KUMONI Oy: ”Palvelee ympäristöjärjestelmän mukaista toimintaa tosi hyvin”

Pitkän historiansa aikana tuhansiin asuntoihin putkiremontteja toteuttanut KUMONI Oy tuntee vastuunsa ympäristöstä ja siitä osoituksena on viime vuonna hankittu ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, jo aiemmin olleen ISO 9001 -sertifikaatin rinnalle. Laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaista toimintaa tukevat Admicomin ohjelmistot, joita yrityksessä hyödynnetään laajasti.  

 

Viime syksynä 20-vuotisjuhlavuottaan viettänyt KUMONI Oy on Kuopiosta ponnistava LVI-saneerausten ja kokonaisvastuurakentamisen asiantuntija sekä urakoiva rakennusliike. Vuosien saatossa toimintaansa määrätietoisesti kasvattanut yritys palvelee nykyään tytäryhtiöidensä kautta asiakkaita myös Turussa ja pääkaupunkiseudulla.

– Lisäksi viime vuoden lopussa ostimme liike- ja toimitilarakentamiseen keskittyvän helsinkiläisen Maistra Oy:n koko osakekannan, jolla laajensimme toimintaamme myös toimitilarakentamiseen, toimitusjohtaja Ari Karhapää kertoo.

Koko uransa monipuolisesti erilaisissa rakennusalan tehtävissä toiminut Karhapää tuli KUMONI Oy:n palvelukseen vuonna 2016 ja samaan aikaan yrityksessä ryhdyttiin toteuttamaan strategisia tavoitteita kasvattaa liikevaihtoa silloisesta vajaasta kymmenestä miljoonasta 25 miljoonaan vuoteen 2022 mennessä. 

– Silloin tuo tavoite tuntui aika kaukaiselta, mutta pitkän elämäntyön KUMONI Oy:n yrittäjänä tehneen Pasi Pitkäsen päätökset ovat tukeneet tavoitteiden saavuttamista. Viime vuonna liikevaihtomme oli 27 miljoonaa ja kausivaihtelut huomioiden työllistimme 70–80 henkilöä.

Pitkänen siirtyi konsernin johtoon vuoden alussa, jolloin Karhapää sai pitkäaikaisen toimitusjohtajan saappaat täytettäväkseen.

– Tämä on itselleni hieno uusi haaste ja haluan jatkaa Pasin menestyksekästä työtä yrityksen eteenpäinviemisessä. Kuopiossa on luotu hyvä yrityskulttuuri ja tekemisen meininki. Se on toiminut kasvumme mahdollistajana, kun olemme pystyneet ottamaan käyttöön ja laajentamaan hyviä kokemuksia myös muille paikkakunnille.

Vaikka yrityksen työtilanne näyttää tänä vuonna Kuopion seudulla ihan hyvältä, on monella suunnalla myös haasteita varsinkin ulkopuolista rahoitusta saavissa kohteissa.

– Meillä on esimerkiksi enimmäkseen taloyhtiöihin suunnattu malli, jossa putkiremontin yhteydessä toteutetaan muutkin tekniikan kannalta välttämättömät uudistukset KVR-urakkana, mutta taloyhtiömaailmassa iso haaste on kustannusten ja korkojen nousu. Pankit eivät tahdo myöntää lainaa lähiöalueille ja jos myöntävät, se on luokkaa 60–70 % todellisista kustannuksista. Samaan aikaan esimerkiksi ARA-rahoitusta saavissa kohteissa päätökset saattavat venyä puolikin vuotta. Meilläkin on pääkaupunkiseudulla kohteita, joissa nyt vain kädet kyynärpäitä myöten ristissä odotetaan myönteistä päätöstä, jotta päästäisiin rakentamaan.

Ympäristöjärjestelmä on myös kilpailuvaltti

Vaikka rakennusalalla on tällä hetkellä haasteita ilmassa, KUMONI Oy:ssä toimintaa kehitetään määrätietoisesti eteenpäin kohti kestävämpää tulevaisuutta. Yrityksen arvomaailmaa ohjaa halu toimia vastuullisesti niin oman henkilöstön kuin ympäristön hyvinvoinnista huolehtien, ja siksi yrityksessä saatiin maaliskuussa käyttöön ISO 14001 -ympäristösertifikaatti täydentämään jo aiemmin sertifioitua laatujärjestelmää.

– Omat arvomme ajoivat ratkaisuun, sillä me haluamme toimia vastuullisesti ja ympäristöjärjestelmä on yksi asia, jolla pystymme siihen vaikuttamaan. Toki myös urakkakilpailumaailmassa varsinkin julkisella puolella näkyy, että vastuullisuutta ja ympäristöasioita arvostetaan myös yhteistyökumppaneita valittaessa. Samaan aikaan nykynuoriso on hyvin vastuullista ja vähitellen tämä sukupolvi tulee entistä vahvemmin päätösvaltaan myös taloyhtiöissä, joten uskon että vastuullisuuden merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa.

 

KUMONI Oy:ssä ympäristöjärjestelmän vaatimaa työtä ryhdyttiin tekemään viime keväänä ja varsinainen auditointi toteutettiin noin puolen vuoden rutistuksen jälkeen, kun kaikki työmaaprosessit oli käyty läpi ja tarvittavat muutokset tehty.

– Meidän liiketoiminta-alueellamme isossa roolissa on kierrätys ja jätehuolto. Toki meillä oli ollut jo Lassila-Tikanojan kanssa yhteistyötä aiemminkin, mutta esimerkiksi lajittelua ryhdyttiin tekemään entistä tarkemmin. Projektin aikana olimme Pasin kanssa mukana kuvaamassa yrityksen arvoja ja lisäksi mukana oli konsultti sekä yksi palkattu projektityöntekijä. Suosittelisin muillekin sertifiointia harkitseville ulkopuolisen avun hankkimista, sillä ympäristöpuoli on rakennusyrityksen arkeen verrattuna ihan erilainen maailma. 

Karhapään mukaan ympäristösertifiointia ei tule nähdä pelkkänä kulueränä, sillä sen avulla on saavutettavissa toiminnan tehostumista.

– Koemme, että siitä on hyötyä myös meidän toiminnassamme, sillä työmaatoiminta tehostuu, kun sitä seurataan ja käydään läpi järjestelmää auditoidessa. Laatujärjestel-
mien avulla työn tuottavuus paranee ja tämä on meille yksi työkalu, jota hyödynnämme toimintamme kehittämisessä ja tehostamisessa.

Ympäristösertifiointi asettaa vaatimuksia myös toiminnanohjaukselle

Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto vaatii yrityksen toiminnanohjaukselta ennen kaikkea mahdollisuutta päästä käsiksi tietoon, jota järjestelmän mukaisten prosessien kehittäminen ja seuranta vaatii. Ympäristöjärjestelmää sertifioitaessa Tocoman Laskennan ja Adminetin yhteispeli tuki tietojen koostamista.

– Kun laskentaohjelmasta voidaan siirtää tavoitearvio budjetiksi työmaalle, päästään litteroinnin kautta Adminetissä helposti todentamaan, miten työmaa on toteutunut laskentaan verrattuna.

Nykyaikainen toiminnanohjausratkaisu tukee ympäristöjärjestelmän mukaista toimintaa ja mahdollistaa seurannassa tarvittavan tiedon tuottamisen.

– Meillä ympäristöjärjestelmän käyttöönotto ei vaatinut mitään toimenpiteitä järjestelmän suhteen, koska Adminet palvelee ympäristöjärjestelmän mukaista toimintaa tosi hyvin. Esimerkiksi hiilijalanjälkien laskentaan haetaan Adminetistä kustannuksia ja tarvitsemansa tiedot on hyvin helppo saada sieltä työmaakohtaisesti. Toki se edellyttää, että budjettiin tehdään litterakohtainen seuranta, mutta meille se on muutenkin jokapäiväistä rutiinia.

 

Karhapään mukaan tiedon tuottamisessa on oleellista yhteen järjestelmään keskitetyt toiminnot, joiden ansiosta tietojen koostamista ei tarvitse tehdä.

– Meillä oli ennen käytössä kolme erillistä järjestelmää eri toimittajilta, joten oli haasteellista kerätä raporteille tietoa töistä ja materiaaleista. Ympäristöjärjestelmän vaatiman tiedon koostamisessa on tärkeää, että tuotanto, palkkahallinto, kirjanpito ja reskontra ovat kaikki yhdessä paikassa ja tukevat toisiaan. Tällöin mitään tietoa ei tarvitse koostaa Exceleissä ja samalla ennustettavuus yrityksen tuloksesta helpottuu huomattavasti, kun raportointityökalut ovat ohjelmistossa valmiina ja tarvittaessa päästään vaikka yksittäiseen laskuun kiinni.

Admicomin ohjelmistot apuna heti projektin alussa

Yrityksessä hyödynnetään laajemminkin Admicomin ohjelmistoratkaisuita arjen tehostamisessa. Nykyaikaisilla ohjelmistoilla helpotetaan useamman toimipisteen välistä yhteistyötä, kun esimerkiksi laskenta, hankinta ja seuranta onnistuvat mistä tahansa.

– Kun esimerkiksi laskennassa on samantyylisiä kohteita, hankkeita pystytään kopioimaan edellisten pohjalle vaikka toimipaikkojen välillä. Täällä Kuopiossa tuetaan tytäryritystenkin laskentaa ja hankintaa, ja nekin hoituvat kätevästi etänä. Omassa roolissani sujuvasta etäkäytöstä suurin hyöty on, että pystyn seuraamaan eri yhtiöiden kuluja ja arkea.

 

Admicomin ohjelmistoilla hallitaan yrityksen prosessit alusta loppuun asti. Ennen varsinaista töiden aloitusta, projektin onnistumisen kannalta kriittisiin työvaiheisiin hyödynnetään laskentatyökalujen ohella Tocoman Aikataulua töiden aikataulutukseen ja resursointiin.

– Hyvin laadittu aikataulu on ehdoton edellytys työn joustavalle läpiviennille. Päätoteuttajana olemme vastuussa aikatauluista, joten työnjohtajamme luovat paikka-aikakaavioita ja vinoviiva-aikatauluja käyttäen yhteisaikataulut, joissa huomioidaan myös sivu- ja aliurakoitsijat. Lisäksi hyödynnämme aikataulua resurssisuunnitelmapohjana.

Vahvalla työmaalinkillä todenmukaista ja reaaliaikaista seurantaa

Työmaan arjessa projektin johtamiseen ja tarvittaviin kirjauksiin liittyviä toimenpiteitä hoidetaan Adminetillä. Esimerkiksi työntekijät tekevät omat kirjauksensa Adminetin mobiililla, josta tieto kulkee reaaliajassa hyödynnettäväksi kaikkialle, missä sitä tarvitaan.

– Adminetissä linkki työmaahan on vahva ja työmaalla päivitettävät tiedot ovat heti näkyvissä myös muualla. Lisäksi pystymme esimerkiksi määrittelemään työntekijöille näkyvät litterat, jolloin kulut kohdistuvat varmasti sinne, minne ne oikeasti kuuluvat, joten saamme todenmukaista seurantatietoa.

Työmaan laadukkaan läpiviennin kannalta tärkeää on myös dokumentointi, johon osassa yrityksen toimipisteitä ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön Admicomin tuoteperheen tuoreinta vahvistusta Kotoprota. Kotopro on helppokäyttöinen selainpohjainen dokumentointityökalu, jota voi käyttää myös suoraan Adminetin mobiilista. Karhapää korostaa työmaadokumentoinnin merkitystä, sillä sen avulla pystytään välttämään lukuisat työmaihin liittyvät ongelmatilanteet.

– Tässä pätee vanha viisaus, että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Me otamme yksittäisistä asunnoista kymmeniä tai jopa satoja kuvia jo ennen töiden aloitusta, jotta pystymme todentamaan lähtötilanteen, sillä se helpottaa monessa tapauksessa. Dokumentoinnin avulla pystytään todentamaan, onko vaikkapa jokin jälki ollut lattiassa ennen töiden aloitusta, eli kuuluuko se meidän korjausvelvoitteen piiriin vai ei.

 

Nykyaikaisilla ja yhteensopivilla ohjelmistoratkaisuilla yrityksen toimintaa pystytään ohjaamaan kokonaisvaltaisesti ja hallitusti. Karhapään mukaan yrityksen johtamisessa on keskeistä kokonaisvaltaisen toiminnanohjausratkaisun reaaliaikaisuus, jonka ansiosta päätökset nojaavat luotettavaan tietoon.

– Kun kaikki tieto käytetyistä tunneista, euroista ja muusta löytyy yhdestä paikasta, saamme toimintaamme ennustettavuutta ja pystymme elämään reaaliajassa. Se sopii hyvin meidän yrityskulttuuriin, koska haluamme seurata asioita tarkasti ja nyt siihen pystytään. Onhan se ehdoton edellytys, että tietää missä mennään ja mitä valmiista hankkeista oikeasti jää käteen. Tähän Adminet on ollut meidän tarpeisiimme hyvä järjestelmä.

[KUVAT: Marko Paakkanen]