Hallitse projektin kaikki hankinnat yhdessä näkymässä

Projektin hankintojen suunnitteleminen, toteuttaminen ja seuraaminen on Adminetissä nyt entistä helpompaa, sillä uudella ostojen hallinta -työkalulla hallitset projektin tarvikeostot ja alihankinnat yhdessä näkymässä. Sen avulla suunnittelet ja aikataulutat hankinnat, vertailet hintoja ja kilpailutat toimittajia, teet tilaukset sekä seuraat ostohintojen toteumaa alkuperäiseen budjettiin verrattuna.

Ostojen hallinta -sovelluksella suun­nittelet ja toteutat yhdestä näky­mästä projektin hankinnat ja saat samalla seurantatietoa siitä, kuinka ostojen hinnat vertautuvat tarjous­laskennassa budjetoituihin hintoihin. Pääset käsittelemään samasta näky­mästä kaikki kohteen ostotarpeet, tilaukset, alihankinnan maksuerätaulu­kot ja ostolaskut.

Ostojen hallinta - Ohjelmisto - Admicom rakentamisen asiakaslehti

Päänäkymästä tarkastelet projektin hankintoja keskitetysti ja pääset käsittelemään esim. ostotarpeita samasta paikasta. [Katso kuva isompana]

Suunnittele ja aikatauluta

Projektikohtaiset ostotarpeet saat os­tojen hallintaan suoraan Adminetin tarjouslaskennasta tai sisäänlukemalla ulkoiset tiedot. Projektin alkaessa suunnittelet hankinnat Aikataulutta­mattomat tarpeet -linkistä projektin vaiheiden mukaan. Tämän jälkeen hankintoja on helppo suunnitella ja toteuttaa ennakoiden hankintojen viikkonäkymää hyödyntäen, jotta os­tot toteutuvat järkevästi projektin edetessä.

Vertaile ja kilpailuta

Ostojen hallinnan päänäkymässä tar­kastelet keskitetysti kaikkia projek­tin hankintoja ja viikkotasoisesta erittelystä pääset tekemään tarvitta­vat hankintaan liittyvät toimenpiteet. Pääset linkeistä esimerkiksi ostotar­peet-näkymään, jossa voit hakea tarvikeriveille edullisempia hinto­ja yleisestä hinnastosta sekä lähettää ostotarjouspyyntöjä tukkureille ja ali­hankkijoille. Voit tehdä ostotilauksia valitsemistasi tarvikekokonaisuuksista sekä käsitellä samassa sovelluksessa myös alihankinnan ostotarpeet ja luo­da alihankinnan maksuerätaulukot.

Pysyt jatkuvasti ajan tasalla myös siitä, kuinka hankinnat ovat toteu­massa suhteessa alkuperäiseen laskelmaan, sillä voit tarkastella valin­tojesi mukaista hintaeroa sekä budjet­tiin että tarjouslaskentaan. Hintaeroa tarkastelet ostotarpeiden kokonaisuuden lisäksi hankintariveittäin.

Seuraa ennusteita ja toteumia

Projektin vastuuhenkilönä voit tarkas­tella sovelluksen päänäkymässä kaik­kien urakoidesi tilannetta vaihtamalla tarkasteltavaa kohdetta alasvetovali­kosta. Projektikohtaisesta tilanteesta saat kokonaiskuvan nopealla silmäyk­sellä ruudun yläosan näkymästä, jos­sa näkyy budjetti, ostoennuste sekä ero laskettuun ja budjetoituun tarvik­keiden, alihankintojen ja muiden kulujen mukaan eriteltynä. Lisäksi voit tarkastella tarkemmin ostamatto­mia, sitoutuneita ja toteutuneita ku­luja kustannuslajeittain (tarvikkeet, alihankinnat, muut).

Ostojen hallinta - Seuranta - Admicom asiakaslehti

Kaikki hankintaa helpottavat ominaisuudet käytössäsi keskitetysti:

Ostotarjouspyynnöt

Kilpailuta tarvikkeet lähettämällä ostotar­jouspyynnöt tukkureille keskitetysti Ad­minetistä. Saapuneet tarjoukset Adminet vertailee puolestasi ja näyttää sekä koko­naisuudessaan halvimman toimittajan, että halvimmat tuotekohtaiset hinnat.

Yleinen hinnasto

Ylläpidämme puolestasi yli 30 talotek­niikka- ja rakennusalan tuotetoimittajan hinnastot, joten voit luottaa siihen, että niin tarjouslaskennassa kuin hankinnas­sa käyttämäsi hinnat ovat viimeisimmän hinnastopäivityksen mukaiset.

Ostotarpeet ja -tilaukset

Ostotarpeiden avulla hallitset ostot kes­kitetysti, sillä se kokoaa yhteen kaikkien käyttäjien ja projektien ostotarpeet. Tilausvaiheessa ostotilauksen tietoja voidaan vielä muokata, esim. antaa toi­mituspäivä, lisätietoja ja lisätä tuotteita.

Ostolaskujen käsittely

Kaikki laskut saapuvat sähköisesti Ad­minettiin ja kohdistuvat automaattises­ti oikein. Adminet vertaa laskun summaa tilaukseen ja kertoo, jos summissa on eroa. Käyttäjän tehtäväksi jää vain lasku­jen tarkistus ja maksuun hyväksyminen.

Alihankinnan maksuerät

Kun teet alihankkijan maksuerätaulukon, voit seurata mitä on jo laskutettu ja mitä laskuttamatta. Jos maksuerät on aikatau­lutettu, näet myös, milloin uusia laskuja on tulossa. Varmistat helposti, ettet mak­sa liikaa tai samaa erää kahteen kertaan.