaavat vuosi-ilmoitusten palkkatietoja, jotka on aiemmin toimitettu Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakutuusrahastolle ja työtapaturmavakuutusyhtiöille. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Milloin ilmoitetaan?

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on jokaisen yrityksen vastuulla ja ilmoitus tulee tehdä viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Ilmoitukset on tehtävä maksupäiväkohtaisesti eikä niitä voi niputtaa, vaan aineistossa voi olla vain yhden maksupäivän ja palkanmaksukauden ilmoituksia. Jos siis esimerkiksi henkilöstölle on maksettu viitenä eri päivänä palkkoja ja matkakustannusten korvauksia, niistä pitää muodostaa viisi erillistä ilmoitusta.

Miten ilmoitetaan?

Rahapalkan ilmoittamiseen on kaksi vaihtoehtoa: Ilmoitustapa 1 on pakollinen vähimmäistaso, joka ilmoittaa maksetun palkan yhtenä summana. Ilmoitustapa 2 puolestaan erittelee tulolajit, jolloin sidosryhmät saavat suoraan käyttöönsä tarkempaa tietoa. Esimerkiksi Kela ei voi laskea etuuksia yhtenä summana toimitetuista tiedoista, joten sitä käytettäessä Kelalle on toimitettava erikseen lisätiedot etuuksien laskemiseen. Ilmoitustapaa 2 käytettäessä Kela saa tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Miten Adminet ilmoittaa?

Adminet lähettää KATRE-ilmoitukset automaattisesti ilmoitustapaa 2 käyttäen, joten asiakkaanamme et joudu antamaan lisäselvityksiä tulorekisteriä käyttäville sidosryhmille. Adminet muodostaa ja lähettää ilmoitukset kolmen päivän kuluttua maksupäivästä, jolloin virheellisiä tietoja ehtii tarvittaessa korjata ennen ilmoituksen lähettämistä. Ilmoituksen tila päivittyy Adminettiin noin tunnin kuluttua sen lähettämisestä, joten myös ilmoituksessa mahdollisesti olleiden virheiden korjaamiseen jää hyvin aikaa.

KATRE-ilmoituksessa olleista virheistä tulee ilmoitus yrityksen palkanlaskijalle sähköpostitse ja Adminetin etusivulle. Siirtymävaiheessa virheilmoitukset tulevat automaattisesti myös Admicomin asiakastukeen, jotta pystymme olemaan asiakkaidemme apuna uuden toimintatavan käyttöönotossa ja opettelussa. Kaikkia KATRE-ilmoituksia ja niiden tilaa pääsee tarkastelemaan polusta Palkanlaskenta | Katre-ilmoitukset. Listalta näet myös, missä ilmoituksissa on ollut virheitä ja mistä ne johtuvat sekä pääset korjaamaan virheelliset tiedot samasta näkymästä.

Selausnäkymästä näet kaikki KATRE-ilmoitukset ja niiden tilan. Viemällä hiiren kohdistimen hylätyn ilmoituksen infokuvakkeen päälle, näet mitä virheitä ilmoituksessa on ollut ja voit korjata sen samassa näkymässä.

Mitä muutos vaatii Admicomin asiakkaalta?

Ei oikeastaan mitään – riittää, että pidät normaaliin tapaan yllä henkilöstösi perustiedot, kuten nimen, osoitteen ja henkilötunnuksen. KATRE tuo mukanaan henkilötietojen ylläpitoon uuden pakollisen tehtäväkoodin, mutta päivitämme sen asiakkaidemme puolesta jokaiselle henkilölle yrityksen toimialan mukaan. Halutessasi voit muokata tehtäväkoodeja yrityksesi henkilörekisterissä ja jatkossa tehtäväkoodikenttä on pakollinen tieto uutta henkilöä lisättäessä.