Esittelyssä markkinoiden ainoa selainpohjainen määrä- ja kustannuslaskentaohjelma: Tocoman Laskenta

Tytäryhtiömme Tocoman Oy on tunnettu rakentamisen kustannuslaskennan ohjelmistoratkaisujen edelläkävijänä. Nyt yritys on julkaissut markkinoille uniikin ja kauan odotetun selainpohjaisen määrä- ja kustannuslaskennan ohjelmiston.

Uusi laskennan kokonaisuus, Tocoman Laskenta, sisältää täysin uudistetun selainpohjaisen käyttöliittymän, joka nopeuttaa kustannuslaskentaa ja kustannustiedon hyödyntämistä entisestään. Ohjelmistoon kuuluu myös uusi selainpohjainen määrälaskennan käyttöliittymä, joka liittää määrälaskennan suoraviivaisesti kustannuslaskentaan.

Ohjelman ensimmäinen versio julkaistiin muutama viikko sitten, mutta selainpohjaisuuden ansiosta ominaisuuksien ja toimintojen kehitys on nopeaa, ja käyttäjät pääsevätkin nauttimaan jatkuvasti kehittyvän ohjelmiston eduista. Kevään aikana laskennan käyttäjät saavat tehoa työhönsä muun muassa uudistetuista tarjouslaskennan ja tavoitearvion laadinnan työkaluista.

Myös vahvat integraatiot muihin Tocomanin ohjelmistoihin säilyvät entisellään. Kustannuslaskentaan määrätietoa sijainneittain saadaan Tocoman BIM3:sta ja määrälaskennasta. Kustannuslaskennasta tieto siirtyy Tocoman Tuotannonsuunnitteluun, – Raportointiin, –Aikatauluun ja Adminettiin.

[Avaa kuva isompana tästä.]

Laskentakokonaisuus on kehitetty rakentajille

Ohjelmistossa tietojen hallinta tapahtuu edellisen version tapaan rakennusosa-, suorite- ja/tai panostasoilla. Hinnoittelu tehdään kustannuslajeittain ja/tai panoksittain. Käyttäjä pääsee muokkaamaan ja katsomaan kustannuslaskelmaa panostasolle asti. Kun hankkeelle lisää rakenteita, suoritteita tai panoksia, tuo ohjelma ehdotuksia viitehankkeilta löytyvistä tiedoista.

Määrälaskenta

Kevään aikana valmistuva ja kehittyvä määrälaskennan työkalu nopeuttaa ja helpottaa määrälaskentaa, kun määrät voidaan helposti laskea PDF-tiedostoista. Määrät myös linkittyvät kustannuslaskelman riveille, mikä mahdollistaa mittausten tehokkaamman tarkastelun. Myös mittausten ja kuvien jako työmaille helpottuu.

Määrätietoa hyödynnetään hankkeen kaikissa vaiheissa: kustannuslaskennassa, aikataulutuksessa, hankinnoissa ja kustannusraportoinnissa. Määrätietoa voidaan Tocoman Laskennassa saada sekä nopeasti yleistyvistä tietomalleista, että perinteisemmistä 2D-suunnitelmista.

Kustannustieto

Rakentamisessa on tuhansia erilaisia rakennusosia, työsuoritteita ja panoksia. Kokonaiskustannusten laskeminen etenkin isommalle projektille on vähintäänkin haastava tehtävä. Tocoman tarjoaa laskennan käyttäjille yli 2000 rakennusosan, 3300 suoritteen ja 3500 panoksen valmiit kirjastot, jotka kattavat sekä uudis- että korjausrakentamisen.

Kustannustiedosta laskija saa näppärästi ajantasaisen tiedon rakentamisen tyypillisistä kustannuksista hankesuunnittelun ja tarjouslaskennan tueksi. Kustannustieto on niin rutinoituneen rakentajan kuin vasta-alkajan aputyökalu, joka auttaa hahmottamaan jo aloitusvaiheessa, kuinka paljon resursseja rakennusprojekti vaatii. Selainpohjaisen ohjelmiston ansiosta hinnastot ja kustannustieto tulevat päivittymään entistä tiheämmin.

Selainpohjaisuus

Laskennan ohjelmiston uusittujen ja täysin uusien toiminnallisuuksien lisäksi käyttöliittymän selainpohjaisuus tuo niin käyttäjille kuin kehittäjille monia etuja ja mahdollisuuksia. Käyttäjät pääsevät nauttimaan nopeammasta ja helpommasta käyttöönotosta sekä automaattisesti päivittyvästä ohjelmasta. Selainpohjainen ohjelmisto myös toimii nopeammin ja sen käyttö on työpisteestä sekä tietokoneesta riippumatonta. Myös laskelmien lukuoikeuksien jakaminen työmaille helpottuu ja useampi laskija pystyy käyttämään ohjelmaa samanaikaisesti. Laskija pystyy myös käyttämään useaa eri ikkunaa laskelmien vertailemiseen.

Uutta selainpohjaista Tocoman Laskentaa käytät ajasta ja paikasta riippumatta. Tieto siirtyy näppärästi Kustannuslaskennasta myös Adminettiin projektinseurantaa varten. [Avaa kuva isompana tästä.]

Tutustu Tocomanin ratkaisuihin lisää:

www.tocoman.fi