Admicom ja Tocoman yhdistyivät

Admicom Oyj osti Tocoman Oy:n koko osakekannan maaliskuussa. Yrityskaupan myötä Admicom ja Tocoman yhdistävät voimansa ja tarjoavat ylivertaisen kokonaisratkaisun rakennusalalle.

Kustannuslaskennan ratkaisut saumattomasti yhteen

Yhdessä Tocomanin kanssa Admicom voi tarjota palvelujaan aiempaa suuremmille urakoitsijoille ja vastaavasti Tocoman tavoittaa paremmin pienet ja keskisuuret rakennusalan yritykset.

– Olemme erittäin iloisia saadessamme Tocomanin mukaan osaksi Admicom-konsernia. Asiakkaidemme kautta aloitettu yhteistyö kääntyi keskusteluissa hyvin loogisesti syvemmälle tasolle ja yhdessä luomme rakennusalalle ylivertaisen kokonaisuuden. Tässä vaiheessa tiedämme sen, että Tocomanin kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmat ovat arvostettuja myös Admicomin asiakaskunnassa, Admicomin toimitusjohtaja Antti Seppä kertoo.

Tocomanin toiminta jatkuu yrityskaupan jälkeenkin normaalisti, asiakassuhteet jatkuvat ja palvelu toimii kuten aiemminkin. Tocoman panostaa myös uuden SaaS-pohjaisen Kustannuslaskenta-ohjelmiston kehittämiseen ja se tuodaan markkinoille vuoden 2020 aikana. Tulevaisuuden kehityssuunta on saumaton Tocoman Kustannuslaskennan ja Adminetin yhdistäminen.

– Haluamme kunnioittaa Tocomanin vahvuuksia ja katsomme rauhassa, millä tavoilla ja millä aikajänteellä toimintojamme voidaan yhdistää syvemmin.

Suuri merkitys rakennusalan digitalisaatiolle Suomessa

Admicomin ja Tocomanin ratkaisuiden yhdistäminen on merkittävä panos rakennusalan digitalisoinnin kannalta. Suunnittelun kautta tietomalleista tai perinteisistä tasokuvista määräluetteloiden kautta kustannuslaskelmiksi ja tavoitearvioiksi jalostuva tieto on pohjana toteumatietojen ja dokumenttien keräämiseen.

– Tocomanin ja Admicomin kokemus ja osaaminen rakennusalan järjestelmätoimittajina on jo ennen yhdistymistäkin ollut korkealla tasolla. Voimien yhdistämisen kautta pystymme tarjoamaan asiakkaille entistä laaja-alaisempaa huippuosaamista.

Tocomanin kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla jo pitkä historia ja vankka markkina-asema erityisesti keskisuurten ja suurten rakennusyritysten segmentissä. Lähes 20 asiantuntijaa Helsingissä työllistävä yritys on edelläkävijä etenkin kustannuslaskennan, aikataulutuksen, BIM:n sekä kustannusseurannan työkalujen kehittämisessä. Tocoman on myös ollut luomassa kustannuslaskennan standardia rakennusalalle Suomessa ja sen ratkaisuja käyttää yli 4 000 rakennusalan ammattilaista.

– Tocomanin henkilöstöllä on pitkä toimialatuntemus rakennusalalta sekä ohjelmistokehityksestä, mikä vahvistaa Admicomin toimialaosaamista edelleen. Molempien visiota yhdistää rakennusalan ratkaisujen modernisoiminen ja siirtäminen digiaikaan. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

 

*****

Yksi plus yksi on nyt enemmän kuin kaksi

Kommentti: Ilkka Uusi-Maahi | Admicom

Tocoman on 80-luvulta asti ollut kustannuslaskennan suunnannäyttäjä, Admicom on puolestaan luonut rakennusalalle toimialan laajimman ja kattavimman toiminnanohjausjärjestelmän. Kun kaksi edelläkävijää yhdistävät voimansa ja hyödyntävät uutta teknologiaa, tulos on summaansa suurempi.

Rakennusalan tehostajat

Tocoman ja Esko Enkovaara – Tocomanin perustaja – ovat olleet luomassa rakentamisen kustannuslaskentaan ja sen ympärille alan standardeja: Talo-nimikkeistöt, määrämit-taus, kustannustiedon kerääminen ja seuranta. Yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa Tocoman on tehnyt uraauurtavaa työtä rakennusalan digitalisoinnissa.

Admicom on tuonut rakennusalalle talousautomaation, tarkkuuden ja reaaliaikaisuuden. Toiminnanohjauksessa mobiilitoiminnot työntekijöille olivat käytössä jo ennen vuotta 2010. Laaja-alaiset ratkaisut työmaalle ja toimistolle antavat työkaluja niin talousprosessien hallintaan kuin muidenkin työmaan ja toimiston rutiinien hoitamiseen.

Poikkeuksellisen nopea kasvu todistaa Admicomin hyödyt rakennusalalla.

Yhdessä tarjoamme enemmän

Kun pistämme yhteen kaksi oman sektorinsa teknologia- ja markkinajohtajaa, tarjoamme yhdessä enemmän ja entistä laajemmalle asiakaskunnalle. Tocoman jatkaa uuden Kustannuslaskenta-ohjelmistonsa kehittämistä ja Admicom Adminet-toiminnanohjausjärjestelmänsä kehitystä.

Samalla rakennetaan kuitenkin myös yhteistä huomisen edelläkävijää!

Tocomanin kanssa Admicom tarjoaa kokonaisratkaisujaan aiempaa suuremmille rakennusyrityksille. Yhdessä olemme aidosti kotimainen ratkaisu, joka tarjoaa todellista rakennusalan kokonaisvaltaista osaamista ja järjestelmää.

Asiakkaiden ei tarvitse olla huolissaan! Tocoman jatkaa toimintaansa kuten ennenkin. Tarjoamme kuitenkin pian yhdessä myös ylivoimaisia kokonaisratkaisuja. Lupaamme tarjota saumattoman ratkaisun, joka on helppo valita.

*****

Mahdollisuudet ennennäkemättömälle tehostamiselle

Kommentti: Miikka Enkovaara | Tocoman

Tocoman on jo yli 30 vuotta toiminut uranuurtajana rakennusalan toimintamallien luomisessa, koulutuksessa ja digitalisoinnissa. Matkan varrella on tuettu alan kehitystä niin määrä- ja kustannuslaskennan kuin kustannusten hallinnan suhteen. Olemme myös ensimmäisenä Suomessa hyödyntäneet tietomallinnusta määrä- ja kustannuslaskennassa.

Kattavaa kustannuslaskentaa pilvipalveluna

Rakennusalan tiedonhallinta Suomessa on siirtynyt hiljalleen yksittäisistä laskelmista kattavampaan kustannusten ja määrien hallintaan. Oleellisessa roolissa kehityksen kiihdyttäjänä ovat olleet toimialalle suunnitellut ohjelmistoratkaisut.

Tocomanin ytimessä on erittäin kehittynyt Kustannuslaskenta-ohjelmisto sekä kattava Kustannustieto.

Yhdessä ne tehostavat ja poistavat riskejä tarjous- ja kustannusarviovaiheessa.

Kustannuslaskenta-ohjelmistosta julkaistaan vuoden 2020 aikana uusi pilvipohjainen versio, jonka kehityksessä on otettu huomioon edellisen version tehokkuutta nostavat toiminnallisuudet, mutta samalla parannettu myös ohjelmiston käytettävyyttä, jotta käyttöönotto olisi mahdollisimman vaivatonta ja käyttö entistä nopeampaa.

Saumaton ja joustava kokonaisratkaisu isommillekin rakennusliikkeille

Tocomanin vahva asiantuntemus ja kokemus lisäävät Admicomin tarjontaa etenkin suuremmissa rakennusliikkeissä, joissa myös vaatimukset kasvavat. Tuomme Admicomin palveluvalikoimaan kattavan lisäyksen maan laadukkaimpia ja käytetyimpiä ohjelmistoja isompien rakennusprojektien kustannuslaskentaan, raportointiin ja aikatauluttamiseen.

Yhdistyminen avaa rakennusliikkeille mahdollisuudet ennennäkemättömän tehokkuuden ja hallinnan saavuttamiseen, jossa tieto virtaa saumattomasti rakentamisen eri vaiheiden läpi ja ratkaisu kasvaa joustavasti yrityksen mukana.

Tocoman jatkaa toimintaansa toistaiseksi itsenäisenä toimijana. Nykyasiakkaille tarjotaan entistä laajempaa ohjelmistokokonaisuutta yhdessä Admicomin kanssa ja nykyisten palveluiden toimitus ja kehitys jatkuvat kuten ennenkin.

*****

Lue myös asiakkaan mielipide:

Rakennus-Kaseva Oy:

”Tavoitetila on helpottaa kohteiden seurantaa ja ennustamista”

Rakennus-Kaseva Oy - Ville Kari - Admicom & Tocoman