Pääkirjoitus: Orastavaa kasvua – kilpailukyky kuntoon viimeistään nyt

Pitkä matalasuhdanne näyttäisi olevan väistymässä. Neljän peräkkäisen mollivoittoisen vuoden jälkeen rakentamiseen ennustetaan jopa 2,5% kasvua vuodelle 2016 (Rakennusteollisuus RT). Bravo! Nyt lähtee…

Iso osa yrityksistä on vain odottanut markkinoiden kasvua. Säästetään ja eletään hissun kissun varovaisesti – ei tehdä mitään. Kehitetään kilpailukykyä sitten, kun markkinat elpyvät. Jotkut ovat hioneet osaamistaan ja työvälineitään laskusuhdanteen aikana. Kummat pärjäävät paremmin, kun markkinoiden kasvu käynnistyy?

Kannattaa muistaa, että liiketoiminnassa on aina kyse kilpailusta. Suomesta – tai edes lähistöltä – ei taida löytyä aluetta, jossa ei ole kilpailua. Siksipä oma menestys tai menestymättömyys on riippuvainen aina kilpailijoiden toiminnasta. Yritys tekee hyvää tulosta, jos se on kilpailukykyinen – ja päinvastoin.

Oman kilpailukyvyn kehittäminen edellyttää, että voimme ensinnäkin analysoida omaa toimintaamme. No mistä tiedän, onko yritykseni kilpailukyky kunnossa? Vastaus löytyy hyvin läheltä – oman yrityksesi tuloslaskelmasta. Rajusti yksinkertaistaen: kilpailu määrää alueesi hintatason. Jos yrityksesi tulostaso riittää itsellesi, on kilpailukykysi riittävän hyvä. Kilpailijoiden tulostaso on myös helppo selvittää ja sitä kautta analysoida tarkemmin omaa asemaa markkinoilla.

Jotta voimme tarkemmin arvioida kilpailukykyämme, pitää tulosta tarkastella liiketoiminta-alueittain. Erillinen tuloslaskelma urakoinnista, laskutöistä, myymälästä jne. kertoo jo paljon enemmän. Mikä liiketoiminta-alue kannattaa, mikä ei? Ja pilkkomista pitää voida viedä vielä tarkemmalle tasolle: mitkä urakat olivat tuottoisia, entäpä työtilauskohtainen kannattavuus, asiakaskannattavuus, tuotekohtainen kannattavuus ja työnjohtajien kannattavuus? Jos voit pilkkoa luotettavasti ja tarkasti toimintaasi eri näkökohdista, olet jo vahvoilla. Tiedät ja tunnet menestyksesi tai menetyksiesi juurisyyt.

Kun numerot on analysoitu, kannattaa keskittyä prosesseihin. Mieti toiminta prosesseina ja katso niitä uusin silmin. Teemmekö päällekkäistä tai turhaa työtä? Jätämmekö jotain oleellista tekemättä? Voisimmeko tehdä kaiken saman pienemmällä miehityksellä? Onko meillä turhaa tavara- tai tuntihävikkiä ja jääkö jotain laskuttamatta? Laskutammeko kaiken oikealla hintatasolla? Riittääkö osaamisemme?

Kun olet selvittänyt oman toimintasi kannattavuuden ja prosessien tehokkuuden, voit keskittyä uudelleen ulkoisiin tekijöihin. Voitko vaikuttaa ulkoiseen hintatasoon? Ostatko kilpailukykyisillä ehdoilla? Onko yrityksesi palkkataso oikea? Joskus riittää, että on vain vähän parempi kuin kilpailijat. Silloin myös toiminta kannattaa.

Ilkka Uusi-Maahi - Admicom asiakaslehti

Ilkka Uusi-Maahi
toimialajohtaja