Käyttäjävinkki: Aliurakoiden hallinta

Aliurakoiden seurantaan tarkoitetulla Alihankinnan maksuerätaulukot -sovelluksella varmistat, että laskutus tapahtuu sovitusti ja kaikki aliurakkaan liittyvät tiedot pysyvät tallessa. Urakan eteneminen hahmottuu yhdellä silmäyksellä ja saat huomioitua tulevat maksut myös rahoitusennusteella.

Asiakirjat yhdessä paikassa

Kukin aliurakka perustetaan maksuerätaulukoksi, joka liitetään tiettyyn kohteeseen. Maksuerät voit syöttää käsin, kopioida toiselta aliurakalta tai lukea sisään taulukkolaskennan aineistosta. Hyväksyntäkuittaukset otat tarvittaessa taulukosta saatavaan tulosteeseen. Hyväksyntäkuittaukset, urakkasopimukset ja muut asiakirjat saat tallennettua maksuerätaulukon yhteyteen. Voit tallentaa liitteiksi myös mobiililaitteella otettuja kuvia.

PDF-lomakesovellus tuo käyttöösi myös valmiita lomakepohjia, kuten poikkeamaraportin tai reklamaatiopohjan, joita voit täytettyäsi tulostaa ja/tai lähettää tarvittaessa asianmukaisille tahoille. Nämäkin asiakirjat arkistoituvat maksuerätaulukon yhteyteen.

Automaattinen kohdistus ostolaskuihin

Adminetin automatiikka on apunasi myös alihankintalaskujen käsittelyssä: ostolaskut kohdistuvat suoraan maksuerille, mikäli niissä on viitteenä maksuerätaulukon numero. Tarvittaessa voit kytkeä maksuerät ostolaskuihin käsin niin tiliöinti-, tarkastus- kuin hyväksyntävaiheessa. Tällöinkään laskua ei tarvitse eritellä manuaalisesti, sillä ohjelma muodostaa halutessasi erien perusteella laskurivit sisäisen laskennan kohdistuksineen. Erät ovat kohdistettavissa myös takautuvasti jo hyväksyttyihin ostolaskuihin.

Seuranta helpottuu

Aliurakan tilanne havainnollistuu maksuerien yhteydessä näkyvien symboleiden avulla ja tarkat tiedot selviävät taulukon laskutusyhteenvedosta.

Kun erä on laskutettu, sen merkkinä on vihreä pallo. Voit avata siihen liittyvän ostolaskun riveineen tarkasteltavaksi ja saat halutessasi näkyviin myös laskun maksutilanteen. Maksuerätaulukon tarkastelu onnistuu myös ostolaskujen ylläpidon kautta, jolloin pystyt varmistumaan laskujen oikeellisuudesta. Ostolaskuarkistosta näet vielä myöhemminkin ostolaskuihin liittyneet maksuerät.

Tarpeettomat tai laskuttamatta jääneet maksuerät voit sulkea, jolloin erän symboli muuttuu punaiseksi. Kun taulukon kaikki maksuerät on joko kohdistettu laskuihin tai suljettu, taulukko arkistoituu automaattisesti.

Tukee rahoitussuunnittelua

Aliurakoiden erät huomioidaan halutessasi myös rahoitusennusteella niiden suunniteltujen laskutuspäivien mukaisesti, jolloin pystyt varautumaan tuleviin maksuihin.