Tulossa uusi selainpohjainen aikatauluohjelmisto

Tytäryhtiömme Tocomanin rakentamisen ajoituksen suunnitteluun ja ajanhallintaan kehitetty ohjelmisto Tocoman Aikataulu saa nyt jatkoa, kun uuden selainpohjaisen version kehitys on käynnistynyt.

Selainpohjaisuus helpottaa kaikkia projektin osapuolia

Selainpohjainen aikataulu on täydellinen ratkaisu koko projektiorganisaatiolle, joka haluaa varmistaa, että töiden eteneminen sujuu suunnitelmien mukaisesti ja ajankäyttö on tehokasta.

Selainpohjaisuuden ansiosta aikatauluohjelmisto skaalautuu tietokoneelle ja mobiililaitteille. Ohjelmisto on helppokäyttöinen, reaaliaikainen ja jokaisen projektin osapuolen saatavilla aina tilaajasta työntekijään asti.

Uudessa aikatauluohjelmistossa käyttöoikeuksia voidaan jakaa jokaisen rooliin sopivalla tavalla: pääkäyttäjiä ovat projektin aikataulun tekijät, kuten työmaapäälliköt, -insinöörit ja työnjohtajat, lisäkäyttäjiä ovat aliurakoitsijat ja työntekijät sekä katseluoikeudellisia ovat esimerkiksi tilaaja, suunnittelijat ja valvojat.

Integroituu muihin Admicomin ohjelmistoihin

Ohjelmiston kehityksen ensimmäisessä vaiheessa siitä voidaan siirtää tietoa tiedostopohjaisesti Tocoman Aikatauluun, PlanMan Projectiin, MS Projectiin ja Exceliin. Tuotekehityksen edetessä tulee mahdolliseksi myös viedä ja tuoda tietoa muihin Admicom-konsernin tuotteisiin rajapintoja hyödyntäen:

  • Adminet: tehtävien mallipohjat, hankinta-aikataulu, kustannukset ja aikataulu sekä resursointi ja kapasiteetin hallinta.
  • Tocoman: kustannukset ja aikataulu, suoritteiden aikataulutus, tietomallien aikataulutus sekä hankinta-aikataulu.
  • Kotopro: lisä- ja muutostyöt, dokumentoinnin linkitys, vika- ja puutelistat sekä TR- ja MVR-mittaukset.
  • Hillava: resurssit ja työvaiheaikataulut, suunnitelmien muutokset sekä toteumatiedon palautus.

Ensimmäinen versio julkaistaan toukokuussa

Ensimmäinen versio ohjelmistosta julkaistaan toukokuussa 2023 ja siinä keskitymme hankelistaan sekä janakaavion tekemiseen ja seurantaan. Julkaisun jälkeen jatkamme ohjelmiston kehittämistä muun muassa integraatioiden jatkokehityksellä, käyttäjähallinnalla, resursoinnilla ja muilla aikataulutustyökaluilla.

[Avaa kuva isompana tästä]

Haluatko ensimmäisten joukossa mukaan testaamaan uutta ohjelmistoa?

Ota yhteyttä tuotepäällikköön:
oskari.vaananen@tocoman.com tai
020 7420 223