Tehtävien hallinta: Organisoi, aikatauluta ja dokumentoi työmaan toimenpiteet tehokkaasti

Erityisesti laajemmissa urakkakokonaisuuksissa on paljon asioita, jotka on hoidettava ajallaan koko työmaan sujuvuuden varmistamiseksi. Ilman kunnon työvälineitä erilaisten suunnitelmien, lupien, dokumenttien ja rakennusaikaisten vaiheiden hallinta saattaa olla kaaosta jopa työmaiden sisällä – yritystason hallinnasta puhumattakaan. Varmista laadukas ja täsmällinen toteutus tehtävien hallinta -sovelluksella, jolla suunnittelet, aikataulutat ja ylläpidät erilaisia työmaihin liittyviä tehtäviä.

Aloita luomalla tehtävärekisteri ja -mallit

Tehtävärekisteriin luot juuri yrityksesi tarpeita vastaavat tehtävät ja tarvittaessa automaattisen aikataulutuksen, jolloin tehtävälle määritelty vastuuhenkilö saa toimenpiteestä muistutuksen Adminetin etusivulla. Voit luoda tehtäville myös jaksotuksia, jolloin esimerkiksi kuukausittain suoritettavista tehtävistä aukeaa automaattisesti uusi tehtävä jokaiselle kuukaudelle. Tehtävärekisteriin määriteltyjä aikatauluja ja vastuuhenkilöitä voi muokata aina myös kohdekohtaisesti.

Tehtävärekisterin perustamisen jälkeen voit luoda ryhmiä ja malleja erilaisia työmaita varten. Tehtävämalli luodaan niputtamalla yhteen tehtävärekisteriin luotuja tehtäviä tai ryhmiä, jolloin tietyn tyyppisille kohteille voi lisätä nopeasti sopivat tehtävät. Yhteen kohteeseen voit liittää haluamiasi tehtäviä useammasta tehtävämallista ja muokata vielä kohteen sisällä aikataulua ja vastuuhenkilöitä.

Hallinnoi keskitetysti tai työmaakohtaisesti

Tehtäväruudulta pystyt hallinnoimaan keskitetysti kaikkien kohteiden tehtäviä. Voit selata sekä avoimia että jo valmistuneita tehtäviä esimerkiksi valitun ajanjakson, vastuuhenkilön ja tehtävätyypin mukaan. Näkymään rajaamistasi tehtävistä voit halutessasi tulostaa myös PDF- tai Excel-luettelon.

Kohteiden tehtävät -näkymässä voit tarkastella työmaiden tehtyjä ja tekemättömiä tehtäviä sekä rajata tarkasteltavia työmaita tarpeesi mukaan esim. vastuuhenkilöittäin tai toimipisteittäin. Esimerkiksi työnjohtaja voi näppärästi tarkistaa yhdestä näkymästä tietyn tyyppisten tehtävien tilan omien työmaidensa osalta. Koontinäkymästä pääsee helposti myös muokkaamaan tehtäviä.

Tiettyyn työmaahan liittyviä tehtäviä lisäät ja ylläpidät myös kohteen ylläpidossa Tehtävät-välilehdellä. Avoimesta tehtävästä muodostuu ilmoitus vastuuhenkilön henkilökohtaisiin tehtäviin.

Luo omat tehtävämallisi

Pääset luomaan oman yrityksesi tarpeisiin sopivat tehtäväkokonaisuudet.

Seuraa toteutusta

Johtajana näet työmaan tilanteen nopeasti tehtävien kautta.

Organisoi tehokkaasti

Työmaiden tehtävät saat jaettua ja aikataulutettua helposti oikeille vastuuhenkilöille, jotka saavat muistutukset omista tehtävistään.

Nopeuta läpimenoaikaa

Projektien kokonaistoteutus nopeutuu, kun toimenpiteet hoidetaan hallitusti eikä kenenkään tarvitse juosta selvittelemässä asioita.

Varmista laatu

Sovellus varmistaa työmaan laatutason ja tukee laatujärjestelmien mukaista toimintaa.

Hallitse dokumentit

Tehtävien hallinnan avulla pidät työmaan dokumentaation kootusti hallussa.

Tehtävienhallinta rakennusala - Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä - Admicom

Kohteiden tehtävät -näkymässä tarkastelet työmaiden tehtäviä valitsemillasi rajaustekijöillä. Punainen pallosymboli kertoo, että tehtäväryhmässä on suorittamattomia tehtäviä. Ryhmä kuittaantuu valmiiksi, kun kaikki yksittäiset tehtävät on suoritettu. Tarvittaessa pääset helposti muokkaamaan työmaan tehtäviä kohdenumeroa klikkaamalla.