Uusi sovellus: Tulo- ja menoarvio ennustaa projektiesi tulevia kuluja ja tuloja

Adminetin uusi Kohteiden tulo- ja menoarvio -sovellus auttaa ennustamaan pitkien urakoiden ja projektien toteutumista sekä helpottaa tulevan kassavirran ja rahoituksen suunnittelua. Työkalun avulla sekä vertailet eri kohteita että saat kohdekohtaista tietoa laskutuksen, kustannusten ja katteen kehityksestä tulevina kuukausina – vaikka kustannuslajikohtaisesti.

Valitse millä tavalla haluat tietoja kerätä

Tulo- ja menoarviota voit hyödyntää kaikilla keskeneräisillä urakkakohteilla ja projekteilla, joilla on arvioitu päättymispäivä, asianmukainen budjetti tai ennuste sekä suunnitellut laskutuserät maksuerätaulukossa.

Asetuksissa valitset kustannuslajikohtaisesti, millä tavalla tiedot koostetaan. Automaattisella jaksotuksella Adminet jaksottaa tulevien kuukausien arviot joko tasajakona eri kuukausille tai suhteessa suunniteltuun laskutukseen. Vaihtoehtoisesti tiedot voidaan lukea Adminetin eri sovellusten kautta, jolloin jaksotus perustuu keskeneräisten tapahtumien suunniteltuihin päivämääriin.

Lisäksi voit käyttää manuaalista jaksottamista. Sen avulla käsittelet sellaiset laskutus- ja kustannuserät, joita ei löydy järjestelmästä tai jotka ovat muutoin poikkeavia, esimerkiksi urakkasumman ulkopuolinen lisätyölaskutus tai tarvike-erä, josta ei ole tehty ostotilausta järjestelmään. Manuaalisesti syöttämäsi tiedot vaikuttavat heti sekä niihin liittyviin automaattijaksotuksiin että näytettävien raporttien sisältöihin. Halutessasi voit myös käyttää valitsemillasi kustannuslajeilla pelkästään manuaalista jaksotusta.

Valitse raportoitavat kohteet ja tarkastelutapa

Raportoitavat kohteet voit rajata näkyviin erilaisilla kriteereillä, kuten vastuuhenkilön tai toimipisteen mukaan. Adminet listaa valinnan mukaiset kohteet käyttöoikeuksien puitteissa ja avautuvasta listata voit valita ne kohteet, joiden tiedot haluat tuoda raporteille.

Arvioraportilta voit tarkastella valittujen kohteiden ja projektien ennustettua, toteutunutta ja odotettavissa olevaa laskutusta, kustannuksia sekä katteita tulevina kuukausina. Kuukausikohtaisia tietoja voidaan tarkastella kolmella eri tavalla:

  • Kuukausiarvio: Näyttää tietylle kuukaudelle suunnitellun laskutuksen ja kustannukset sekä niihin perustuvan katteen.
  • Kumulatiivinen kuukausiarvio: Jokainen kuukausi on yhteissumma kaikista siihenastisista kuukausisuunnitelmista.
  • Kumulatiivinen kokonaisarvio: Kuten kumulatiivinen kuukausiarvio edellä, mutta saldoissa on mukana myös jo toteutuneet summat.

Adminet muistaa käyttäjäkohtaisesti raportoinnissa käytetyt valinnat, joten niitä ei tarvitse tehdä joka kerta uudestaan. Vanhentuneita suunnitelmia ei tarvitse erikseen poistaa, sillä Adminet ohittaa ne raportteja muodostaessaan.

Valitse mitä tietoja haluat tarkastella

Perinteisten pdf- ja Excel-tulosteiden lisäksi voit avata valitsemistasi kohteista ja projekteista viiva- tai pylväskaavion, joka näyttää kohteiden laskutuksen, kulut tai katteen. Tällä tavalla vertailet helposti esimerkiksi eri kohteiden katteiden kehittymistä suhteessa muihin kohteisiin. Lisäksi voit tarkastella kaikkien valittujen kohteiden yhteissaldoja.

Pääset käsiksi kuukausiarvioihin myös kohde-/projektikohtaisesti. Halutessasi tarkastelet tietoja vieläkin tarkemmin erittelynäkymässä, joka näyttää tiedot kustannuslajikohtaisesti. Pääset siis helposti käsiksi esimerkiksi kohteen ainekäytön tai alihankintojen tulevien kuukausien kehitykseen.

Tulo- ja menoarvio - kohdervertailu - Adminet toiminnanohjausjärjestelmä - Rakentaminen, talotekniikka ja teollisuus

(1.) Valitse alasvetovalikosta haluatko tarkastella kohteiden laskutusta, kuluja vai katetta. (2.) Voit tallentaa näkymän kuvana sekä tarkastella sitä viiva- tai pylväskaaviona. (3.) Näytettäviä kohteita voit vaihdella klikkaamalla niitä näkymän oikean laidan listasta. [Katso kuva isompana]

 

 

Tulo- ja menoarvio - päänäkymä - Adminet toiminnanohjausjärjestelmä - Rakentaminen, talotekniikka ja teollisuus

Päänäkymässä rajaat tarkasteltavat kohteet ja valitset, millä tavalla ja miltä ajalta haluat tarkastella kohteiden saldoja. Tulostus-kuvakkeesta avautuu ennuste kaikkien valittujen kohteiden laskutuksesta, kuluista tai katteesta ja Kuvaajasarakkeesta tietyn kohteen ennuste (yhteensä-riviltä saat näkyviin kaikkien kohteiden yhteenvedon). [Katso kuva isompana]

 

 

Tulo- ja menoarvio - kustannuslajit - Adminet toiminnanohjausjärjestelmä - Rakentaminen, talotekniikka ja teollisuus

Erittelynäkymässä tarkastelet ennustetta kohteen kuukausittaisesta laskutuksesta, kuluista ja katteesta kustannuslajikohtaisesti. Eri kustannuslajeja klikkaamalla voit valita, mitä tietoja haluat tarkastella. [Katso kuva isompana]