Millaista peilikuvaa sinä tarkastelet?

Kilpaillussa markkinassa jokaisen yrityksen on oleellista pysyä ajan hermolla niin toimintatapojen kuin teknologian osalta. Yksinkertaisin tapa jäädä kilpailijoista jälkeen on tyytyä nykytilanteeseen, sekä unohtaa peiliin katsominen ja oman toiminnan objektiivinen tarkastelu.

 Mikäli yrityksellä ei ole jatkuvaa tapaa tunnistaa ja purkaa oman onnistumisensa esteitä, saa jalansijaa pysähtyneisyyden kulttuuri.

Niin ihmisten kuin yritystenkin toiminnassa on aikaisia omaksujia – edelläkävijöitä, jotka haluavat aktiivisesti viedä toimintaansa eteenpäin. Löytyy myös heitä, jotka löytävät viimeisimmät ratkaisut vasta, kun ympäristö on muuttunut ja omat toimintatavat vanhentuneet.

Molempiin liittyy riski vääristä valinnoista, mutta vain toisessa kulttuurissa on muutos- ja reagointikykyä onnistumisen esteiden ilmaantuessa. Arvaatko kumman?

Toisessa taas kulttuuri voi johtaa ajan myötä sopeutumattomuuteen ja kannattavuuden heikentymiseen.

Esimerkiksi kasvuyrityksissä edelläkävijän tunnistaa usein kasvun optimoijana. Kannattavuuden ja kasvun osalta on oleellinen kysymys, haetaanko kasvua lisäämällä resursseja, vai tehostamalla nykyisiä prosesseja ja monistamalla näitä tulevaisuudessa. Kasvua voi syntyä molemmilla tavoilla, mutta tehokkuus syntyy kitkan poistamisesta. Kun panos käytetään puhtaasti resurssien kasvattamiseen, joudutaan usein ylihinnoitellun panoksen kierteeseen ja kannattavuuden haasteet realisoituvat herkemmin. Kun taas tehostetaan omia prosesseja, toiminta on turvallisempaa ja kannattavampaa muuttuvassa ympäristössä.

Suhdanteen heikentyessä on merkityksellistä vapauttaa aika tuottavaan työhön sekä optimoida omaa ajankäyttöä. Mitkä tekijät aiheuttavat kitkaa tänä päivänä omissa prosesseissasi?

Toimivien kristallipallojen ollessa vähissä, on urakoinnissa ja huoltoliiketoiminnassa usein toki myös hyvä katsoa peräpeiliin. Jotta kuva ei ole vääristynyt, vaatii tämä taustatoiminnoilta paikkansapitävyyttä, rehellisyyttä sekä reaaliaikaisuutta. Kun liiketoimintaa tarkastellaan mutun sijaan konkreettisten lukujen kautta, on heijastus kirkas.

Onko oma peilikuvasi sumea tai vääristynyt, vai katsooko sieltä vastaan paras versio yrityksestäsi?

Arttu Ruotsalainen
toimialajohtaja

Jatka lukemista

LVIS-Maailma 4/2020