Tekoäly rakennusalalla: ratkaisuja, jotka ylittävät ihmisten kyvyt

Generatiivisen tekoälyn kehitys tekee vuodesta 2023 yhden jännittävimmistä vuosista tekoälyn saralla. Paljon on jo ehtinyt tapahtua, vaikka vuosi on vasta lähestymässä puoltaväliä.

Tekoäly tulee mullistamaan laajasti suunnittelua, rakentamista ja käyttöä. Generatiivinen tekoäly on myös laajentamassa teknologian ulottuvuuksia alueille, joita on aiemmin pidetty vain ihmismielelle mahdollisina. Tällaisia ovat esimerkiksi luovuus ja empaattinen kommunikaatio.

Monella toimialalla tekoäly on osoittanut ylittävän ihmisten kyvyt, esimerkiksi sijoittamisessa se on tehnyt parempia sijoituksia. Joissakin pääsykokeissa tekoäly on päihittänyt jo yli 80 % ihmisistä, ja se on havainnut vakuutuspetoksia, joita ihminen ei kykene havaitsemaan.

Mikä mahtaa olla tekoälyn vaikutus rakennusalalla?

Tekoälyn voima ulottuu ja tulee ulottumaan monille osa-alueille rakennusalalla. Se tulee parantamaan projektien suunnittelua ja kommunikaatiota, auttamaan työmailla työturvallisuuden hallinnassa, tehostamaan materiaalien hallintaa, seuraamaan kustannuksia ja optimoimaan rakennusprojektien aikatauluja. Se tulee auttamaan meitä myös ymmärtämään ja ennakoimaan monimutkaisia ilmiöitä.

Tekoälyn sovelluksia voidaan jakaa ainakin kolmeen pääkategoriaan

Koneoppiminen on tekoälyn alue, jossa algoritmit oppivat tunnistamaan malleja ja tekemään ennusteita valtavista tietomääristä. Koneoppimista voidaan hyödyntää esimerkiksi ennustamaan projektien kustannuksia ja aikatauluja, tunnistamaan riskejä ja viivästyksiä ennen niiden tapahtumista sekä optimoimaan suunnitteluprosesseja.

Robotiikka ja automaatio avaavat uusia näkökulmia rakennusalalle. Robotit kykenevät rakentamaan nopeammin ja tarkemmin kuin perinteisillä menetelmillä, ja teknologian avulla voidaan tarkastella työmaiden tilanteita ja turvallisuutta reaaliaikaisesti.

Luonnollisen kielen käsittely ja älykkäät assistentit voivat automatisoida asiakaspalvelua ja viestintää sekä toimia interaktiivisina työkaluina, jotka auttavat työntekijöitä tiedon etsimisessä ja päätöksenteossa.

Sovellusmahdollisuuksia on todella paljon

Tekoäly tuo päätöksentekoon lisää tarkkuutta ja objektiivisuutta. Pystymme ennustamaan rakennusprojektien kustannuksia ja aikatauluja tarkemmin kuin koskaan ennen. Tekoäly kykenee myös tunnistamaan riskejä ja viivästyksiä ennen niiden tapahtumista, mahdollistaen ennakoivan ja proaktiivisen päätöksenteon.

Automaatioteknologiat hoitavat rutiinitehtäviä, kuten aikataulujen, laskutusten, työtuntien ja budjettien seurantaa, jolloin ihmiset voivat keskittyä arvoa tuottaviin tehtäviin. Älykkäät assistentit parantavat sisäistä viestintää ja tiedon jakamista organisaatiossa. Koulutus- ja opastustyökalut, jotka perustuvat tekoälyyn, auttavat kehittämään työntekijöiden taitoja ja osaamista.

Teknologian kehittymisen suunnat

ChatGPT (generatiivinen esiopetettu tekoälymalli) on ollut viime aikoina todella kiinnostava aihe, joka on herättänyt paljon intohimoja ja keskustelua. Keskusteluihin on nyt keväällä tullut jotain vielä innostavampaa.

Kuvittele hetki, mitä mahdollisuuksia avautuu, kun yleispätevä tekoälymalli yhdistetään yrityksen omaan dataan.

Tällöin se ei ole vain yleispätevä tekoäly, joka joskus vähän satuilee, vaan työkalu, joka tulee soveltumaan entistä enemmän erikoistuneille aloille ja tarjoamaan ratkaisuja juuri tarkasti määritettyihin tarpeisiimme. ‘Satuilu’ johtuu yksityiskohtaisen tiedon puutteesta, ja tämä ongelma poistuu käyttämällä omaa dataa.

Yksi merkittävä trendi on alakohtaisten tekoälymallien kehittyminen. Tekoälymallin ei välttämättä tarvitse olla iso ja mystinen lähes rajattoman määrän yleistietoa sisältävä musta laatikko, vaan tekoälymalli voidaan myös kohdentaa rajattuihin, ei-julkisiin tietosisältöihin. Kun generatiivinen tekoäly saa yhä paremman yhteyden tarkempaan ja erikoistuneempaan tietoon, syntyy ratkaisuja, joita emme olisi voineet kuvitellakaan. Tämä avaa täysin uusia mahdollisuuksia ja inspiroi meitä kehittämään luovempia ja älykkäämpiä ratkaisuja.

Lisäksi tekoälyä voi hienosäätää ja kehittää nopeammin ja edullisemmin kuin koskaan ennen. Voimme muokata tekoälymalleja murto-osalla ajasta ja kustannuksista, siis muutamilla satasilla. Voimme päivittää tekoälyä ja sisällyttää siihen uutta ja monipuolista tietoa. Näitä asioita on nyt meille lupailtu. Seuraavaksi nähdään, miten lupaukset lunastetaan.

Ja tiedätkö, mikä tekee tästä kaiken vieläkin jännittävämpää?

Se, että voimme jatkossa saavuttaa tämän kaiken pienemmilläkin tekoälymalleilla. Isojen tekoälymallien kehittäminen alusta asti on hidasta ja kallista, mutta pienemmät mallit mahdollistavat nopeamman iteroinnin ja kehittämisen. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme saavuttaa suuria asioita pienemmin resurssein emmekä ole vain isojen teknologiayritysten kahleissa.

Tekoäly rakennusalalla tarjoaa uusia mahdollisuuksia niille, jotka haluavat pysyä kehityksen eturintamassa. Mutta onko rakennusala valmis ottamaan vastaan tekoälyn haasteet? Onko alan työntekijöillä valmiudet ja taidot mukautua tähän uuteen maailmaan? Tarvitaanko uudenlaista ajattelutapaa ja uusia rooleja rakennusalan ammattilaisille?

Tulevaisuus rakennusalalla tekoälyn myötä on meille avoin. Se voi muuttaa työn luonnetta tai jopa määritellä uudelleen mitä työ tarkoittaa.

Mutta yksi asia on varma: tekoäly tarjoaa valtavan potentiaalin rakennusalalle, ja meidän on oltava valmiita tarttumaan siihen.

Tämän artikkelin tuottamisessa olen hyödyntänyt tekoälyä, erityisesti ChatGPT-4:ää. Vaikka osa sisällöstä on tekoälyn generoimaa, olen ohjannut prosessia kysymyksin ja ohjein. Vaikka välillä tuntuu kuin olisin keskustellut jonkun henkilön kanssa, on tärkeää muistaa, että tekoäly on työkalu. Se vaatii ohjausta, kokonaisuuden tuntemista ja inhimillistä asiantuntemusta ollakseen tehokas. Tämä artikkeli on yhteistyön tulos. Tekoäly auttaa meitä tekemään työmme paremmin ja luovemmin, mutta ihminen ohjaa ja valvoo
prosessia.

Jukka Ala-Mutka

  • Tutkii tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia rakentamisessa
  • Aloitti yhteistyössä Admicomin kanssa tutkimuksen, jonka tavoitteena on tunnistaa mahdollisuuksia asiakkaiden liiketoiminnan tukemiseen tekoälyn avulla
  • Tekniikan tohtori
  • Rakennusmestariopiskelija (suoritettu 200 opintopistettä)
  • Kirjoittanut kolme kirjaa
  • Perustanut viisi yritystä
  • Remontoinut 3 kiinteistöä ja yhteensä 10 asuntoa

Jukkaan voit tutustua tarkekemmin esimerkiksi kotisivuilla, LinkedInissä tai Twitterissä.

[KUVAT: Sami Turunen, Iisakki Härmä]