Tilitoimistopalvelun asiakkaat arvostavat asiantuntemusta

Admicomin tilitoimisto sai asiakkailtaan erinomaista palautetta loppuvuodesta toteutetussa tyytyväisyyskyselyssä. Eniten tilitoimistopalvelulta odotetaan asiantuntijuutta sekä luotettavuutta ja virheettömyyttä, jotka asiakkaiden mielestä myös toteutuvat Admicomin tilitoimistossa.

Admicomin tilitoimiston kirjanpidon ja palkanlaskennan asiakkaille toteutettiin lokakuussa asiakastyytyväisyyskysely, jossa asiakkaat pääsivät arvioimaan saamaansa palvelua ja esittämään toiveitansa toiminnan kehittämiseksi. Kyselyyn saatiin yhteensä 223 vastausta ja niiden perusteella asiakkaat toivovat tilitoimistolta ennen kaikkea asiantuntemusta, sillä noin 45 % vastaajista nosti sen kaikista tärkeimmäksi yksittäiseksi odotukseksi tilitoimistopalvelulta.

– Meillä on hyvä asiantuntemus asiakastoimialojemme työehtosopimuksista ja kirjanpidosta. Kun keskitymme palvelemaan vain kolmea toimialaa, siinä silmä harjaantuu toimialakohtaisiin erikoisuuksiin ja osaa materiaalia katsoessa herkemmin kiinnittää huomiota poikkeuksiin. Toimialaosaaminen ja asiayhteyksien ymmärtäminen on hyväksi kirjanpidossa esimerkiksi urakoiden osatuloutuksen ymmärtämisessä ja rakennusalalla varsinkin perustajaurakoinnissa, joka ei oikein onnistu, jos kirjanpitäjä ei tiedä mitä on tekemässä, tilitoimistojohtaja Eeva Huusko kertoo.

Toimialaosaamisen lisäksi tilitoimistossa panostetaan laajemminkin osaamisen kehittämiseen, jotta asiakkaille voidaan tarjota entistä monipuolisempia palveluita.

– Asiantuntijuutta pyritään koko ajan laajentamaan. Vaikka asiakkaat kaipaavat usein apua esimerkiksi yrityksensä lukujen tulkitsemiseen, teemme asiantuntijatöinä myös monia muita tehtäviä, kuten konsernitilinpäätöksiä tai fuusioita. Oikeastaan asiakkaiden toiveet ovat niin moninaisia, että omissa tarpeissaan kannattaa aina kääntyä myös meidän puoleemme ja kysyä, olisiko mahdollista saada apua juuri kyseisessä asiassa.

Luotettavaa ja henkilökohtaista palvelua

Asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksissa asiakkaille toiseksi tärkeimmäksi asiaksi nousi luotettavuus, joka myös arvioitiin hyväksi Admicomin tilitoimistossa, sillä 95,5 % vastaajista piti palvelun luotettavuutta ja virheettömyyttä hyvänä tai erittäin hyvänä. Lisäksi tärkeää oli palvelun henkilökohtaisuus ja ohjaava ote. Asiakkaat kokivat saavansa hyvää palvelua, sillä oman yhteyshenkilönsä tavoitettavuutta ja reagointia piti hyvänä tai erittäin hyvänä 93,3 % ja asiakasviestintää selkeänä 96 % vastaajista.

– Vastauksista nousi esille toivetta, että yrityksen lukuja ja niiden tulkintaa käytäisiin säännöllisesti asiakkaan kanssa yhdessä läpi. Vaikka yrityksessä olisi jo jonkin verran kirjanpidon osaamista, usein uuteen järjestelmään siirryttäessä kaivataan vahvistusta omien toimintatapojen oikeellisuudelle. Kehitimme jo viime vuonna prosessia, jossa tilinpäätös toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja samalla pyritään kasvattamaan asiakkaan ymmärrystä kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja asioista, jotka tilinpäätökseen vaikuttavat. Tätä viedään eteenpäin myös tulevana vuonna ja tarjotaan entistä tiiviimpää yhteydenpitoa niille, jotka sitä toivovat.

Admicomin tilitoimistossa henkilökohtainen palvelu ja ohjaava ote asiakkaan kirjanpidon ja palkanlaskennan asioissa ovat jokapäiväistä arkea. Asiakkaita ohjataan päivittäin heidän kysymyksissään ja ollaan yhteydessä, jos huomataan jonkin asian olevan pielessä.

– Tyypillisesti tällaisia tilanteita saattaa tulle eteen palkanlaskennassa TES-tulkinnoissa sekä kirjanpidossa ostolaskujen tiliöinneissä, alv-käsittelyissä tai esimerkiksi poikkeavien EU-alueen myyntien verokäsittelyssä. Myös palkanlaskennan tuntikorttimerkinnät tai kirjanpidossa unohtuneet urakkakohteiden budjettipäivitykset ovat asioita, joista meiltä ollaan usein asiakkaaseen yhteydessä. Tänä vuonna olemme koronatilanteen takia olleet normaalia enemmän asiakkaiden tukena myös lomautusten ja saatujen tukien raportoinnissa sekä maksusuunnitelmien tekemisessä verohallinnolle ja työeläkelaitoksille.

Tilitoimiston toiminta on kasvanut tasaisesti viime vuosina ja nykyään se palvelee yli 500 talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden asiakasta noin 50 taloushallinnon ammattilaisen voimin. Kuluvan vuoden ehdoton kohokohta oli keväällä, kun tilitoimisto auktorisoitiin ja otettiin Suomen Taloushallintoliiton jäseneksi. Toiminnan kehittämistä on tarkoitus jatkaa myös tulevana vuonna, ja ylläpitää asiakkailta saatua erinomaista 8,8 yleisarvosanaa (asteikolla 1–10).

– Suunnitelmissa on muun muassa tuotekehitykseen liittyviä asioita ja asiantuntijaosaamisen laajentamista entistä suuremmalle joukolle, Huusko raottaa tulevan vuoden tavoitteita.