Maansiirto Harry Mäkelä Oy: ”Helpottaa johtamista ihan älyttömästi”

Pitkän linjan perheyritys Maansiirto Harry Mäkelä Oy on viimeisen parin vuoden aikana uudistanut menestyksekkäästi toimintamallejaan kohti pääurakoitsijan roolia. Adminetistä yritys sai uutta toimintatapaansa tukevan ratkaisun, joka helpottaa projektinhallintaa, johtamista ja ajankäyttöä.

Maansiirto Harry Mäkelä Oy on 35 vuotta infra-alalla toiminut jyväskyläläinen perheyritys, joka työllistää 60 henkilöä Keski-Suomen talousalueella. Yritys tarjoaa urakointipalveluita infra-, kunnallistekniikka-, energiajakeluverkko- ja rakennusalalla.

– Toteutamme niin isoja kuin pienempiäkin urakoita esimerkiksi kunnille, kaupungeille ja energiayhtiöille. Tiettyjä energia-alan töitä tarjoamme ihan KVR-muotoisina urakoina, joita ei tällä hetkellä Suomessa kukaan muu oikein taida tehdä, liiketoimintajohtaja Simo Pynnönen kertoo.

Pitkän linjan urakoitsija päätti pari vuotta sitten luoda nahkaansa ja ryhtyi toteuttamaan palveluitaan uudenlaisella toimintamallilla, panostaen erityisesti pääurakoitsijan roolissa toteutettaviin hankkeisiin.

– Tuolloin lähdimme selkeästi enemmän hakemaan ja tarjoamaan urakoita itsenäisesti. Yrityksen omistajat ovat jo pitkään tehneet hyvää työtä ja vieneet firmaa oikeaan suuntaan, joten toimintaa on ollut helppo lähteä suuntaamaan päätoteuttajan rooliin – nollasta olisi ollut vaikea polkaista tätä hommaa käyntiin. Nyt olemme pala kerrallaan kehittäneet tekemistämme omavaraisempaan suuntaan ja tämän parin vuoden aikana olemme huomanneet, että ajatusmallimme toimii.

Yrityksen panostukset uusien toimintatapojen kehittämiseen ovat kantaneet hedelmää, sillä vahvasti kasvavasta liikevaihdosta yhä isompi siivu tulee pääurakoinnista.

– Olemme ottaneet ison hyppäyksen pääurakoinnin suuntaan ja onnistuneet jopa paremmin kuin odotimme, sillä parin vuoden aikana liikevaihtomme on kasvanut kannattavasti sellaiset 40 % ja oli viimeksi päättyneellä tilikaudella 8,4 miljoonaa. Kun vielä 2017 toteutimme neljä pääurakkahanketta, oli määrä viime vuonna jo 29.

Henkilöstö oli muutoksen kivijalka

Uuden toimintamallin luomisessa on ollut kaksi ratkaisevan tärkeää osa-aluetta, joihin panostamalla muutos on pystytty toteuttamaan menestyksekkäästi.

– Ensimmäinen oli se, että piti saada taloon lisää tiettyä osaamista. Meillä on äärimmäisen ammattitaitoinen työntekijäporukka ja kentällä toimiva työntekijäpuoli on se kivijalka, joka ylipäätään mahdollisti tällaiset muutokset. Vastuuhenkilöpuolelle kuitenkin tarvitsimme lisää osaamista, sillä siellä ei aluksi ollut riittävästi resursseja.

Vaikka infra- ja rakennusalan suhdanne on ollut viime vuosina vauhdikas ja kilpailu työvoimasta kovaa, se ei ole ollut haaste hyvämaineisen yrityksen työntekijärekrytoinneille. Nyt myös vastuuhenkilöpuolelle on saatu tekijöitä, jotka ovat olleet vastuullisissa asemissa edellisillä työnantajillaan ja tuoneet mukanaan vahvaa osaamista yrityksen asiakastoimialoilta.

– Nyt meillä on todella hyvä porukka kasassa myös työnjohtopuolella ja sen varaan on hyvä rakentaa kasvua. Lähiaikoina päästään rekrytoimaan vielä lisää ihmisiä, joten tilanne on hyvä. Meidän kohdallamme rekrytointeja on varmasti helpottanut yrityksen pitkä historia ja sen aikana luodut suhteet yhteistyökumppaneihin, itsekin 19 vuoden kokemuksen energia-alalta kartuttanut Pynnönen arvelee.

Toinen tärkeä asia muutoksen läpiviennissä on ollut projektinhallinnan ja projektiohjauksen kehittäminen sellaiseksi, että työmaita hoidetaan aina vakioiduilla toimintamalleilla.

– Vaikka meillä on ammattimiehiä, niin ihan kaikissa hankkeissa ei enää pelkkä hyvä tekemisen meininki riitä, vaan ohjauksen pitää tulla projektinomistajien ja vastuuhenkilöiden puolelta. Siinä saadaan vähän henkilöriskiäkin pois, kun kentällä touhuavat työryhmät hoitavat toteutuksen aina tietyllä kaavalla.

Adminet tukemaan muutosta

Uusien toimintatapojen läpivieminen ja kasvun hallitseminen vaati Maansiirto Harry Mäkelällä myös järjestelmäkehitystä, jotta asioita pystyttäisiin hoitamaan uusien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

– Olemme sillä tavalla aika edistyksellinen talo, että meillä ei ole kymmeneen vuoteen hirveästi paperit vaihtaneet omistajaa. Tiedostamme, että sähköisellä toimintatavalla myös laadulliset ja tiedonkululliset asiat kentällä paranevat. Järjestelmäpuolellakin oli kuitenkin pakko reagoida asioihin, koska strategisia linjauksia ja kasvua ei olisi pystytty toteuttamaan hallitusti vanhoilla ERP-järjestelmillä ja yhteistyökumppaneilla. Tähän liittyen isoimmat tarpeet olivat talouspuolen asioissa ja projektinhallinnassa.

Yrityksessä haluttiin ratkaisu, jolla projektinohjauksen käytännöt eri asiakastoimialoilla pystytään vakioimaan alusta loppuun asti ja samalla johtamaan myös taloutta. Siksi yrityksessä päädyttiin ottamaan Adminet käyttöön maaliskuussa 2019.

– Meillä on tietyt projektinohjausmenetelmät, joihin Adminet tarjosi keskitetyn ja toimivan ratkaisun. Myös talouspuolen johtamisen mittarit ja raportointijärjestelmät istahtivat meille hyvin. Nämä olivat tärkeimmät syyt, minkä takia päädyimme tekemään yhteistyötä Admicomin kanssa.

Vajaassa vuodessa Adminetistä on tullut tärkeä osa yrityksen projektin- ja taloudenhallintaa. Käytön alkumetreillä yrityksessä on oltu tyytyväisiä Admicomin tarjoamaan tukeen.

– On hienoa, kuinka hyvää tukea olemme saaneet heti käyttöönotosta alkaen. Missään vaiheessa ei ole tullut fiilistä, että olisimme jääneet oman onnemme nojaan, vaan jälkihoitokin on tehty hyvin. Minulle äärimmäisen positiivinen asia on ollut myös Admicomin valmius kehittää omaa järjestelmäänsä ja se, kuinka hyvin asiakkaiden tarpeet huomioidaan kehitystyössä.

Helpottaa työnjohdon arkea

Kasvavan yrityksen toiminnalle tärkeintä on ollut saada projektinhallinta ja talouden johtaminen samaan järjestelmään, jotta voidaan yhtenäistää toimintatapoja ja parantaa seurantaa.

– Halusimme yhdenmukaistaa työnjohdon tekemistä ja loimme jo käyttöönottovaiheessa paljon omia pohjia, joilla nykyään toteutetaan kohteittain esimerkiksi kaikki projektinhallintaan liittyvät laadulliset sekä työturvallisuuteen ja perehdytyksiin liittyvät asiat. Nyt asiat pystytään hoitamaan järjestelmällisesti ja tiedot ovat helposti saatavilla missä tahansa.

Pynnösen mukaan projektinhallinnan keskittäminen Adminettiin on helpottanut työnjohdon arkea monella tapaa, kun turhia työvaiheita on poistunut, eikä asioita tarvitse hoitaa vaikeimman kautta.

– Itse esimerkiksi käytin vielä vuosi sitten erään isomman hankkeen laskuttamiseen melkein kokonaisen työpäivän, ja kun hanke jälkeen keväällä jatkui, Adminetin kautta saman kokonaisuuden laskuttamiseen meni alle puoli tuntia. Ei myöskään tarvinnut pelätä, olenko laskenut kaiken oikein, kun järjestelmän kautta saa ajantasaisen tiedon myyntikatteista ja muista. Silloin meinasi kieltämättä hymyilyttää. Sama helppous on todettu aika monessa muussakin kohtaa esimerkiksi projektien aikatauluihin ja maksuerien hallintaan liittyen – ja se helpottaa johtamista ihan älyttömästi.

Pynnönen pääsi itse johtamaan ensimmäisen projektin kokonaisuudessaan Adminetissä viime kesänä, kun Maansiirto Harry Mäkelä toteutti Tampereen Sähkölaitokselle projektinjohtourakan.

– Se oli ensimmäisen kohde, johon tein alusta lähtien budjetin, ennustamisen ja muun hallinnan Adminetillä. Oli ihan äärimmäisen helppoa johtaa projektia, kun reaaliaikainen tilanne oli koko ajan tiedossa.

Mahdollistaa tiedolla johtamisen

Projektinhallinnan ja taloudellisen seurannan kulkeminen käsi kädessä yhden järjestelmän sisällä helpottaa projekteihin liittyvää päätöksentekoa.

– Kaikki kulut ensinnäkin kirjautuvat heti oikealle kohteelle ja työtilaukselle, josta ne päästään kääntämään suoraan myyntilaskutukseen. Pystymme koko ajan budjetoimaan ja ennustamaan, joten tiedämme jokaisen projektin reaaliaikaisen tilanteen. Reaaliaikaisuuden ansiosta voimme tehdä hankkeeseen liittyviä päätöksiä sen perusteella, kuinka tilanne oikeasti peilautuu alkuperäiseen tarjouslaskentaan.

Tarkka seuranta auttaa myös arvioimaan kulloisessakin tilanteessa kannattavimmat toimintatavat.

– Jos esimerkiksi työmaan aikataulujen kanssa näyttäisi tulevan haasteita, voimme arvioida kannattavinta toimintatapaa ja neuvotella tilaajan kanssa. Aikaisemmin oli pakko runnoa projektit aikatauluun ja kulupuoli jäi siinä kohtaa laskematta. Nyt voimme oikeasti arvioida eri toimintatapojen vaikutusta lopputulokseen.

Yrityksen johtamiseen ajantasainen ja vaivattomasti saatavilla oleva tieto antaa paljon uusia eväitä.

– Isoin asia on se, että olemme päässeet johtamaan tiedolla käynnissä olevia ja tulevia projekteja. Mitä enemmän käyttökuukausia tulee, sitä paremmin huomaa, kuinka hyvää tietoa saamme esimerkiksi asiakkuuksiin, laatuun ja työturvallisuuteen liittyen. Nyt nukun yönikin vähän paremmin, kun ei enää tarvitse arvailla, missä yritys taloudellisesti milloinkin menee.

Työaika oikeisiin asioihin

Pynnösen mukaan vauhdikkaasti kasvavalle liiketoiminnalle on oleellista, että henkilöstön työaika pystytään käyttämään oikeisiin asioihin.

– Olemme tehneet vahvaa kasvua ja siihen nähden rekrytoinnit ovat olleet aika minimaalisia. Kuitenkin työntekijät tarvitsevat edelleen kentällä työnjohdon tarjoamaa selkänojaa ja ohjausta. Siksi järjestelmäpuoli ei saa kuormittaa meitä, vaan sen pitää tukea toimintaa mahdollistamalla järkevän ajankäytön. On tärkeää, että vastuuhenkilöt pystyvät käyttämään aikaansa työmailla, koska näyttöpäätteen ääreltä niitä kuopankaivuutöitä on valitettavasti hemmetin vaikea tehdä.

Adminetin avulla työaikaa on myös pystytty suuntaamaan toiminnan kannalta tärkeisiin asioihin.

– Ilolla seuraan koko ajan sitä, kuinka päivittäinen ajankäyttö on muuttunut. Itselleni järkevä ajankäyttö on ollut aina tärkeää ja Adminet on tehnyt siitä huomattavasti helpompaa, kun esimerkiksi raportointiin, myyntiin ja laskutukseen liittyvät asiat ovat menneet niin paljon parempaan suuntaan. Se on jättänyt enemmän aikaa kaikelle muulle. Vaikka edelleen tuntuu, ettei aika riitä kaikkeen, niin tällä vauhdilla vastuuhenkilöiden kuormitus olisi kasvanut liian suureksi, jos ohjelmistovaihdosta ei olisi tehty.

Maansiirto Harry Mäkelällä Adminettiä on tuotu vähitellen osaksi yrityksen toimintaa ja Pynnönen uskoo, että hyvin alkanut yhteistyö tuo jatkossa entistä enemmän hyötyjä yrityksen liiketoiminnalle.

– Olemme menneet koko ajan operatiivinen tekeminen edellä ja järjestelmää on otettu käyttöön askel kerrallaan, joten meillä on vielä hyödyntämättä paljonkin ominaisuuksia, joilla voimme jatkossa helpottaa tekemistämme ja kääntää tulosta entistä paremmaksi. Toimintaperiaatteemme on aina ollut hoitaa asioita hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa – ja Admicomista olemme löytäneet sellaisen kumppanin.