Dokumentointi- ja toiminnanohjausjärjestelmän parhaat puolet yhdistyivät

Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä ja Kotopron nykyaikainen dokumentointiratkaisu on tuotu yhteen. Lue, mitä Kotoprolla voi tehdä, mitä hyötyjä sen käytöstä on ja kuinka integraatio mahdollistaa Kotopron avulla nyt myös Adminet-käyttäjille entistä monipuolisemman dokumentoinnin kentältä.

Dokumentoi työvaiheet työmaan tarpeiden mukaan

Kotopro on moderni dokumentointityökalu, joka on suunniteltu helpottamaan yritysten dokumentointia rakennus- ja kiinteistöalan kenttätöissä. Dokumentointi toimii mukautuen yrityksen toimintatapoihin ja dokumentteja on mahdollista luoda sekä käyttää jokaisen työtilauksen tarpeen mukaan.

Kotopron toiminta perustuu siihen, että kaikki mitä työkohteessa tehdään, on helposti dokumentoitavissa digitaaliseen muotoon reaaliaikaisesti.

Dokumentointia voi tehdä helposti mobiililaitteella paikasta riippumatta, koska se on suunniteltu toimimaan tehokkaasti juuri siellä, missä työtä tehdään.

Dokumentit voivat sisältää esimerkiksi kohteen purkuvaiheen, asennusvaiheen, materiaalitiedot, kuvat eri työvaiheista ja paljon muuta, mitä kohteen työhön sisältyy. Jos työkohteen asiakkaalla tulee jostakin vaiheesta kysyttävää, löytyy vastaus heti helposti kätevän kansiorakenteen ansiosta.

Myös maan alle tai muuten piiloon jäävät työt ovat Kotopron avulla tallessa.

Kohteesta kerätyn tiedon avulla pystyy esimerkiksi koostamaan asiakkaalle lähetettävän laskun liitteeksi PDF-tiedoston, jolla kohteen tiedot ovat helposti nähtävillä rapottimuodossa. Tämä vähentää myös reklamaatioita, kun työ on selkeästi todennettu asiakkaalle. Raportteja kannattaa hyödyntää myös laaduntarkastuksen työtehtävissä.

Dokumentointi ohjaa työmaiden edistymistä

Dokumentointia voidaan hyödyntää myös työmaita ohjaavana työkaluna. Jos työmaalta merkataan ylös pelkät tunnit, itse toimintaa ei pystytä niin hyvin seuraamaan. Kotopron avulla voidaan ohjata työmaiden työtehtäviä dokumentointipohjien avulla.

Dokumentointipohja toimii samalla työtehtävien ohjauksena, sillä sen avulla työt tulee tehtyä oikeassa järjestyksessä.

Lisäksi työnantaja näkee reaaliaikaisesti, mitkä tehtävät on jo dokumentoitu valmiiksi ja kuinka työmaa edistyy kokonaisuudessaan.

Kotoprota voi käyttää yhdessä Adminetin toiminnanohjauksen kanssa ja se tuo lisäarvoa työmaiden hallintaan nykyaikaisilla sekä helppokäyttöisillä dokumentoinnin toiminnallisuuksilla.

Integraatio helpottaa ohjelmistojen välistä yhteispeliä

Integraatiouudistuksen avulla Kotopro on tuotu käytettäväksi suoraan Adminetin käyttöliittymän kautta. Se toimii kentällä kätevänä työvälineenä Adminetin kanssa, minkä avulla yrityksen työmailla tehtävä tiedonkeruu helpottuu entisestään. Sitä voidaan käyttää aina, kun on tarve dokumentoida kohteen tapahtumia, kuvia tai materiaaleja.

Työkalun parhaita puolia onkin helppous ja joustavuus. Yksinkertaiseen asennustehtävään dokumentointia ei tarvitse käyttää, mutta jos työ vaatii useampaa vaihetta, voi Kotopron dokumentoinnin ottaa käyttöön työtilaukselta. Dokumentointi tapahtuu vaivattomasti työn ohessa ja sen avulla monimutkaisemmankin kohteen tiedot ovat tallessa, turvassa ja järjestyksessä.