Uudistuneilla mobiilitoiminnoilla nopeutta työtilausten käsittelyyn

Uudistuneella mobiilisovelluksella töiden käsittely on entistä kätevämpää, sillä se tarjoaa selkeämmät näkymät, ohjaa työn käsittelyprosessia sekä mahdollistaa nopeamman tapahtumien kirjauksen. Samalla siihen on lisätty uusia ominaisuuksia.

Mobiilityötilausten avulla seuraat ja raportoit töitä kentällä reaaliaikaisesti: kaikki tiedot siirtyvät työmaan ja toimiston välillä ilman viiveitä. Mobiilitoimintojen kehittyessä sovellukseen on tullut paljon uusia toimintoja, minkä vuoksi työtilausten käsittelyä on selkiytetty.

Selkeyttä tilausten käsittelyyn

Työtilausten käsittely Adminetin mobiilissa on saanut uudistusten myötä lukuisia käyttöä nopeuttavia toimintoja. Esimerkiksi päänäkymässä työtilauslistan havainnointia nopeuttavat tilauksen tilaa kuvaavat ikonit ja luvattujen toimituspäivien värikorostukset, joista näet nopealla silmäyksellä, onko työ toteutumassa ajallaan.

Uutena ominaisuutena näkymän alalaidassa on toimintopalkki, joka mahdollistaa nopean siirtymisen tilauksen seuraavaan käsittelyvaiheeseen. Lisäksi toimintopalkin yläpuolelle päivittyy tieto viimeisimmästä tehdystä toimenpiteestä, joten niistäkin on helppo pysyä ajan tasalla.
Varsinainen tilausten käsittely on eriytetty selkeästi omille välilehdilleen: Tilaustiedot-välilehdeltä löytyy kaikki oleellinen tieto tilauksesta ja Raportoi-välilehdellä tehdään varsinaiset kirjaukset. Tilaustiedoista löydät muun muassa toimitusosoitteen karttasijainnin sekä tilauksen ja asiakkaan tiedot, joita voit tarvittaessa muokata.

[Avaa kuva isompana tästä.]

Nopeutta tietojen kirjaamiseen

Tapahtumien kirjaamiseen liittyvät toiminnot käynnistyvät Raportoi-välilehden havainnollisista kuvakkeista. Tässä näkymässä kirjaat mm. työt, tarvikkeet, suoritteet, kaluston ja kuvat, joiden valinnat avautuvat suoraan uuden tapahtuman syöttönäkymään raportoinnin nopeuttamiseksi. Tallennetut tiedot ovat tarkasteltavissa ja muokattavissa näkymän alareunassa välittömästi tallennuksen jälkeen.

Työt kirjaat aikaraportoinnilla tai oletuslaskulajeja hyödyntäen. Nyt työntekijä pystyy lisäksi muokkaamaan oman resurssivarauksensa aikataulua, joten myös työnjohdon on helpompi seurata kentän todellista tilannetta. Tarvikkeiden kirjaamisessa aikaa säästää ennakoiva haku, joka ehdottaa oikeaa tuotetta hakua kirjoitettaessa. Suoritteille on puolestaan mahdollista antaa aiempaa pidemmät kuvaukset työntekijän valintojen helpottamiseksi ja virheiden minimoimiseksi.

Myös tilausten lomakkeiden käsittely on saanut uusia toimintoja. Adminet täyttää tuttuun tapaan valmiiksi lomakkeen perustiedot, joten käyttäjän tehtäväksi jää muiden tietojen täydentäminen. Nyt minkä tahansa pdf-lomakkeen voi tallennuksen jälkeen lisätä laskuliitteeksi ja lähettää sähköpostitse valituille vastaanottajille suoraan mobiilista. Lisäksi taloudelliseen loppuselvitykseen ja käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan voi lisätä allekirjoituksen, joka näkyy upotettuna tallennettuun pdf-tiedostoon.

[Avaa kuva isompana tästä.]

Työtilausten raportoinnissa käsittelet:

  • Työt: Kirjaus oletuslaskulajeilla tai aikaraportointia hyödyntäen. Kärkimies voi raportoida töitä muiden puolesta.
  • Tarvikkeet: Käytettyjen tarvikkeiden kirjausta nopeuttaa ennakoiva haku.
  • Suoritteet: Yksikköhintaisten tuotteiden ja palveluiden sekä henkilösuoritteiden raportointi.
  • Kalusto: Tilauksella käytetyn kaluston kirjaus.
  • Kuvat: Tilaukseen liittyvien valokuvien lisäys.
  • Hyväksyntä: Sähköinen hyväksymiskuittaus.
  • Tehtävät: Tilauksen avointen tehtävien tarkastelu, dokumentointi ja valmiiksi kuittaus.
  • Pdf-lomakkeet: Tilaukseen liittyvien asiakirjojen tallennus  tilaukselle ja lisäys laskun liitteeksi sekä lähetys sähköpostitse.
  • Ilmoitus: Sähköposti-ilmoitus halutuille vastaanottajille tilauksen tiedoista tilaustulosteineen.
  • Liitteet: Työtilauksen liitteiden tarkastelu.