Renovari Oy: ”Uskon, että tällä on meidän kannattavuuden kannalta ihan mieletön merkitys”

Pääkaupunkiseudulla toimiva Renovari on nostanut linjasaneerausten laadun uudelle tasolle ja valittu toimintatapa on siivittänyt yrityksen vauhdikkaaseen kasvuun. Adminetistä yritys on saanut tukea toimintansa hallitsemiseen ja kannattavuuden parantamiseen kovassa kasvussa.

Renovari Oy:n toiminta sai alkunsa halusta tuoda parempaa laatua taloyhtiöiden linjasaneerauksiin. Yritys perustettiin vuonna 2015, kun neljä samassa yrityksessä työskennellyttä miestä päättivät lähteä tavoittelemaan unelmaansa laadukkaammista linjasaneerauksista.

– Halusimme alkaa tehdä hommaa itsellemme ja omalla tyylillämme. Mielestämme monellakaan yhtiöllä ei ollut kovin korkeat laatukriteerit ja halusimme päästä laatutasossa paljon korkeammalle. Olemme aikoinaan tehneet enemmän huoneistoremontteja yksityisille ja siellä laatuvaatimukset ovat yleensä aika korkealla. Tuota samaa vaatimustasoa halusimme siirtää myös Renovarin toimintaan, sillä yleisesti mielikuva linjasaneerausten laadusta ei ole kovin hyvä, markkinointipäällikkö Jouni Rautio kertoo.

Renovari on onnistunut siirtämään yksityiseltä puolelta tutun palvelutason myös omaan toimintaansa. Yksi omistajista vastaa laadunvalvonnasta ja myös työntekijät ovat omaksuneet yrityksen korkeammat laatuvaatimukset päivittäisessä tekemisessään.

– Haluamme saada konseptin siihen kuntoon, että laatutaso pysyy korkeana ja palvelutaso on parempi kuin muilla – ja mielestäni olemme siinä jo onnistuneetkin. Äskettäin toteutimme esimerkiksi VAV Asunnot Oy:lle urakan ja asiakas oli ihan ihmeissään, kun julkisen kilpailutuksen kautta tullut linjasaneeraus oli toteutettu niin laadukkaasti. Yleensähän julkisiin projekteihin mennään hinnalla sisään ja se tarkoittaa usein niukasti kriteerit ylittävää laatua, mutta me haluamme pitää laatustandardeistamme kiinni kaikissa kohteissa.

Raution mukaan yrityksen toiminnassa on laadun lisäksi keskeisessä roolissa joustavuus ja ennakkoluulottomuus.

– Olemme kuitenkin edelleen suhteellisen pieni urakoitsija, joten pystymme erittäin joustavasti vaikuttumaan asioihin nopeallakin aikataululla. Emme myöskään ole kaavoihin kangistuneita, vaan lähdemme kokeilemaan ennakkoluulottomasti sellaisiakin asioita, joita muut eivät välttämättä edes mieti. Lisäksi olemme kaikki erittäin sosiaalisia ja yrityksen sisäinen kommunikointi työntekijöiden ja johdon välillä on sujuvaa, mikä helpottaa arjen tekemistä.

Vauhdikasta kasvua

Renovarin tarina on ollut hurjaa kasvukiitoa heti perustamisesta lähtien, sillä jo ensimmäisenä toimintavuotena saavutettiin 1,8 miljoonan liikevaihto. Tänä vuonna liikevaihto nousee 3,5-4 miljoonaan ja viiden miljoonan rajapyykki on tarkoitus rikkoa ensi vuonna. Noin 25 oman työntekijän lisäksi yritys työllistää liudan alihankkijoita, joten kokonaisuudessaan yrityksen riveissä työskentelee jatkuvasti 30-50 henkilöä. Raution mukaan yrityksen kasvua ovat tukeneet hyvät verkostot.

– Meillä on aiemmasta elämästä paljon tuttuja rakennuttajia ja isännöitsijöitä, jotka tietävät, että hoidamme hommamme hyvin. Kun on valmista luottopohjaa, he uskaltavat suositella meitä taloyhtiöiden hallituksille. Se on varmasti ollut merkittävin kasvuamme tukenut asia.

Vauhdikkaassa kasvussa on ollut myös haasteensa, sillä vahvasta ammattiosaamisesta huolimatta yritystoiminnan pyörittäminen oli perustajille ihan uusi aluevaltaus.

– Yritystoiminta on lähtenyt sujumaan hyvin, vaikka opettelua on ollut paljon, koska kukaan meistä ei ollut aiemmin johtanut näin isoa liiketoimintaa. Meille on ollut haastavinta saada liiketaloudellinen puoli kannattavaksi kovassa kasvussa. Onneksi olemme kuitenkin löytäneet ihmisiä, jotka tietävät mitä miljoonien tasolla pyörivän liiketoiminnan ohjaaminen vaatii ja ovat pystyneet auttamaan ja neuvomaan meitä. Sitä kautta olemme oppineet paljon, vaikka paljon on varmasti vielä opittavaakin.

Vaikka yrityksen kasvu on ollut vauhdikasta, ei toimintaa ole tarkoitus kasvattaa enää ylettömästi.

– Meillä on ajatuksena pysähtyä viiden miljoonan liikevaihtoluokkaan eli ensi vuosi olisi viimeinen kasvun vuosi Renovarin osalta. Sen jälkeen kasvua voidaan jatkaa esimerkiksi irrottamalla putkipuoli omaksi yksikökseen ja ottamalla kumppani vetämään sen toimintaa. Meille on tärkeää, että pystymme pitämään toiminnan kokoluokan kohtuullisena. Sillä tavalla emme muutu kylmäksi jättiläiseksi ja pystymme hallitsemaan kannattavuuden paremmin.

Tarve toimialan tarpeisiin toteutetulle ratkaisulle

Renovaria perustettaessa lähtökohtana oli, että kaikki mahdolliset asiat käsitellään sähköisesti. Yrityksessä otettiinkin heti alusta alkaen käyttöön sähköinen kirjanpito-ohjelma. Pian kävi kuitenkin ilmi, ettei sähköinen toimintatapa itsessään kanna pitkälle, jos ohjelmistoa ei ole suunniteltu toimialan tarpeisiin.

– Aluksi ratkaisu vaikutti ihan hyvältä, mutta lopulta jouduimme kuitenkin ottamaan muitakin ohjelmistoja käyttöön rakennusalan toiminnot hoitaaksemme ja tieto alkoi pirstaloitua useisiin eri paikkoihin. Myös kirjanpitäjältämme loppui aika ja resurssit kasvavan liiketoimintamme hoitamisessa. Alussa emme olleet edes ajatelleet, että toimialaan erikoistunutta ohjelmistoa olisi olemassa, mutta toiminnan hankaloituessa ryhdyin selvittämään vaihtoehtoja ja törmäsin Adminettiin.

Adminetistä Renovarille löydettiin ratkaisu, jonka avulla useista päällekkäisistä ohjelmistoista päästiin eroon ja samalla saatiin toimialan tuntevia asiantuntijapalveluita.

– Oli kiva ajatus pystyä keskittämään toimintoja saman ohjelmiston alle ja sillä tavalla pääsimme eroon monesta softapuolen ongelmasta. Tiesimme myös, että Admicomin kautta saamme toimialaan erikoistuneet kirjanpitäjät ja talousneuvojat, joten saisimme parempia vinkkejä asioiden hoitamiseen. Olemmekin saaneet paljon parempaa asiantuntemusta ja riittävät resurssit kasvavan yrityksemme asioiden hoitamiseen.

Vauhdikkaassa kasvussa nimenomaan Adminetin skaalautuvuus ja rutiinitöiden pitkälle viety automatisointi ovat olleet tärkeitä tekijöitä laajentuvan toiminnan hallitsemisessa.

– Meillä oli jo yritystä perustettaessa ideologiana helpottaa arkeamme automatisoimalla kaikki mahdollinen, koska sen ansiosta rutiinityö ja virheet vähenevät. Tärkeää oli myös, että Adminet skaalautuu kasvun mukana periaatteessa mihin vaan, sillä aiemmin toiminnan hankaluudet jopa hidastivat kasvuamme.

Renovarille myös Adminetin mahdollistama aika- ja paikkariippumattomuus on ollut oleellista yrityksen arjen pyörittämisessä, sillä Rautio pakkasi noin 1,5 vuotta sitten laukkunsa ja muutti Espanjaan. Nykyään hän hoitaakin omat vastuunsa yritystoiminnasta pääosin etänä.

– On ehdottoman tärkeää, että Adminet toimii selaimessa, eikä koneelle tarvitse asentaa mitään fyysistä softaa. Etätyön kannalta on myös oleellista tietää, että kaikki asiat ovat järjestelmässä koko ajan reaaliajassa ja saamiinsa tietoihin voi luottaa. Mielestäni paikkariippumattomuus ja reaaliaikaisuus alkavat olla jo elinehto nykyaikaisille ohjelmistoille.

Toimintoja keskitetään Adminettiin

Raution mukaan heinäkuussa 2017 käyttöönotetusta Adminetistä on saatu monipuolisesti tukea yrityksen liiketoiminnalle.

– Ihan jo laskutus, ostolaskujen käsittely ja työntekijöiden tuntikirjaukset ovat helpottuneet paljon. Onhan siellä moniakin asioita, jotka ovat ihan elintärkeitä arjen hoitamiseksi tehokkaasti.

Puhtaasti rakennusalan toimintaa palvelevista työkaluista Renovarille toistaiseksi merkityksellisin on ollut verottajan tiedonantovelvollisuuden raportointiin liittyvä automatiikka, sillä yritys toimii pääurakoitsijana lähes jokaisella työmaallaan.

Tiedonantovelvollisuuden raportointi on aivan mahtava, koska aikaisemmin jouduin taistelemaan näiden asioiden kanssa ja ihan manuaalisestikin tekemään ilmoituksia. Tuolloin verottajalta tuli paljon enemmän selvityspyyntöjä raporteista, Adminetin jälkeen ei ole itse asiassa tullut kertaakaan. Raportointi on hoitunut tuolla taustalla automaattisesti niin sujuvasti, että arjessa tuntuu vähän niin kuin laki ei enää edes koskisi meitä, kun aiempi kuukausijumppa raportoinnin kanssa on jäänyt kokonaan pois.

Yrityksen tavoitteena on keskittää mahdollisimman paljon toimintojaan Adminettiin ja ottaa vähitellen käyttöön lisää ominaisuuksia, jotta päällekkäisistä ratkaisuista päästään eroon.

– Teimme sellaisen sisäisen päätöksen, että alamme ottaa kaikkia muitakin työkaluja enemmän ja enemmän käyttöön pala kerrallaan. Aloitimme esimerkiksi juuri työmaapäiväkirjan ja työturvallisuusmittausten tekemisen Adminetissä. Tavoitteena on karsia turhia kuluja, kun pystymme luopumaan ylimääräisistä ohjelmistoista keskittämällä toimintoja Adminettiin.

Toimivaksi todettua ratkaisua aiotaan hyödyntää jatkossa myös omistajien muissa yrityksissä.

– Haluamme hyödyntää toiminnassamme hyväksi havaittuja tuotteita ja siksi Adminet otettiin käyttöön myös äskettäin perustettuun uudistyömaiden elementtiasennuksiin erikoistuneeseen yritykseemme ja se tulee käyttöön myös uusiin yksiköihin, joita todennäköisesti perustetaan ensi vuonna.

Panostusta kannattavuuteen

Renovarin korkeat laatuvaatimukset ovat heijastuneet ensimmäisinä toimintavuosina yrityksen kannattavuuteen, mutta konseptia kehittämällä ja oikeiden ihmisten avulla sitä on pystytty koko ajan parantamaan. Myös Adminetillä on ollut oma roolinsa yrityksen kannattavuuden parantamisessa.

– Adminetin kohdalla yksi iso asia on mahdollisuus kontrolloida ostolaskujen ja muidenkin asioiden hoitamista siten, että ne kiertävät varmasti aina niiden henkilöiden kautta, jotka tietävät mitä asiasta on sovittu. Uskoisin, että sitä kautta olemme saaneet aika isojakin rahallisia hyötyjä. Toinen tärkeä asia on tuntikirjauksiin ja palkanlaskentaan tullut tarkkuus ja automatiikan tuoma helppous. Sieltä on jäänyt monta asiaa pois, joten tehokkuus on kasvanut ja sitä kautta syntyy myös säästöjä.

Adminetin avulla toiminnan kannattavuuteen odotetaan parannusta myös mahdollisuudella seurata työmaita tarkasti ja ennustaa niiden toteumia.

– Meille on erittäin iso asia, että pystymme kohdistamaan työmaille kaikki kulut palkkoineen ja ostoineen. Saamme työmaakohtaisesti reaaliajassa olevaa dataa, tiedämme oikeasti työmaiden tilanteen jokaisella hetkellä ja pystymme helpommin arvioimaan, kuinka asiat toteutuvat suhteessa budjetoituun. Adminetin avulla pääsemme työmaiden ennustettavuudessa paljon paremmalle tasolle, vaikka vielä emme ole niitä mahdollisuuksia edes kunnolla hyödyntäneet. Uskon, että tällä on meidän kannattavuuden kannalta ihan mieletön merkitys.

Rautio kokee, että Adminetin rooli kasvavan yritystoiminnan hallinnassa ja eteenpäinviemisessä on ollut merkittävä.

– Adminet on ollut erittäin isossa roolissa siinä, että pystymme olemaan tässä tilanteessa, missä tänä päivänä olemme.

(Kuvat: Miia Marjamäki)