Maansiirtoliike Manninen Oy vapautti Adminetillä aikaa rutiinitöistä: ”Ohjelmisto hoitaa asioita – niin kuin nykyaikana pitääkin”

Maanrakennus- ja louhintapalveluita tarjoava perheyritys panostaa toiminnassaan nykytekniikkaan ja laadukkaaseen työhön. Adminetillä yritys vapautti resursseja rutiinitöistä ja sai tarkkuutta urakoiden kustannusten hallintaan.

Vuonna 2009 perustettu Hyvinkäältä käsin toimiva Maansiirtoliike Manninen Oy toteuttaa maanrakennus- ja louhintapalveluita Etelä-Suomessa. Perheyrityksen juuret ulottuvat kuitenkin aina 1980-luvun alkuun saakka.

– Alun perin isämme perusti yrityksen Suomussalmelle tarjoten lähinnä konevuokrausta kuljettajan kanssa ja pienempää urakointia yksityishenkilöille. Kun lopulta ostimme isämme yrityksen konekannan kymmenisen vuotta sitten, perustimme uuden yrityksen ja ryhdyimme kehittämään sen toimintaa. Sittemmin yrityksen toiminta on kasvanut ja muuttunut aika paljonkin siitä, mitä se alun perin oli, toimitusjohtaja Tero Manninen kertoo.

Mannisen veljekset ovat kasvaneet yrittäjäperheen arjessa koneiden keskellä ja sieltä on kummunnut myös mielenkiinto toimialalle. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Tero suoritti yhdyskuntatekniikan insinöörin tutkinnon ja työskenteli useamman vuoden työnjohtotehtävissä isossa maanrakennusliikkeessä, josta jäi käteen hyvää oppia oman yrityksen toimintaan.

– Sieltä sain todella hyvää kokemusta ja näkemystä isomman mittakaavan maanrakennustöistä, kun olin muun muassa pitkän aikaa toteuttamassa Turun moottoritietä Lohjalta eteenpäin. Siinä kohtaa, kun isä alkoi lopetella yritystoimintaansa, täytyi kuitenkin valita mitä polkua haluan kulkea ja päätin ryhtyä yrittäjäksi. Samalla sai heittää hyvästit pitkille lomille ja säännölliselle työajalle, koska yrittäjänä tekemiseen pitää sitoutua todella vahvasti. Onneksi joustoa löytyy toisinkin päin ja yrittäjänä pääsen itse päättämään, mihin suuntaan haluan yrityksen toimintaa viedä.

Mannisen veljeksistä kolme on mukana yrityksen toiminnassa ja kymmenen toimintavuoden aikana yritys on kasvanut tasaisesti. Nykyään se työllistää kymmenen vakituista työntekijää ja liikevaihto hipoo kolmea miljoonaa. Myös toiminnan pääpaino on muuttunut rakennusliikkeille aliurakointina toteutettaviin rakennuspohjiin ja louhintaan.

– Yksityisten palvelemista on vähennetty hiljalleen ja tällä hetkellä se on oikeastaan loppunut kokonaan. Rakennuspohjien toteuttamisen lisäksi olemme kasvattaneet erityisesti louhintapuolta. Meillä on kaksi isoa poravaunua ja pienempi kommando louhintatöiden toteuttamiseen. Siihen puoleen olemme panostamassa koko ajan enemmän ja enemmän.

Vaikka yritys on vuosien saatossa kasvanut ja kehittynyt, sen toiminnalle on edelleen ominaista tiivis ja omistautunut työyhteisö.

– Olemme tiivis porukka, jossa jokainen työntekijä on motivoitunut ja omaksunut ajatusmallimme laadukkaasta työstä – ja siitä pyrimme myös olemaan ylpeitä. Jokaisen työntekijän panos on todella tärkeä, jotta pystymme toimimaan haluamallamme laatutasolla ja myös kasvattamaan toimintaamme hallitusti.

Laatua nykyaikaisesti

Maansiirtoliike Manninen panostaa toiminnassaan nykyaikaisiin ratkaisuihin ja Tero kokee, että se on yrityksen toimintakentässä selkeä kilpailuvaltti.

– Varsinkin meidän kokoluokassamme on paljon vanhakantaisia louhintaliikkeitä, joissa kokeneet konkarit tekevät hommat edelleen sillä tavalla, kuin ovat ne 25 vuotta sitten oppineet. Meillä asiat otetaan opiskelun kannalta ja investoidaan uuteen tekniikkaan, koska koemme, että se on tulevaisuuden juttu. Esimerkiksi elektronisia nalleja ei tietääkseni moni muu tämän kokoinen yritys Etelä-Suomessa hyödynnä, vaikka niillä päästään asutuskeskuksissa todella tarkkaan tärinänhallintaan. Räjäytykset myös pystytään suunnittelemaan tarkemmin nykyaikaisilla ohjelmistoilla.

Myös maanrakennuspuolella hyödynnetään nykyaikaisia ratkaisuja, sillä yritys on jo pitkän aikaa panostanut 3D-koneohjaukseen.

– Suunnitelma-aineistosta saadaan kaivinkoneen näytölle esimerkiksi  reaaliaikainen näkymä kauhasta, eli nähdään tarkasti ja ajantasaisesti kaivettavat tasot. 3D-koneohjaus on mielestäni todella iso juttu, joka on mullistanut ja tulee mullistamaan maanrakennusalaa. Tämä on meille myös selkeä kilpailuvaltti, koska esimerkiksi pienempien rakennuspohjien toteuttamisessa ja pienempien yritysten toiminnassa koneohjauksen hyödyntäminen on vielä harvinaisempaa.

Nykytekniikkaa hyödyntämällä mahdollisiin ongelmakohtiin voidaan puuttua jo suunnitteluvaiheessa ja varmistaa, että urakan käynnistyessä toiminta työmaalla on mahdollisimman tehokasta.

– Urakasta tehtävän 3D-mallinnuksen yhteydessä pystytään havaitsemaan esimerkiksi suunnitelmissa olevat ristiriidat. Siitä tulee tilaajalle merkittävästi etua, jos pystymme jo suunnitteluvaiheessa sanomaan, että jossain kohtaa putkilinjat törmäävät tai muuten linjauksia muuttamalla voitaisiin tehostaa työskentelyä ja saavuttaa kustannussäästöjä.

Työn tehokkuutta parantavien teknisten ratkaisuiden lisäksi Maansiirtoliike Mannisella panostetaan laadukkaaseen toimintaan laajemminkin työmaan arjessa.

– Meille on tärkeää palvella asiakkaat hyvin ja hoitaa työt laadukkaasti. Pyrimme tekemään asiat kerralla kuntoon, sillä tehtyjen töiden korjaaminen maksaa paljon rahaa ja asiakkaan luottamuksen. Tärkeintä ei ole maksimoida katteita yksittäisessä kohteessa, vaan toteuttaa työt siten, että kaikki ovat tyytyväisiä ja asiakassuhde jatkuu myös tulevaisuudessa.

Kattava ohjelmisto toiminnan hallintaan

Kolmisen vuotta sitten Tero törmäsi internetissä Adminettiin ja sen tarjoama ohjelmistokokonaisuus kiinnitti miehen huomion. Hän perehtyi asiaan tarkemmin ja päätyi ottamaan Adminetin käyttöön toukokuussa 2016.

– Yleisesti ottaen olisi parasta, mitä vähemmän yrityksessä pitäisi käyttää eri ohjelmistoja ja siihen itsekin pyrimme. Aikaisemmin hoidimme erillisillä ohjelmistoilla tuntikirjaukset, palkanlaskennan ja laskutuksen. Adminet oli paljon silloista ratkaisuamme kattavampi ja parempi kokonaisuus. Meille oli todella tärkeää, että pystyimme yhdistämään nämä toimenpiteet yhteen ohjelmistoon, jossa tiedot kulkevat suoraan oikeisiin paikkoihin.

Kokonaisjärjestelmän vaikutus näkyy erityisesti yrityksen talous- ja palkkahallinnosta vastaavan Helena Mannisen työssä.

– Onhan arki helpottunut aika paljonkin, kun kaikki asiat ovat helposti käsiteltävissä yhdessä ohjelmassa. Oikeastaan se kaikista suurin muutos on tapahtunut palkanlaskennassa, kun työntekijöiden kirjaukset tulevat suoraan Adminettiin ja ne on helppo käsitellä sitä kautta. Admicomilla on myös tosi hyvä tuki, sillä olen tarvittaessa saanut nopeasti apua ongelmatilanteissa, Helena kertoo.

Tehostuneet taloushallinnon rutiinit näkyvät helpompana arkena ja tehokkaampana ajankäyttönä.

– Meille Adminet on ollut hyvä ratkaisu ja olen ollut tosi tyytyväinen siihen, kuinka palkanlaskennan ja kirjanpidon asiat siellä hoituvat. Kun rutiinit eivät ole niin työläitä, myös arki on helpompaa ja aikaa vapautuu muihin asioihin, Helena toteaa.

Tarkka kustannusten kohdistaminen sujuvoittaa laskutusta ja seurantaa

Yrityksen urakointitoiminnan hallintaan Adminet on tuonut helpotusta erityisesti siinä, että kaikki kulut saadaan kohdistettua vaivattomasti oikeille kohteille.

– Kun urakkakohde ja siihen liittyvät työtilaukset on perustettu Adminettiin, työntekijöiden tuntikirjaukset ja työmaalle ostetut tavarat kohdistuvat hienosti työmaan piikkiin ja kirjautuvat kuluksi urakalle. Myös käytettävä kalusto tavallaan vuokrataan työmaalle, jolloin niidenkin kulut kohdistuvat oikein. Maanrakennusyrityksessä kalusto on aika suuri kustannuserä ja on tärkeää, että niillekin pystytään määrittelemään veloitushinta ja seuraamaan kuluja tarkasti myös kaluston osalta, Tero kertoo.

Tarkka kulujen kohdistaminen varmistaa, että kaikki kustannukset saadaan laskutettua sujuvasti.

Laskutuspuolella Adminet on helpottanut meidän hommaa todella paljon. Esimerkiksi ostojen edelleen laskuttaminen on vaivatonta ja yksikköhintaurakoita varten olen luonut hinnaston, jonka perusteella Adminet muodostaa laskurivit lisätessäni tuoterivejä ja määriä. Pääasiassa laskutamme kuitenkin urakat maksuerillä ja ne on todella helppo näppäillä maailmalle vaikka illalla kotoa käsin. Lisätyöt työntekijät merkitsevät omalle työtilaukselleen, joten ne pysyvät paremmin hallinnassa ja ovat helposti käsiteltävissä. Lisätöiden laskutus, seuranta ja hallinta on ehdottomasti ollut meille kaikista merkittävin muutos.

Kun urakan kustannukset kohdistuvat tarkasti oikeisiin paikkoihin, saadaan myös seurannasta vaivattomasti entistä yksityiskohtaisempaa tietoa.

– Tarvittaessa pääsen seuraamaan urakoiden etenemistä hyvinkin tarkasti. Kun kaikki ostot, tunnit ja kalustokustannukset kirjautuvat suoraan urakan kuluksi, työmaiden seuranta on paljon helpompaa ja tarkempaa.

Kehittyvä ohjelmisto helpottaa arkea

Maanrakennusalan toiminnassa on erityispiirteitä, jotka vaativat omanlaisiaan ratkaisuja ja tuotekehitystä myös käytettävältä ohjelmistolta. Vajaan kolmen yhteisen vuoden aikana Tero on antanut aktiivisesti palautetta Adminetin toimintojen kehittämiseksi ja toiveisiin on myös vastattu.

– Adminet on kehittynyt paljon näiden vuosien aikana. Itse olen toivonut muutoksia esimerkiksi lisätöiden laskutukseen ja kaluston kustannusten hallintaan liittyen. Kehitystä on myös tapahtunut ja täytyy antaa kiitokset, että meitäkin pienenä yrityksenä kuunneltiin näissä asioissa.

Vaikka pieniä kehitysideoita on edelleen, on Tero kokonaisuutena tyytyväinen Adminetin ratkaisuihin maanrakennusalalle.

– Tällä hetkellä olen todellakin tyytyväinen Adminettiin työkaluna ja se tyydyttää meidän tarpeitamme todella hyvin. Nyt ei ole mitään kiveä kengässä tämän ohjelmiston suhteen.

Toimialan tarpeita palvelevan ja automatisoidun ohjelmiston vaikutus näkyy yrityksessä erityisesti tehostuneena ajankäyttönä. Pienessä perheyrityksessä sen merkitys on tärkeä.

– Adminet helpottaa meidän arkea todella paljon. Kun rutiinit eivät vie liikaa aikaa, pystymme keskittymään tärkeämpiin asioihin. Sen takia Adminet on ainakin meidän yrityksessä todella tärkeä, kun ei ole henkilöstöä pelkästään lippujen ja lappujen pyörittelemistä varten, vaan ohjelmisto hoitaa asioita – niin kuin nykyaikana pitääkin.

KUVAT: Tero Honkaniemi