Pääkirjoitus: Digitalisaatio tukee taantumasta selviytymistä

Vuosi 2023 on lähtenyt liikkeelle uhkakuvien saattelemana. Mikäli haluaa löytää tästä hetkestä valoisia puolia, niin digitalisaatio kiihtyy tällaisina aikoina. Tehokkuutta on saatavilla tietotekniikan avulla.

Vuosi 2023 on lähtenyt liikkeelle viime vuoden tapaan synkkien uutisten ja uhkakuvien saattelemana.

Uudisrakentaminen on haasteiden edessä kasvavien korkojen ja rahoituksen nihkeyden vuoksi. Monet työmaat, joita on sovittu aloitettavaksi, ovat lykkääntyneet eteenpäin.

Useassa yrityksessä on pohdittu suuntia liiketoiminnalle, jotta saadaan pidettyä rattaat pyörimässä ja työntekijät työllistettynä.

Moni yritys varookin liian herkästi lomauttamasta työntekijöitä siinä pelossa, että hyvät tekijät ohjautuvat töihin kilpaileviin yrityksiin. Useat yrittäjät painivat samojen haasteiden äärellä. Vaikeina aikoina korostuvat verkostot, tarjousten tarkkuus, riskien hallinta ja kommunikaatio.

Vaikeina aikoina oman haasteensa tuo se, että aikaa tulee käyttää enemmän töiden hankkimiseen ja tästä hetkestä selviämiseen. Samalla kuitenkin johdon katseen tulee olla jo tulevaisuudessa. Niillä valinnoilla, jotka tässä hetkessä tehdään, on vaikutusta vielä vuosien päähän.

Varmaa on, että nyt on aika tehostaa toimintaa ja karsia kiinteitä kustannuksia.

Mikäli haluaa löytää tästä hetkestä valoisia puolia, niin digitalisaatio kiihtyy tällaisina aikoina. Tehokkuutta on saatavilla tietotekniikan avulla. Työmaalla työt tehdään työntekijöillä, mutta se mihin ei enää henkilötyötä tarvita, voidaan automatisoida. Kokouksia voidaan pitää etänä, työmaavelvoitteet hoidetaan ohjelmistoilla, tiedonkeruuta on mahdollista helpottaa digitaalisesti. Maailman tilanteeseen ei yksittäinen ihminen voi vaikuttaa, mutta huomion voi suunnata siihen, mille on tehtävissä jotain.

Meidän tehtävä Admicomilla on auttaa rakennusalan yrityksiä tässä ajassa sekä tulevaisuudessa.

Pienen ja keskisuurenkaan yrityksen ei ole tarvetta investoida merkittäviä määriä omia rahojaan ohjelmistojen kehittämiseen. Meidän tavoitteemme on tarjota yrityksille kustannustehokkuutta ja tunnistaa rakennusalalla vallitsevia tarpeita, joihin voimme vastata lisääntyvällä automatisaatiolla, sovelluksilla ja palveluilla.

Tänä vuonna olemme nostaneet asiakkaamme toimintamme keskiöön. Tämän pohjaksi aloitimme vuoden asiakastyytyväisyyskyselyllä, josta saimme arvokasta tietoa asiakkaiden toivomasta suunnasta. Hienoa oli huomata, että omat ajatuksemme kohtasivat asiakkaiden tarpeiden kanssa. Tästä on hyvä lähteä rakentamaan seuraavaa isompaa kehitystä konsernimme ohjelmistoihin ja niiden välisiin yhteyksiin.

Tavoitteenamme on luoda yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennusalalle kestävä tulevaisuus, joka varmasti tulee kantamaan myös aikoina, kun voimme jättää taantuman taas taakse.

Anna-Maija Ijäs

liiketoimintajohtaja
toiminnanohjausratkaisut