Rakennustieto Oy:n ja Admicomin yhteistyöllä tuotetieto helposti saataville

Suomessa rakennusliikkeiden vastuulle on usein sälytetty velvoite koota dokumentaatio urakkakohteissa käytetyistä rakennustuotteista. Pirstaleisen tiedon kerääminen on ollut haastavaa, mutta nyt tietoja on keskitetty kaikille yhteiseen RT Tuotetietokantaan, jonne Adminetistä on yhteys.

Rakennustieto Oy tuottaa rakennusalalle hyvää rakennustapaa edistäviä suunnitteluohjeita ja RYL-laatuvaatimuksia sekä tuotetietoa. Tietopalveluhistoria alkaa 1940-luvun lopulta, kun sotien jälkeen Suomessa piti tuottaa jälleenrakennusajan rintamamiestalojen mallipiirustuksia.

– Risto Ryti antoi Alvar Aallolle tehtäväksi, että Suomeen pitää tehdä jälleenrakennusajan pientaloille mallipiirrustukset ja silloin ryhdyttiin tuottamaan käytännön rakentajille hyviä määrämuotoisia ohjeita, Rakennustieto Oy:n liiketoimintajohtaja Kimmo Lehtonen kertoo.

Vuosikymmenten saatossa Rakennustiedon ydin on pysynyt samana, sillä edelleenkin tavoitteena on edistää hyvää rakennustapaa sekä tuottaa lain vaatimukset huomioivia käytännön ohjeita rakentajille. Rakennustieto Oy:n tuotot käytetään hyvän rakennustavan edistämiseen ja sen omistaa Rakennustietosäätiö RTS, jonka edustajistossa istuu 52 erilaisen rakennusalan järjestön edustajaa.

Rakennustiedolla on pitkä historia myös tuotetietojen toimittamisesta, sillä määrämuotoisia rakennustarvikekortteja on tuotettu jo vuosikymmeniä. Maailman muuttuessa myös käyttäjien tarpeet muuttuvat ja tähän tarpeeseen on vastattu viime vuosina.

– Digitalisaatio on nostanut voimakkaammin esille rakennusliikkeiden ja kaupan tuotetiedon tarpeen. Tästä syystä yhtenä Rakennustiedon strategisena painopistealueena on myös digitalisoitu tuotetieto.

Kimmo Lehtonen - RT Tuotetieto - Admicom asiakaslehti

25 vuotta Rakennustiedon palveluksessa ollut Kimmo Lehtonen toimii liiketoimintajohtajana RT Tuotetieto ja RT Sopimusasiakirjat -yksiköissä.

RT Tuotetietokanta kokoaa tiedot yhteen paikkaan

Kattavamman tuotetiedon tarpeen taustalla on EU:n rakennustuoteasetus CPR, joka määrittelee tuotteisiin ja niiden käsittelyyn liittyviä vaatimuksia. Lisäksi Suomessa on kansalliset määräykset, jotka tulee huomioida.

– CPR:n kautta tulee esimerkiksi CE-merkintävaatimukset ja DoP-suoritustasoilmoitukset. Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaki MRL edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia rakennustuotteiden kelpoisuudesta, eli että talo on tehty kunnon tarpeista. Tämänhän rakennuttaja tietysti delegoi rakennusliikkeelle urakkasopimuksessa.

Vaatimukset ovat johtaneet siihen, että rakennusliikkeillä on tarve löytää helppo keino käsitellä rakennustuotteisiin liittyvä dokumentaatio. Nykytilanteessa vaatimus koskee rakennukseen kiinteästi asennettavia tuotteita, kuten ovia, ikkunoita ja runkorakennustuotteita. Rakennustiedolla on käynnissä TEHO-hanke, jonka tavoitteena on luoda standardisoitu tuotetietojen esittämistapa ja tuotetietokanta, joka olisi kaikkien rakennusalan toimijoiden käytettävissä.

– Tästä hankkeesta hyötyvät kaikki. Suomessa on arviolta jopa 4 000 yritystä, jotka tuovat tuotteita markkinoille, yli 30 000 urakoitsijaa ja noin 4 000 isoa rakennushanketta, joissa tuotekelpoisuus pitää osoittaa. Tämä on todella merkittävä asia niin monelle käyttäjälle, ettei ole mitään järkeä, että kaikki googlettaa ja soittelee dokumentteja sekä tuotetietoa ympäri Suomen joka ikisessä hankkeessa.

Tässä vaiheessa hankkeen tulokset näkyvät vakiomuotoisena tuotetietona RT Tuotetietokannassa ja kehitystä on luvassa myös tulevaisuudessa. Rakennusliikkeille palvelu tarkoittaa sitä, että ne välttyvät tuotteiden teknisen dokumentaation keräämiseltä eri lähteistä.

– Mielestäni tällä hetkellä ydinkysymys on saada tuotevalmistajat ymmärtämään, miksi tuotetiedot pitää olla muuallakin kuin heidän omilla verkkosivuillaan. RT Tuotetietokannassa kaikki tieto on käytettävissä yhdestä paikasta, eikä dokumentteja tarvitse erikseen kaivaa jostain verkkosivuilta. Lisäksi kaikki tuotteet on Talo2000-ryhmitelty, jolloin voi vaikka vertailla, mitä ryhmään kuuluvia ikkunoita on markkinoilla.

Adminetistä suora yhteys RT Tuotetietokantaan

Tuotetietojen hyödyntäminen sähköisissä järjestelmissä edellyttää tiedon saamista entistä tarkemmalla tasolla, vakiomuotoisena ja yhteen tietokantaan koottuna. Isossa kuvassa rakennetaan yhtenäistä kansallista tuotetietokantaa. Tällä hetkellä RT Tuotetietoon on koottuna noin 70 000 nimikkeen tiedot.

– Julkaisemamme Keltainen kirja, Rakennustarvikkeet-hakemisto, oli pitkään hankintamiesten käsikirja markkinoilla olevista tuotevalmistajista, mutta siinä tuotteet olivat vain yritystasolla. Nyt otettiin haltuun tuote- ja nimiketaso, joka yksilöidään EAN-koodilla. Tällä tavalla pystytään palvelemaan paremmin kaikkia rakennusalan tuotetiedon tarvitsijoita. RT tuotetietopalvelu avattiin 2014 ja sinne ryhdyttiin keräämään tuotetasoista tietokantaa, 2015 mukaan tuli myös nimiketaso.

Vakiomuotoinen tietokanta on mahdollistanut sen, että Rakennustieto ja Admicom ovat kehittäneet ratkaisun, jolla käyttäjä pääsee tuotetietoihin helposti käsiksi suoraan Adminetistä.

– Tämän asian hoitamiseen on oltava toimialalle mahdollisimman näppärät työkalut. Adminetissä tuotteita voi käsitellä nimiketasolla, johon on liitetty EAN-koodiavain, ja tässä kohtaa löytyy yhteys meidän palveluidemme välillä. Kun tiedot ovat yksilöityjä ja vakiomuotoisia, on ollut ensimmäistä kertaa mahdollista luoda rajapinta, jonka avulla käyttäjä voi hakea tuotetietoja suoraan omasta järjestelmästään.

RT tuotetieto - Rakennustieto - Admicomin asiakaslehti

RT Tuotetietokanta avautuu Adminetistä tuotenumeroa klikkaamalla. Tietokannasta pystyy hakemaan kaikki valmistajan toimittamat tuotetiedot. Tutustu tietopalveluun osoitteessa www.rttuotetieto.fi.

Yhteistyöllä saavutetaan tehokkuutta

Lehtonen korostaa, että maailman muuttuessa tilaa perinteisille kilpailuasetelmille ei ole, vaan ainoastaan yhteistyöllä voidaan tuottaa koko toimialaa hyödyntäviä ratkaisuja.

– Selkeästi ollaan menossa sellaiseen maailmaan, jossa yhteistyö hyödyttää molempia, vaikka olisi keskinäinen kilpailutilanne. Vanha mustasukkaisuus reviireistä ei sovi uuteen digitaaliseen maailmaan. Mitä useamman kanssa tehdään yhteistyötä, sitä enemmän kaikki hyötyvät.

Tuotetietokannan luominen on vaatinut eri toimijoiden yhteistyötä, ja myös jatkossa tullaan vaatimaan isoa muutosta totuttuihin toimintatapoihin. Nykyajan informaatiotulvassa kukaan ei pärjää itsekseen, vaan tehokkaampi toiminta vaatii uudenlaista yhteistyötä sekä rakennusliikkeiltä että tuoteteollisuudelta.

– Kun internet tuli ja yritykset rupesivat kauhealla höyryllä tekemään verkkosivuja, tuli sellainen usko, että nyt kaikki pystyvät löytämään minut ja tuotteideni tiedot. Kyllähän Google tiedon löytääkin, mutta tiedon käytettävyys verkkopalveluissa on vaatimaton, koska se on käyttäjän näkökulmasta tallennettu sellaisessa muodossa, että tieto pitää kuitenkin kirjoittaa erikseen johonkin. Keskitetty tuotetietokanta mahdollistaa tehokkaan tiedonhallinnan ja tietojen välittämisen palveluiden välillä.

Rakennustieto Oy:llä on halu kehittää alan toimijoiden yhteistyötä. Eristäytyminen omiin poteroihin ei auta, vaan on uskallettava ottaa yhteistyöaskel alan toiminnan tehostamiseksi.

– Toimialan pitää nähdä, että vain yhdessä tekemällä on mahdollista kasvattaa tehokkuutta. Minun mielestäni tästä hyvä esimerkki on Rakennustiedon ja Admicomin yhteistyö. Meillä on tarjota tuotetietokanta ja Admicomilla tarve luotettavasta tuotetiedosta, joten miksi emme tekisi yhteistyötä.